SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Shareware

0

Business Card Designer Plus v22.1

Určenie: nástroj na tvorbu vizitiek, pozvánok alebo vstupeniek a ich hromadnú tlač

Vlastnosti:

 • základný návrh sa dá realizovať v niekoľkých krokoch s možnosťou doladenia detailov
 • po výbere rozmeru vizitiek a ich rozmiestnenia pri tlači na hárok papiera program ponúka výber z preddefinovaných grafických návrhov; následne sa vyplnia jednotlivé textové polia požadovanými údajmi, voliteľne sa pridá logo umiestnené na zadnej strane vizitky a nakoniec sa doladí typ písma, jeho veľkosť, farba a ďalšie detaily
 • pri návrhu sú nápomocné funkcie zarovnávania textových polí
 • do návrhu možno okrem textu pridávať aj čiary, rôzne geometrické tvary a bitmapové obrázky
 • zaujímavá je funkcia pridania počítadla, čo umožňuje napr. tlač očíslovaných vstupeniek
 • zvolený text sa dá konvertovať do formy čiarového alebo QR kódu a pridať do grafického návrhu
 • vstavaná databáza osobných údajov umožňuje po jej naplnení (napr. importom z externého zoznamu) tlač jednotných firemných vizitiek pre zvolených zamestnancov
 • pri tlači so zvoleným počtom vizitiek na stranu a ich rozložením možno zvoliť počet hárkov papiera, tlač rohových značiek a značiek na strih
 • vytvorený návrh sa dá uložiť ako projekt na jeho ďalšie využitie alebo ako obrázok vo formáte PNG, BMP, JPG, TIF alebo EMF so zvoleným rozlíšením (do 1200 DPI)

Autor: CAM Development, USA
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 29,95 USD za komerčnú verziu
Dom. stránka: www.camdevelopment.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

PicoPDF v3.42

Určenie: nástroj na tvorbu nových a úpravu existujúcich dokumentov PDF

Vlastnosti:

 • kompaktný editor umožňujúci pridávať, odstraňovať alebo upravovať textové a grafické prvky obsiahnuté v dokumente PDF
 • pridanie textového, ručne písaného alebo grafického podpisu a viditeľného alebo skrytého digitálneho podpisu
 • pohodlné vyplňovanie formulárov PDF
 • funkcia OCR bez podpory slovenskej diakritiky
 • spájanie dokumentov PDF, stratová alebo bezstratová kompresia grafických prvkov obsiahnutých v dokumente
 • rotácia zvolených stránok alebo celého dokumentu s krokom 90 stupňov
 • voľba povolení na tlač, úpravy a kopírovanie obsahu dokumentu, ochrana dokumentu heslom  
 • upravený dokument možno uložiť na disk, vytlačiť alebo konvertovať do formátu Microsoft Word, HTML, OpenOffice, RTF, TXT alebo XML
 • dokument sa takisto dá poslať v prílohe e-mailovej správy cez predvolený lokálny poštový klient alebo v rámci samotného programu prostredníctvom zvoleného SMTP servera alebo priamo na poštový server príjemcu

Autor: NCH Software, Austrália
Štatút: shareware, skúšobná doba 14 dní
Cena registrácie: 40 USD za verziu Home a 60 USD za verziu Business
Dom. stránka: www.nchsoftware.com/picopdf
Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 11

WinPaletter v1.0.4.1

Určenie: nástroj na zmenu farebnosti prostredia Windows 10 a 11

Vlastnosti:

 • aplikácia umožňuje zmeniť kombináciu farieb prvkov prostredia Windows, ako napr. titulkov a rámikov aplikačných okien, panela úloh, ponuky Štart, rôznych tlačidiel, prúžkov a iných grafických prvkov zvlášť pre svetlú a tmavú tému
 • možno zapnúť alebo vypnúť funkciu priehľadnosti
 • dá sa zmeniť aj farba kurzora vrátane animovaného krúžku
 • jednotlivé farby sa volia z palety alebo priamym zadaním ich kódovania RGB alebo HSL; konkrétnu farbu možno takisto skopírovať zo zvoleného bodu pracovnej plochy a celú farebnú paletu vytvoriť z použitého pozadia pracovnej plochy, resp. zo zvoleného bitmapového obrázka
 • použité farby sa dajú aj importovať z externého súboru v Microsoft formáte .theme
 • vytvorená kombináciu farieb sa môže okrem okamžitej aplikácie na aktívne prostredie operačného systému aj uložiť na disk na neskoršie použitie
 • používateľ sa môže kedykoľvek vrátiť k pôvodnému vzhľadu rozhrania operačného systému
 • aplikácia je dostupná vo forme inštalátora aj v prenosnej verzii

Autor: Abdelrhman-AK, Egypt
Štatút: freeware
Dom. stránka: https://github.com/Abdelrhman-AK/WinPaletter
Podporované OS: Microsoft Windows 10 – 11

 

 

 

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať