SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Schneider Electric predstavil novinky pre energetickú udržateľnosť dátových centier

0

Schneider Electric ako jeden z lídrov v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie, predstavila v rámci IT EcoStruxure nové funkcie DCIM (Data Center Infrastructure Management) založené na automatizovaných funkciách podávania správ o udržateľnosti. Uvedeniu predchádzali tri roky vývoja a testovania.

Softvér EcoStruxure IT umožňuje vlastníkom a prevádzkovateľom merať a vykazovať výkon dátového centra na základe historických údajov a analýzy trendov, pričom využíva umelú inteligenciou  a monitorovanie v reálnom čase. Výsledky analýz pretavuje na poznatky pre lepšiu udržateľnosť. Nové funkcie ponúkajú lepšiu viditeľnosť spotreby energie a zdrojov, analýzu historických údajov a podrobné metriky, ktoré organizáciám pomáhajú splniť požiadavky na podávanie správ zo strany regulačných orgánov. Zákazníci budú mať prístup k novej sade možností vykazovania, ktoré si tradične vyžadovali hlboké pochopenie metód manuálneho výpočtu údajov. Inovovaný softvér  IT EcoStruxure Obsahuje rýchly, intuitívny a jednoducho použiteľný nástroj na vytváranie správ s možnosťou jednoduchej  integrácie tretích strán a intuitívne použiteľnými funkciami exportu údajov. Inovácie sú výsledkom troch rokov strategických investícií a prísneho testovania a vývoja v rámci programu Green IT spoločnosti Schneider Electric pod vedením CIO.

Zákazníci budú pripravení na nové prísnejšie regulačné požiadavky vrátane európskej smernice o energetickej účinnosti (EED). Nové funkcie dokonca presahujú metriky požadované EED a zaisťujú, že zákazníci môžu merať údaje o energetickej výkonnosti svojich dátových centier v reálnom čase a historickú energetickú výkonnosť s pokročilými metrikami vykazovania

Medzi hlavné výhody inovovaného riešenia patrí:

  • Monitorovanie PUE v priebehu času pomocou metodiky CEN/CENLEC 50600-4-2.
  • Využite dátových analytických modelov a cloudového dátového jazera (Data Lake) na zjednodušenie vykazovania PUE.
  • Reportovanie aktuálnej spotreby energie na miesto/miestnosť na mieste a tiež reportovanie historických trendov.
  • Monitorovanie trendov v rôznych dátových centrách a distribuovaných IT prostrediach v priebehu času.
  • Umožňuje zákazníkom bezpečne pristupovať k údajom a manipulovať s nimi v ich preferovanom nástroji prostredníctvom integrácie a exportu údajov tretích strán.

V roku 2021 spoločnosť Schneider Electric vydala Schneider Sustainability Impact (SSIs), v ktorom zverejnila záväzky spoločnosti v oblasti udržateľnosti. V súlade s účelom SSI, riaditeľka IT spoločnosti Schneider Electric Elizabeth Hackenson odštartovala program Green IT spoločnosti – udržateľnú iniciatívu podnikových IT, ktorá by identifikovala nové a inteligentné cesty dekarbonizácie, aby pomohla programu dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je zníženie emisií IT najmenej o 5 % ročne.

Ako súčasť programu Schneider Electric využil svoj IT softvér EcoStruxure, ktorý bol nasadený vo viac ako 150 kľúčových lokalitách po celom svete, aby zvýšil bezpečnosť svojich IT operácií. Prostredníctvom Green IT sa ukázalo, že nové možnosti v rámci EcoStruxure IT možno využiť aj na lepšiu udržateľnosť, čo spoločnosti Schneider Electric umožňuje výrazne zlepšiť prehľad o spotrebe energie IT. Využitím poznatkov z EcoStruxure IT boli svedkami 30 % zníženia spotreby energie v H2 ’23 oproti H1 ’23 v ich továrni v Lexingtone v Kentucky. Počas tohto procesu spoločnosť Schneider Electric tiež využila kľúčové poznatky a poznatky zo svojich údajov na urýchlenie vývoja novej funkcie výkazníctva EcoStruxure IT.

Keďže sa viac spoločností pripravuje na nadchádzajúce nariadenia, ako je napríklad smernica EÚ o energetickej účinnosti, ktorá od mája 2024 nariaďuje vykazovanie spotreby energie IT a dátových centier, význam prístupu k primárnym údajom v reálnom čase sa stáva ešte dôležitejším. Prostredníctvom spustenia nového ovládacieho panela riadeného AI a možností vykazovania v EcoStruxure IT môžu zákazníci rýchlo využiť svoje údaje, aby splnili nové regulačné požiadavky.

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
Schneider dátové centrá DCIM

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať