SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Samsung podporí znevýhodnených, ale nadaných. Spustil projekt Tvoja šanca

Tlačové správy
0

Deväť mladých ľudí z Českej republiky a Slovenska, ktorým životné okolnosti doposiaľ príliš nepriali. Počas víkendových workshopov sa v nasledujúcich mesiacoch budú vďaka odborníkom rozvíjať v práci s technológiami, rozšíria si obzory vo finančnej gramotnosti a zlepšia sa v osobnej prezentácii. Cieľom programu je úspešne naštartovať ich kariéry a priblížiť ich k životným snom ako je návrat na univerzitu, vlastný e-shop, kariéra politika alebo psychologičky. Všetko za materiálnej a finančnej podpory spoločnosti Samsung.

„Rozhodli sme sa pomôcť mladým ľuďom, ktorých rodiny postretli nepriaznivé životné okolnosti, kvôli ktorým sa buď nemôžu naplno sústrediť na využitie svojho potenciálu, alebo na jeho rozvoj nemá rodina prostriedky,“ popisuje okolnosti vzniku projektu Samsung Tvoja šanca Zuzana Mravík Zelenická, manažérka spoločensky zodpovedných aktivít firmy Samsung.

Deväť statočných
Novú životnú šancu, know-how expertov, odborné kariérne vedenie a mobilný telefón s notebookom dostane celkovo deväť dospievajúcich z Českej republiky a Slovenska. Účastníkov vybrala spoločnosť Samsung v spolupráci s neziskovou organizáciou Nadání a dovednosti, ktorá organizuje projekty zamerané na podporu rôzne znevýhodnených mladých ľudí a ich začlenenie do spoločnosti. Komisia pri ich výbere kládla dôraz na čo najväčšie odhodlanie prekonávať životné prekážky a motiváciu pomáhať svojim rodinám a blízkym.

Jedným z cieľov projektu Samsung Tvoja šanca je výchova pozitívnych vzorov pre vrstovníkov účastníkov. Veríme, že práve pozitívne vzory dokážu človeka motivovať k usilovnosti, vytrvalosti a tým najlepším výkonom. A to je presne to, čo mladí ľudia, ktorých rodina nie je v najkomfortnejšej situácii, potrebujú. Vidieť, že sa oplatí popasovať sa o svoje šance a ísť životnému šťastiu naproti,“ vysvetľuje Zuzana Mravík Zelenická zo spoločnosti Samsung.

80 hodín s lektormi a celoročné kariérne poradenstvo
Hlavnou kostrou bezmála ročného programu je päť víkendových workshopov, počas ktorých účastníci prejdú školeniami od odborníkov na finančnú gramotnosť, osobnú prezentáciu, sociálne siete, IT a technológie či obchod. Zmyslom seminárov je poskytnúť im dostatočný pohľad na aktuálne možnosti i prípadné nástrahy moderného sveta, v ktorom efektívne využívanie technológií hrá prím.

„Unikátnosť nášho projektu Samsung Tvoja šanca spočíva hlavne v celoročnom vedení účastníkov zo strany kariérnej koučky Petry Drahoňovské, ktorá im bude priebežne dávať spätnú väzbu na ich snaženie a výsledky a bude s nimi konzultovať, ako sa čo najskôr a najefektívnejšie dostať k svojim životným cieľom,“ uviedla Mravík Zelenická a dopĺňa, že „práve vďaka takémuto expertnému vedeniu si všetci osvoja dôležité návyky, sebareflexiu a plánovanie konkrétnych kariérnych krokov a majú veľkú šancu byť úspešní.“

Zanalyzovali silné a slabé stránky
Úvodný workshop s kariérnou koučkou Petrou Drahoňovskou bol zameraný na prácu so životnými víziami, profesijnými cieľmi a na prípravy individuálneho rozvojového plánu.

Každému som pomohla s nastavením individuálneho rozvojového plánu podľa jeho aktuálnych profesijných vízií a pomohla som ich rozdeliť do konkrétnych cieľov a krokov. Tento plán je niečo ako "mapa" každého účastníka, ktorou sa bude v nasledujúcich mesiacoch riadiť. Pre jej vytvorenie bolo základom zmapovanie základného pohľadu na to, kto som, čo si prinášam z minulého roku, a kam chcem v novom roku smerovať. Na tom sme pracovali pomocou Kariérneho diJÁra, čo je nástroj pre tzv. self career management, teda vedomé riadenie kariérnych rozhodovaní,“ popísala priebeh a výsledky prvého stretnutia kariérna koučka Petra Drahoňovská, ktorá bude pre účastníkov jedným z hlavných sprievodcov projektom Samsung Tvoja šanca a účastníci s ňou budú v priebehu celého projektu komunikovať. "Plnenie plánu budem s každým zvlášť priebežne konzultovať a podporovať ich v tom, aby skutočne prišli tam, kam mali naplánované, a aby cesta bola maximálne efektívna.“

Prehľad a nové zručnosti
Na druhom workshope účastníci absolvovali školenie o finančnej gramotnosti a trhu práce. Seminár s praktickou časťou sa venoval efektivite a využitiu nástrojov od Google pre osobné a študijné účely.

Druhý deň víkendového stretnutia opäť vyplnili vyhodnotenia doterajšieho pokroku v rámci osobného rozvojového plánu a konzultácie s kariérnou koučkou Petrou Drahoňovskou.

V priebehu ďalších dvoch workshopov budú účastníci projektu Samsung Tvoja šanca rozvíjať svoju osobnú prezentáciu, osvoja si využitie rôznorodých online nástrojov a od odborníkov na sociálne siete sa dozvedia, ako ich využiť pre úspech svojho podnikania a komunikáciu so zákazníkmi.

 

OMNIPUBLIC CONSULTING a.s.

Všetky autorove články
Samsung projekt nadanie zvyhodnenie poradenstvo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať