SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Shareware

0

Advanced Date Time Calculator v12.2

Určenie: nástroj na výpočty súvisiace s dátumom a časom

Vlastnosti:

 • výpočet dátumu a času pridaním/odčítaním zvoleného počtu rokov, mesiacov, týždňov, dní, hodín, minút a/alebo sekúnd k/od aktuálneho času; takisto možno získať cieľový dátum pridaním/odčítaním zvoleného počtu kalendárnych dní, pracovných dní (zatiaľ bez zohľadnenia štátnych sviatkov, túto funkciu však autorská firma prisľúbila čoskoro implementovať) alebo víkendov
 • formát dátumu a času je automaticky prevzatý z regionálnych nastavení Windows
 • výpočet rozdielu (roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty, sekundy a integrovaný rozdiel) medzi dvoma časovými okamihmi pre minulé alebo budúce udalosti; jeden z porovnávaných dátumov a časov sa dá definovať na základe aktuálnych hodnôt
 • výpočet počtu kalendárnych dní, pracovných dni a víkendov medzi dvoma dátumami
 • konverzia medzi rôznymi vyjadreniami dátumu a času (roky, mesiace, týždne, dni, hodiny, minúty a sekundy)
 • porovnanie zadaného času medzi základným časovým pásmom a štyrmi zvolenými časovými pásmami a určenie času vo všetkých časových pásmach pre zadaný základný čas
 • výpočet UNIX dátumu v dňoch alebo sekundách, ktorý sa vzťahuje k polnoci 1. 1. 1970
 • v rámci viacjazyčného rozhrania je k dispozícii aj český jazyk

Autor: TriSun Software, Čína
Štatút: shareware
Cena registrácie: 19,99 USD + DPH za licenciu pre 1 počítač na 1 rok
Dom. stránka: www.trisunsoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows 2000 – 10

NoVirusThanks SysHardener v2.0

Určenie: nástroj na zmenu interných nastavení Windows na zvýšenie bezpečnosti

Vlastnosti:

 • nástroj ponúka jednoduché grafické rozhranie, v rámci ktorého možno na jednom mieste zmeniť desiatky nastavení ovplyvňujúcich bezpečnosť operačného systému Windows
 • prvá skupina nastavení sa týka aktivácie a deaktivácie ochrany používateľského účtu, súborového systému, ukrývania systémových súborov, blokovania súboru Autorun.inf, automatického prehrávania vložených médií, diaľkového prístupu k počítaču a pod.
 • ďalšia skupina nastavení, ktoré ovplyvňujú súkromie používateľa, je telemetria a zhromažďovanie údajov o prevádzke počítača, odosielanie správ o zlyhaní, online rozpoznávanie reči, personalizácia reklamy, sledovanie spúšťaných aplikácií, histórie vyhľadávania a pod.
 • takisto sa dá zakázať automatické spúšťanie súborov s vybranými príponami, ktoré sa využívajú na šírenie škodlivého kódu (VBS, JS, SCR, PIF, BAT, CMD a pod.)
 • ďalšia funkcia je deaktivácia bežne nepoužívaných služieb, ako sú napr. geolokalizácia, sieťová služba Windows Media Player, služba odosielania správ o zlyhaní a telemetrických údajov a pod.
 • vo vybraných aplikáciách sa dá deaktivovať interpretácia potenciálne nebezpečných skriptov (JavaScript v Adobe Reader a Foxit Reader, makrá, objekty ActiveX a OLE v Microsoft Office atď.)
 • blokovanie odchádzajúcej komunikácie zvolených systémových procesov, služieb NET Framework, procesov Microsoft Office, OpenOffice a LibreOffice, ktoré môžu byť využívané škodlivým kódom pri odosielaní dôverných informácií na externý server
 • takisto možno úplne zablokovať prichádzajúcu komunikáciu
 • okrem toho obsahuje program priamy odkaz na viacero najbežnejšie používaných systémových nástrojov, ako je napr. Windows Firewall, editor registrov, správca úloh, čistenie disku, aktualizácia Windows a pod.
 • odladené nastavenia sa dajú exportovať do súboru INI na jeho import v neskoršom období alebo na inom počítači

Autor:  NoVirusThanks Company Srl, Taliansko
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 19,99 USD + DPH za licenciu pre 1 počítač na 1 rok
Dom. stránka: www.appsvoid.com/products/syshardener
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Winamp v5.9

Určenie: aktualizovaný multimediálny prehrávač

Vlastnosti:

 • prehrávanie hudobných CD médií, zvukových súborov vo formátoch MP1, MP2, MP3, M4A, AAC, OGG, WMA, WAV, FLAC (podpora 24 bit/192 kHz), APE a niekoľko desiatok ďalších; okrem toho možno prezerať aj video vo formátoch MP4, MPG, AVI, WMV, WEBM atď., pričom je podporovaný aj kodek H.264
 • prehrávanie podcastov a streamovanej hudby v novej verzii aj s podporou protokolu HTTPS
 • konverzia obsahu CD hudobných médií do formátu MP3, M4A/AAC, WMA, FLAC, OGG alebo WAV
 • je k dispozícii vstavaný 10-kanálový ekvalizér s možnosťou uchovania rôznych nastavení a ich obnovenia
 • podpora štandardu ReplayGain na automatickú úpravu úrovne hlasitosti a funkcie potlačenia praskania v reprodukovanom zázname
 • tvorba knižnice obľúbených hudobných súborov a videosúborov
 • vizualizácia prehrávanej hudby, zobrazenie titulného obrázka korešpondujúceho albumu
 • prispôsobenie vzhľadu grafického rozhrania prehrávača a jeho farebnosti

Autor: Winamp SA, USA
Štatút programu: freeware
Dom. stránka: www.winamp.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať