SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Samsung Galaxy S9: Prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá

Technológie
4

Prekážkou uplatnenia niektorých kreatívnych postupov pri fotografovaní mobilom je nemožnosť nastavenia clony. Neumožňoval to žiadny z doteraz vyrábaných smartfónov, vrátane najdrahších vlajkových lodí. Objektívy ich fotoaparátov majú svetelnosť typicky F 1/1.6 - F 1/1.8, čo síce je lepšia hodnota než u väčšiny objektívov pre zrkadlovky, avšak táto hodnota sa nedala zmeniť.

Zmenu priniesol až Samsung Galaxy S9, ktorý má variabilnú clonu umožňujúcu prepínať dve svetelnosti F/1.5 a F/2.4. Variabilná clona je nainštalovaná na zadnom fotoaparáte modelu Galaxy S9 a na zadnom širokouhlom fotoaparáte modelu Galaxy S9+.

Samsung Galaxy S9/S9+ je prvý fotoaparát, ktorý umožňuje prepínať clonu

1 Vysvetlenie pojmov

Clona je komponent zabudovaný do objektívu, ktorý umožňuje fotografovi meniť priemer vstupného otvoru objektívu a tým ovplyvňovať množstvo svetla dopadajúce na snímač. Veľkosť priemeru vstupného otvoru v porovnaní s ohniskovou vzdialenosťou objektívu sa nazýva clonové číslo. Vypočíta sa podľa vzorca F = f/d, kde f je ohnisková vzdialenosť objektívu a d je priemer otvoru clony. Udáva sa buď ako zlomok v podobe F/1.8, alebo zjednodušene ako desatinné číslo z menovateľa, čiže 1.8. Čím menšie je toto číslo, tým je otvor v objektíve väčší. Clonové číslo zodpovedajúce maximálnemu možnému otvoreniu clony sa označuje ako svetelnosť objektívu.

Clonové čísla. Každé vyššie clonové číslo z tejto rady redukuje množstvo svetla na polovicu

2 Analógia s ľudským okom

Ak prejdete z tmy do svetla, vaše zorničky sa zúžia, a naopak pri prechode z osvetleného do tmavšieho prostredia sa rozšíria. Asi ste si všimli aj ďalšiu vlastnosť. Ak nedokážete prečítať nejaký nápis, intuitívne trochu prižmúrite, aby ste zúžili štrbinu, ktorou prechádza obraz dopadajúci na sietnicu. Taktiež pri jasnom slnečnom svetle, kedy sú zorničky maximálne zúžené, vidíte ostrejšie. Platí jednoduché pravidlo: Čím je objektív viac zaclonený, tým bude interval hĺbky ostrosti väčší. Preto napríklad pri portrétoch, kde sa zaostruje na rovinu očí, sa objektív viac odcloní, aby jemná neostrosť zamaskovala drobné chyby pleti. Naopak pri krajinárskej fotografii sa používajú vyššie clonové čísla, aby boli ostré predmety v popredí aj v pozadí.

3 Vplyv clony na hĺbku ostrosti

Clona primárne obmedzuje množstvo svetla dopadajúceho na snímač, preto pri viac zaclonenom objektíve je potrebné predĺžiť expozičný čas, alebo nastaviť vyššiu hodnotu ISO, čiže vyššiu citlivosť snímača. Z hľadiska kompozičného zámeru je dôležitejšia druhá funkcia clony – ovplyvnenie hĺbky ostrosti. Predovšetkým začiatočníci sú očarení možnosťami fotoaparátov v moderných mobilných telefónoch, v automatickom režime je všetko, čo je v zábere perfektne ostré.

Problém nastane pri prezeraní takto zhotovených obrázkov. Často sú nudné a napriek snahe fotografa, aby zachytili a vyjadrili všetko, výsledkom je pravý opak - nevyjadrujú nič zaujímavé. Popri kompozícii je totiž najdôležitejším kreatívnym nástrojom fotografa hĺbka ostrosti. Docielite tým zvýraznenie hlavného, zaostreného objektu, napríklad osoby a jej oddelenie od viac, alebo menej rozmazaného pozadia. Takáto snímka navyše zdôrazňuje priestorovosť scény.

Clona F/2,8, zaostrené na sochu v popredí. Pozadie je rozmazané

Clona F/11, zaostrené na sochu v popredí. Pozadie je ostré

4 Veľkosť snímača neovplyvňuje hĺbku ostrosti

Kým začnete písať do komentárov, že autor článku sa mýli a mal si to lepšie naštudovať, dočítajte túto stať do konca. Síce je pravda, že na full frame zrkadlovkách s väčším snímačom sa dá podstatne lepšie rozostriť pozadie ako na kompaktoch s 1 palcovým snímačom, o miniatúrnych snímačoch mobilov ani nehovoriac, ale veľkosť snímača ako taká nemá ako ovplyvniť hĺbku ostrosti.

Ukážem to na názornej analógii. Ak fotograf do Flexaretu založil klasický svitkový film s obrazovým polom 60 x 60 mm, dosiahol určitú hĺbku ostrosti. Zmení sa v tomto ohľade niečo, ak do toho istého fotoaparátu založí kinofilm s podstatne menším obrazovým polom 36 x 24 mm? Nezmení, na menšom políčku, ktoré je de facto výrezom z väčšieho dosiahne rovnakú hĺbku ostrosti

Vľavo fotoaparát na klasický film 60 x 60 mm, vpravo ten istý fotoaparát s adaptérom na kinofilm 36 x 24 mm.

Fígeľ je v niečom inom. Menší snímač potrebuje širokouhlý objektív s kratšou ohniskovou vzdialenosťou, aby poskytol rovnaký uhol záberu ako veľký snímač a objektív s dlhším ohniskom. Avšak širšie objektívy majú väčšiu hĺbku ostrosti, preto sa na prístrojoch s menším snímačom oveľa horšie rozostruje pozadie. Vplyv na hĺbku ostrosti má ohnisková vzdialenosť objektívu, nie veľkosť snímača.

Platí nepriama úmernosť: Čím je ohnisková vzdialenosť dlhšia, tým bude interval hĺbky ostrosti menší. A v tomto ohľade mobilné telefóny ťahajú za veľmi krátky koniec. Fotomobilov umožňujúcich meniť ohniskovú vzdialenosť objektívu je ako šafranu, napríklad ASUS ZenFone Zoom, čoraz viac modelov však má dva objektívy s rôznou ohniskovou vzdialenosťou.

Ďalší parameter, zásadne ovplyvňujúci hĺbku ostrosti je vzdialenosť objektu, na ktorý máte zaostrené. Platí jednoduché pravidlo - čím je zaostrená vzdialenosť väčšia, tým väčšia je aj hĺbka ostrosti. Preto ak chcete odfotiť detail, napríklad, ktorý má byť ostrý, priblížte sa k nemu čo najbližšie, zaostríte naň a pozadie bude rozostrené.

5 Na čo ešte vplýva svetelnosť a clona?

S výnimkou najdrahších objektívov nedosiahnete na úplne otvorenej clone najlepší záber. Každý objektív má totiž rozsah zaclonenia, pri ktorých dosahuje najostrejšiu kresbu. Tento rozsah sa nazýva zlaté okno a spravidla začína dve clonové čísla za minimálnou clonou. Takže objektív so svetelnosťou F/1,8 je pre optimálne ostrú kresbu potrebné zacloniť optimálne na f/2,8. Pri odclonenom objektíve sa prejaví neostrosť v rohoch a pri vysokých clonách sa začne prejavovať difrakcia, čiže rozptyl svetla.

Clona F/1,8, všimnite si vinetáciu (stmavenie rohov) a menšiu ostrosť na okrajoch

Clona F/8, všetko je perfektne ostré

Clona F/22, všimnite neostrosť kríkov pred autom spôsobenú difrakciou

6 Vyjadrenie pohybu

Na rozdiel od clony môžete na fotoaparátoch mobilov ovplyvniť expozičný čas. Buď priamo tak, že v manuálnom režime nastavíte konkrétnu hodnotu, alebo nepriamo voľbou niektorého z takzvaných kreatívnych režimov. Rýchlosť uzávierky sa  udáva v zlomkoch sekúnd. Čím je väčší menovateľ, tým kratšia je expozičná doba.

Ak je expozičná doba dlhá, fotografie budú rozmazané vplyvom otrasov pri držaní v ruke. Limitná hodnota je 1/60 - 1/30s, pri dobrom stabilizátore aj 1/10. Riešením je statív, alebo umiestnenie mobilu na podložku. Expozičnú dobu však môžete s výhodou využiť ako kreatívny prvok na zvýraznenie dynamiky pohybu. Potrebujete pohybujúci sa objekt, napríklad lyžiara, či dievčatko na detskom bicykli odfotiť tak, aby bol ostrý a pozadie za ním rozostrené.

Vyjadrenie dynamiky pohybu

Tento efekt dosiahnete pomerne jednoducho. Nastavte kratšiu expozičnú dobu, napríklad 1/30s a počas expozície sledujte pohybujúci sa objekt tak aby bol v hľadáčiku na jednom mieste. U mobilných telefónov je tu jeden problém, o ktorom sme už hovorili a tým je vysoká svetelnosť a pevná clona. Ak na zrkadlovke v režime priority času nastavíte za jasného slnečného počasia expozičný čas na 1/30s, aj pri najnižšej hodnote ISO 100 sa musí objektív riadne zacloniť napríklad na F 1/16. A to u mobilu nie je možné, snímok by bol beznádejne preexponovaný.

Takže mobilom dokážete pretekárske autá na rozmazanom pozadí fotografovať jedine podvečer, alebo si musíte zaobstarať takzvaný šedý filter, ktorý verne prenáša farby, no zníži intenzitu svetla a pridržať ho pred objektívom mobilu. Zaclonenie hoc aj o dve clonové čísla, kedy sa na snímač dostane 4x menej svetla, v tomto ohľade hodne pomôže.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Samsung Galaxy S9 smartfon foto kamera

4 komentáre

Výborný článok reakcia na: Samsung Galaxy S9: prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá

2.3.2018 08:03
Ďakujem. Fakt dobrý článok.
Reagovať

Skvelý článok reakcia na: Samsung Galaxy S9: prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá

28.2.2018 09:02
Ďakujem autorovi za dobre napísaný a zrozumiteľný článok.
Reagovať

Veľmi dobre reakcia na: Samsung Galaxy S9: prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá

28.2.2018 08:02
Vďaka za pútavý článok. Napísané zrozumiteľne a naozaj odborne. Aj video "Prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá" je naozaj profesionálne spravené.
Reagovať

fajn článok reakcia na: Samsung Galaxy S9: prečo je clona pri fotografovaní tak dôležitá

27.2.2018 11:02
fajn článok
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať