SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Scania mení svoje aktivity v oblasti autobusov a autokarov

Tlačové správy
0

Scania mení svoje podnikateľské zámery v oblasti autobusov a autokarov, aby mohla zákazníkom poskytovať konkurencieschopné a udržateľné riešenia mobility a sebe zaistila ziskový rast v meniacom sa trhovom prostredí. V dôsledku nového smerovania, ktoré zahŕňa vycibrenejšie produktové portfólio a nový produktový plán, bolo prijaté rozhodnutie o ukončení výroby karosérií pre podvozky autobusov Scania v závode v poľskom Słupsku. Scania bude aj naďalej svojim zákazníkom dodávať kompletné autobusy a autokary. Ide o ponuku, ktorá bude čoraz viac stavať na našich silných stránkach – modulárnom výrobnom systéme, rozsiahlej servisnej sieti a silných globálnych a lokálnych partnerstvách s výrobcami nadstavieb.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Pandémia značne ovplyvnila trh s autobusmi a diaľkovými autobusmi, a hoci sa postupne oživuje, tempo obnovenia je pomalé, konkurencia narastá a pripravovaná legislatíva vyžaduje významné investície do nových technológií, teraz aj v budúcnosti.

„Sme presvedčení, že odvetvie autobusovej a diaľkovej autobusovej dopravy bude aj v budúcnosti dôležitou súčasťou ponuky spoločnosti Scania, avšak potrebujeme aktualizovanú stratégiu, ktorá nám umožní plniť naše sľuby voči zákazníkom a zaistí  rentabilné globálne podnikanie,“ hovorí Stefano Fedel, vedúci predaja a marketingu spoločnosti Scania.

Aktualizovaná stratégia podporí záväzok spoločnosti Scania voči zákazníkom, teda byť ich celosvetovým partnerom, ktorý je schopný dodať kompletné riešenie a to s využitím silných stránok modulárneho výrobného systému, servisnej siete a globálnych aj lokálnych partnerstiev.

„S využitím skúseností Scanie a širokého portfólia hnacích ústrojenstiev ponúkneme zákazníkom kompletné riešenie zahŕňajúce servis, financovanie, dobíjacie riešenie a inteligentné prepravné systémy,“ hovorí Stefano Fedel.

Lepšie cielený produktový plán a štíhlejšia, pružnejšia štruktúra

Aby bolo možné plniť prísľub zákazníkom Scania a lepšie plniť požiadavky trhu aj dopyt zo strany zákazníkov, získa naša divízia autobusov a autokarov štíhlejšiu štruktúru, ktorá zvýši jej rýchlosť a flexibilitu. Nový prístup k portfóliu výrobkov Scania a budúcemu vývoju znamená, že spoločnosť bude aj naďalej vyrábať podvozky s motormi umiestnenými vpredu alebo vzadu a so širokou ponukou pohonných ústrojenstiev, ukončí ale produkciu modelov Scania Citywide, Scania Interlink a podvozkov pre nízkopodlažné autobusy.

Kvôli tomu sa spoločnosť Scania rozhodla uzavrieť časť podniku v poľskom meste Słupsk, ktorá vyrába karosérie pre podvozky spoločnosti Scania. Výroba karosérií sa bude postupne ukončovať do prvého štvrťroka 2024. Toto rozhodnutie neovplyvní výrobu podvozkov v meste Słupsk ani iné subjekty spoločnosti Scania v Poľsku.

Kompletné a udržateľné riešenia a rozšírená spolupráca

S aktualizovanou stratégiou bude Scania aj naďalej ponúkať kompletné autobusy a autokary a to vďaka zosilnenej spolupráci s vybranými výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi v obore.

„Väčšina nášho biznisu týkajúceho sa autobusov a autokarov bola vždy v rámci kooperácie s výrobcami nadstavieb, kde sa vďaka miestnym nastaveniam spolupráce podarilo dosiahnuť vysokú servisnú úroveň a výrazné celosvetové predajné úspechy. Tento úspešný model budeme aj naďalej rozvíjať, teraz navyše ešte s užšou spoluprácou s výrobcami nadstavieb a ďalšími partnermi, aby sme mohli našim zákazníkom ponúknuť kompletné riešenie,“ hovorí Stefano Fedel.

Scania je popredný svetový poskytovateľ riešení v doprave. Spolu s našimi partnermi a zákazníkmi sa usilujeme posunúť smerom k udržateľnému systému dopravy. V roku 2022 sme našim zákazníkom dodali 80 238 nákladných vozidiel, 4 994 autobusov a 13 400 priemyselných a lodných energetických systémov. Čisté tržby dosiahli viac ako 170 miliárd SEK, z toho viac ako 20 percent súviselo so službami. Spoločnosť Scania, ktorá bola založená v roku 1891, v súčasnosti pôsobí vo viac ako 100 krajinách a zamestnáva takmer 57 000 ľudí. Výskum a vývoj sa sústreďujú hlavne vo Švédsku. Výroba prebieha v Európe, a Latinskej Amerike s regionálnymi centrami produktov v Afrike a Ázii. Spoločnosť Scania je súčasťou spoločnosti TRATON GROUP. Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.scania.sk

​Scania

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať