SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Samsung stanovuje maximálnu cenu autorizovaných mimozáručných opráv

Tlačové správy
0

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak stanovila výšku maximálnych cien za mimozáručné výmeny displejov na jej smartfónoch z dôvodu rozbitia. Rozhodla sa tak na základe mnohých prípadov, kedy majitelia smartfónov značky Samsung využili služby neautorizovaných servisov, namiesto autorizovaných servisných centier, čím stratili zákonom stanovenú dvojročnú záruku vďaka neautorizovanému zásahu do zariadenia.

„Často k nám prichádzajú zákazníci, ktorí si dali vymeniť displej v neautorizovanom servise v domnienke, že ušetrili a myslia si, že autorizovaný servis je zbytočne predražený,“ uviedol Jan Procházka, šéf servisných centier Samsung Electronics Czech and Slovak, a zároveň dodal: „Neautorizovaný servis nemusí disponovať originálnymi dielmi, často nemá kvalifikovaných technikov, ktorí nie sú vyškolení výrobcom, nepoznajú správne postupy a technickú špecifikáciu a taktiež nemajú dostatočnú technickú výbavu. Toto všetko môže spôsobiť poškodenie zariadenia, obmedzenie funkcií, prípadne aj následnú stratu záruky z dôvodu neautorizovaného zásahu do zariadenia.“

Dôvodom stanovenie maximálnych cien na výmenu LCD displeja prémiových smartfónov je aj fakt, že rozbitý displej je najčastejšou opravou, s ktorou sa používatelia stretnú. Samsung preto pripravil špeciálny cenník Max Price na mimozáručné opravy rozbitých LCD displejov pre prémiové výrobky Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, S9, S9+ a Note9. Zavedením tohto cenníka Samsung garantuje maximálnu cenu opráv LCD displejov v rámci jej vybraných autorizovaných zákazníckych centier.

Zákazníci sa môžu stretnúť v rámci regionálnych rozdielov u zákazníckych centier aj s nižšou cenou, Samsung však garantuje cenu maximálnu. Garancia maximálnej ceny sa týka len opravy displeja, v prípade kombinovanej mimozáručnej opravy viacerých porúch sú ostatné poruchy účtované podľa cenníka daného autorizovaného zákazníckeho centra.

Autorizované zákaznícke centrá vždy poskytnú len originálne náhradné diely Samsung. Jedine tak je zabezpečená 100% kvalita opravy. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu zariadenia a riskuje sa, že neoriginálny diel nezabezpečí správnu funkciu telefónu a spôsobí ďalšie poruchy, napr.  stratu odolnosti voči vode, v extrémnom prípade môže dôjsť až k ujme na zdraví, či škode na majetku.

Zákaznícke centrá Samsung sa nachádzajú v Bratislave a v Žiline. V prípade, že má používateľ mechanicky poškodený mobilný telefón a nemá čas cestovať do servisu, môže využiť službu Moje Galaxy, ktorá sa postará o jeho vyzdvihnutie, opravu a následné vrátenie.

Cenník Max Price výmeny LCD displeja

Model
Max Price
Galaxy S8
265 €
Galaxy S8+
289 €
Galaxy S9
266 €
Galaxy S9+
290 €
Galaxy Note8
289 €
Galaxy Note9
289 €

OMNIPUBLIC CONSULTING a.s.

Všetky autorove články
Samsung Oprava zaruka servis garancia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať