S_03PaletteBase S_03PaletteBase S_03PaletteBase Advertisement

Seriál: Programujeme pre Android

0
V tejto časti seriálu si predstavíme prácu s tzv. senzormi, z ktorých minimálne jeden je súčasťou všetkých moderných androidových zariadení. Senzory sú špecializované komponenty určené na meranie konkrétnych fyzikálnych veličín. Androidové zariadenia obsahujú tieto komponenty zabudované v ich hardvéri. Ide o fyzické miniatúrne hardvérové moduly (snímače). Android API okrem sprístupnenia hardvérových snímačov definuje aj tzv. syntetické, resp. virtuálne senzory, ktoré spracovávajú údaje z jedného, alebo viacerých hardvérových senzorov a po vykonaní vlastných výpočtov poskytujú vlastné derivované údaje. Do konkrétnych zariadení boli doposiaľ vkladané tri typy senzorov: 1. pohybové (motion) – merajú veľkosť akceleračných a rotačných síl (zrýchlenie, gravitácia, rotačné vektory, gyroskopy), 2. polohové (position) – poskytujú informácie o polohe (orientácia, geo-magnetické údaje), 3. environmentálne – merajú fyzikálne parametre okolitého prostredia (teplota, tlak, vlhkosť, osvetlenie). ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať