SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

SUSE vylepšuje riešenie dodávky moderných kontajnerových a natívnych cloudových aplikácií

Tlačové správy
0

SUSE CaaS Platform 4 a SUSE Cloud Application Platform 1.5 rozširuje funkčnosť a vylepšuje Kubernetes, čo zvyšuje komfort práce vývojárom, DevOps tímom aj operátorom.

Spoločnosť SUSE® vykonala aktualizácie svojich riešení pre nasadzovanie aplikácií, ktoré pomáhajú zákazníkom urýchliť výrobu moderných kontajnerových a cloudových natívnych aplikácií. Tieto aktualizácie urýchľujú dodávku a podporu riešení SUSE na tvorbu, nasadenie a správu aplikácií vlastne kdekoľvek - v in-house inštalácii, či hybridnom alebo v prostredí multi-cloudu, a to s výnimočnými službami, hodnotou a flexibilitou.

Vylepšené riešenia rozširujú už tak unikátny komfort práce pre vývojárov aplikácií, DevOps tímy, ale aj operátorov a administrátorov platforiem Kubernetes. SUSE ako prvá poskytuje podnikom pokročilé nastavenie sietí pre Kubernetes na základe projektu Cilium open source. SUSE Cilium umožňuje používateľom Kubernetes posilniť zabezpečenie aplikácií vo veľkej škálovateľnosti pomocou vysoko výkonného filtrovanie paketov a bezpečnostných politík v oblasti sieťovej komunikácie, ktoré možno ľahko implementovať a riadiť. SUSE tiež zavádza nové funkcie zisťovania a nasadzovania aplikácií, ktoré používateľom umožňujú rýchlo a ľahko nasadzovať aplikácie a služby, publikované ako Helm charts, vrátane stoviek populárnych DevOps nástrojov s otvoreným zdrojovým kódom a riešenia ISV, ako aj interne vyvinuté aplikácie a služby.

„Moderné riešenia na poskytovanie aplikácií SUSE sa ľahko vyvíjajú a tímy DevOps ich ľahko používajú a prevádzkujú,“ povedal Thomas Di Giacomo, prezident SUSE pre technológie, produkty a inovácie. „Naša podpora sietí založených na Cilium dáva našim zákazníkom výhodu pred tými, čo používajú iné komerčne podporované riešenia Kubernetes a je príkladom toho, ako podporujeme digitálnu transformáciu pomocou agilných riešení s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá umožní podnikom neustále inovovať, rásť a byť konkurencieschopný.“

Thomas Graf, CTO a spoluzakladateľ spoločnosti Isovalent a zakladateľ spoločnosti Cilium, uviedol: „Spoločnosť SUSE veľmi rýchlo rozpoznala hodnotu, ktorú spoločnosti BPF a Cilium prinášajú pri aktualizácii sietí a zabezpečení Kubernetes v dobe vzniku vysoko dynamických mikro služieb založených na komunikácii cez API. SUSE je cenným prispievateľom do open source komunity Cilium už od doby pred vydaním verzie 1.0 a sme radi, že máme ako prvý distribúciu podnikovej triedy Kubernetes, ktorá používa Cilium ako predvolenú sieťovú a bezpečnostnú technológiu.“

Riešenia dodávky aplikácií SUSE zahŕňajú SUSE CaaS Platform, podnikové riešenie na správu kontajnerov založené na Kubernetes a SUSE Cloud Application Platform, ktorá beží nad Kubernetes a pomáha podnikom rýchlejšie a efektívnejšie dosahovať svoje ciele - dodávky cloudových aplikácií. Tímy DevOps môžu využiť prvý z nich na riadenie celého radu pracovných úloh, vrátane tradičných, prechodných a cloudových natívnych serverových inštancií. Druhé riešenie pridáva automatizáciu pracovného postupu, ktorá umožňuje tímom DevOps rýchlo dodávať cloudové natívne aplikácie, škálovať ich a nasadzovať vo viacerých cloudových prostrediach. Riešenia SUSE sa vzájomne dopĺňajú a možno ich používať efektívne rovnako spoločne, ako aj samostatne.

SUSE CaaS Platform 4
Najnovšie vydanie SUSE platformy na správu kontajnerov na báze Kubernetes, SUSE CaaS Platform 4, zlepšuje komfort chodu platformy na Kubernetes pomocou vylepšení, ktoré posilňujú zabezpečenie aplikácií, uľahčujú udržovanie tempa s technologickým pokrokom a rozširujú možnosti škálovateľnosti platformy. Riešenie integruje najnovšie verzie aplikácií Kubernetes a SUSE Linux Enterprise. SUSE CaaS Platform 4 umožňuje firmám:

• Posilniť zabezpečenie aplikácií a škálovateľnosť pomocou vysoko výkonného filtrovania paketov založeného na Cilium a bezpečnostných zásadách pre sieťovú komunikáciu, ktoré možno ľahko implementovať a riadiť. Rýchle filtrovanie paketov chráni ich cluster efektívnejšie. Centralizovaná správa umožňuje zákazníkom zabezpečiť komunikáciu pri škálovaní, pretože definuje a implementuje bezpečnostnú politiku konzistentným a efektívnym spôsobom.

• Držať krok s vývojom Kubernetes s nerušivými aktualizáciami platformy, ktoré umožňujú ľahší a častejší prístup k novým funkciám. Môžu využiť nové funkcie skôr vďaka častým aktualizáciám platforiem, ktoré prebiehajú hladko na pozadí. Navyše môže platforma SUSE CaaS teraz aktualizovať sama seba, bezproblémovo presúvať bežiaci inštancie pre aktualizáciu služieb a to všetko bez výpadkov.

• Rozširuje možnosti škálovateľnosti platforiem smerom hore aj dole tak, aby podporovali širšiu škálu prípadov využitia, typov inštancií a prevádzkových prostredí. Zákazníci môžu efektívne škálovať Kubernetes pomocou distribuovanej inštalačnej štruktúry, ktorá sa pri raste klastra horizontálne mení. Môžu tiež znížiť náklady na zavádzanie v malom pomocou novej minimálnej veľkosti klastra troch nodov.

Florian Rommel, CTO a spoluzakladateľ poskytovateľa cloudových služieb Datalounges, uviedol: „Datalounges využíva Kubernetes k rýchlejšiemu poskytovaniu interne vyvinutých aplikácií. Našim zákazníkom tiež poskytujeme hostované služby Kubernetes. Pre nás sa zmenilo všetko a podnikanie sa celkovo zlepšilo, avšak nestalo by sa to bez platformy SUSE CaaS - uľahčuje nám inštaláciu, správu a údržbu našich prostredí Kubernetes. Nové pokročilé možnosti inštalácie v platforme SUSE CaaS Platform 4 budú pre nás obzvlášť cenné, pretože každý deň vytvárame a odstraňujeme mnoho klastrov Kubernetes. Cilium uľahčí sieťovanie nám aj našim zákazníkom a základná správa zabezpečenia sa tak stáva o poznanie jednoduchšou.“

SUSE Cloud Application Platform 1.5
SUSE Cloud Application Platform 1.5, najnovšia verzia modernej platformy SUSE na poskytovanie aplikácií pre Kubernetes, znižuje zložitosť správy vďaka novému vylepšenému používateľskému rozhraniu. Rovnako zvyšuje efektivitu IT zrýchlením doby od požiadavky po výsledok vďaka jednoduchému a predvídateľnejšiemu inštalačnému prostrediu na hostovaných službách Kubernetes. Aplikačná platforma SUSE Cloud 1.5 poskytuje:

• Okamžité zisťovanie a nasadzovanie aplikácií, predstavených ako technical preview, ktoré používateľom umožňuje prechádzať akékoľvek úložisko Helm charts, vrátane vloženej dokumentácie, nastavovať požadované hodnoty nasadenia priamo v používateľskom rozhraní a nasadzovať aplikácie do Kubernetes jediným kliknutím.

• Zjednodušené automatické škálovanie aplikácií a správu kvót priamo z používateľského rozhrania Stratos. Vývojári a správcovia môžu rýchlo overiť a upraviť parametre automatických zmien škálovania, aby bola zaistená konzistentná dostupnosť aplikácií. Prevádzkovatelia platformy a koncoví používatelia môžu tiež efektívnejšie monitorovať a alokovať využívanie zdrojov priamo v používateľskom rozhraní.

• Zvýšená efektivita IT a rýchlejšie spracovanie s jednoduchou a predvídateľnou inštaláciou na hostované služby Kubernetes. Pracovníci IT oddelení teraz môžu nasadiť aplikačnú platformu SUSE Cloud na platformu SUSE CaaS, Amazon EKS, Microsoft AKS a Google GKE pomocou skriptov terraform pre jednoduchý, predvídateľný a opakovateľný výstup.

Karsten Samaschke, generálny riaditeľ cloudovej poradenskej firmy Cloudical, uviedol: „SUSE Cloud Application Platform je skvelou voľbou pre našich zákazníkov, ktorí sa snažia modernizovať prístup k vývoju aplikácií a dodávkam, a zvýšiť produktivitu svojich vývojárov. Sme nadšení novými vylepšeniami používateľského rozhrania vo verzii 1.5, najmä jednoduchosťou nasadenia Helm charts. Predpokladáme, že bude dobre prijatá aj našou rastúcou a sofistikovanou zákazníckou základňou.“

SUSE CaaS Platform 4 a SUSE Cloud Application Platform 1.5 budú k dispozícii do 30 dní. Ďalšie informácie o týchto riešeniach nájdete na adrese www.suse.com/solutions/application-delivery.

O spoločnosti SUSE
Spoločnosť SUSE, priekopník v oblasti open source softvéru, poskytuje spoľahlivú, softvérovo definovanú infraštruktúru a aplikácie, ktoré dávajú každej firme veľkú flexibilitu a kontrolu nad vlastným IT. Vyše 25 rokov vývoja špičkových technológií, nadštandardných služieb a spolupráca s kvalitnými partnermi vytvára certifikované a podporované produkty, ktoré našim zákazníkom umožňujú zjednodušovať zložité systémy, znižovať náklady a poskytovať kľúčové služby pre chod firmy. Dlhotrvajúce obchodné vzťahy, ktoré okolo seba budujeme, prinášajú zaujímavé inovácie, ktoré sú základom úspechu. Pre viac informácií navštívte stránku: www.suse.com

Zobrazit Galériu

TAKTIQ Communications s.r.o.

Všetky autorove články
technológie IT biznis aplikácia produkt inovácie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať