SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

ARDUINO - Sériová komunikácia Arduina s PC /4.časť

0
Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vpredchádzajúcej časti sme si vysvetlili, zakých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. Zároveň sme tento program preložili anahrali do kitu Arduina. Aza domácu úlohu sme mali vyskúšať rôzne zmeny parametrov príkazu delay. Nová verzia 1.6.3 Prv ako sa začneme venovať dnešnej téme, vás chcem upozorniť na novú verziu prostredia IDE Arduina sčíslom 1.6.2. Tá obsahuje dve novinky. Prvá – tá podstatnejšia – je farebné zvýraznenie štruktúr programovacieho jazyka. Kľúčové slová sú zelené, premenné modrozelené, ostatné funkcie oranžové ahodnoty čierne. To veľmi sprehľadňuje zdrojový kód ahneď vidíme, či sme kľúčové slovo alebo funkciu napísali správne. Poznámka: Treba pripomenúť, že programovací jazyk C aC++, ateda aj Wiring je tzv. case-sensitive, teda rozlišujúci malé aveľké písmená. Preto nie je jedno, či napíšeme slovo Serial alebo serial. Druhou je nový Library Manager (správca knižníc) od firmy Adafruit ... Zobrazit Galériu
arduino programovanie seriál

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať