SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Shareware

0

HomeBank v5.7.2

Určenie: program na vedenie domáceho účtovníctva

Vlastnosti:

 • program umožňuje zadefinovať viacero osobných účtov a evidovať pohyby na nich vrátane sledovania stavu hotovosti
 • okrem už realizovaných transakcií na strane príjmov aj výdavkov zatriedených do zvolených kategórií sa dajú definovať budúce pohyby vrátane definície periodicky sa opakujúcich transakcií
 • pripomínanie blížiacich sa termínov úhrad, resp. očakávaného príjmu, napr. od dlžníkov
 • import pohybov na účtoch zo súboru vo formáte OFX/QFX, QIF a CSV a export zvolených údajov do formátu QIF a CSV
 • práca vo viacerých menách prepočítaných na základe aktuálneho kurzu
 • okrem sledovania stavu osobných financií vo forme tabuliek sa dá aj graficky znázorniť časový vývoj stavu účtov, rozdelenie výšky príjmov a výdavkov po jednotlivých kategóriách za definovaný časový úsek, filtrovaný podľa jednotlivých účtov, výšky a typu úhrady (prevod, platba kartou, hotovostná úhrada), príjemcu platby a pod.
 • grafické výstupy sa môžu vytlačiť na pripojenej tlačiarni
 • špeciálna sekcia sa venuje sledovaniu spotreby automobilu a ďalších výdavkov na jeho prevádzku
 • viacjazyčná podpora vrátane češtiny

Autor: Maxime Doyen, Francúzsko

Štatút: freeware s možnosťou zaslať finančný príspevok autorovi

Dom. stránka: http://homebank.free.fr

Podporované OS: Microsoft Windows 10 – 11, Linux a Mac OS X

 

Howard E-mail Notifier v2.04

Určenie: nástroj na notifikáciu príchodu nových správ elektronickej pošty

Vlastnosti:

- podpora služieb Outlook, Gmail, Yahoo, Lotus Notes, Facebook, Twitter (X), LinkedIn a ľubovoľných iných využívajúcich protokol IMAP alebo rozhranie MAPI

- notifikácia sa realizuje vo forme zobrazenia ikony a oznámenia na paneli úloh; oznámenie obsahuje informáciu o počte nových správ, meno odosielateľa a predmet správy

- notifikáciu možno zvýrazniť aj prehraním zvoleného zvukového signálu

- po kliknutí na oznámenie sa nová správa otvorí v internetovom prehliadači alebo v klientskej aplikácii elektronickej pošty (podporované sú aplikácie Microsoft Outlook, The Bat!, Microsoft Edge, DuckDuckGo, Opera a Microsoft Mail)

- v rámci nastavení sa dá nastaviť časový interval kontroly prítomnosti nových správ v určených hodinách a dňoch v týždni a aj dĺžka zobrazenia oznámenia

- kontrolu všetkých definovaných účtov možno aktivovať v ľubovoľnom okamihu aj manuálne, resp. na definovaný čas sa dá kontrola deaktivovať

 

Autor: The SZ Development, USA

Štatút: freeware s možnosťou zaslať dobrovoľný príspevok

Dom. stránka: www.the-sz.com

Podporované OS: Microsoft XP a vyššie

 

Sumatra PDF v3.5.2

Určenie: prehliadač elektronických kníh a dokumentov

Vlastnosti:

 • podpora formátov PDF, DjVu, ePub, MOBI, PDB, XPS, CHM, CBZ, CBR, SVG a ďalších; po inštalácii Ghostscript sú zobrazované aj PostScript formáty EPS a PS; zobrazuje aj obyčajný text a bitmapové obrázky JPG, PNG, GIF, WEBP a ďalšie
 • program sa dá používať ako samostatný prehliadač, z prostredia ktorého možno realizovať výber prehliadaného dokumentu, alebo ho možno volať ako externý prehliadač z iných programov (napr. Total Commander alebo LaTeX editor)
 • pri otvorení viacerých dokumentov sa dá prepínať zobrazenie pomocou záložiek; program si zachováva naposledy zobrazenú časť dokumentu
 • pri prehliadaní dokumentov sú k dispozícii funkcie plynulého rolovania, krokovania po stránkach, rýchly skok na zvolenú stranu, na začiatok alebo na koniec dokumentu, prispôsobenie zobrazenia veľkosti okna, zväčšenie a zmenšenie stránky, zmena orientácie a pod.; je k dispozícii aj zobrazenie v celoobrazovkovom režime, resp. vo forme prezentácie
 • vyhľadávanie zvoleného textového reťazca
 • funkcia uloženia textového obsahu celého dokumentu do textového súboru
 • vytváranie a úprava anotácií v súboroch PDF
 • zobrazenie základných údajov o zobrazenom dokumente (názov, autor, dátum vytvorenia a poslednej modifikácie, aplikácia, v ktorej bol vytvorený, počet strán, ich rozmery atď.)
 • zobrazený dokument sa dá vytlačiť na pripojenej tlačiarni, vybraný úsek textu možno preniesť do pamäťovej schránky
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • program sa distribuuje ako inštalátor alebo ako samostatný súbor EXE v 32 aj 64-bitovej verzii

Autor: Krzysztof Kowalczyk, USA

Štatút: freeware

Dom. stránka: www.sumatrapdfreader.org

Podporované OS: Microsoft Windows Vista a vyššie

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať