SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Shareware

0

3D Object Converter v10.0

Určenie: nástroj na zobrazenie a konverziu rôznych formátov 3D objektov

Vlastnosti:

 • konverzia formátu 3D objektov s možnosťou práce v dávkovom režime
 • podpora 853 rôznych formátov 3D objektov vrátane GEO, OBJ, R3D, DBV, HCR, OB3, IMG, 3DP, 3DS, ASP, C4D, FBX, STL a ďalších
 • zobrazenie rôznych priemetov, automatická rotácia
 • prehľad informácií o objekte a scéne, štatistika vrcholov, polygónov a použitých materiálov
 • nástroje na výpočet plochy alebo objemu a manipuláciu s UV mapou
 • zmena mierky, natočenia a posunu v priestore
 • voľba farby objektu, scény a materiálu
 • kreslenie vrcholov a drôtových modelov
 • zmena formátu textúry

Autor: Zoltán Kárpáti, Maďarsko
Štatút: shareware, skúšobná verzia má funkčné obmedzenia
Cena registrácie: 50 EUR
Dom. stránka: http://3doc.i3dconverter.com
Podporované OS: Microsoft Windows 95 a vyššie

AnyErase v2.0

Určenie: nástroj na odstránenie vodotlače a iných nežiaducich objektov z obrázkov a videosúborov

Vlastnosti:

 • podpora obrázkových formátov JPG, PNG, WebP, BMP a TIFF a videosúborov vo formáte MP4, MOV, AVI, WEBM, 3GP, FLV alebo MKV
 • nežiaduci objekt sa dá označiť buď myšou určením obdĺžnikového výrezu, alebo v prípade statických obrázkov aj pomocou štetca; po realizácii transformácie sa vytvorí upravená kópia pôvodného súboru
 • program umožňuje pridávať do obrázkov alebo videosúborov aj vlastné textové alebo obrázkové vodotlače s voliteľnou mierou transparentnosti

Autor: AmoyShare, USA
Štatút: shareware, skúšobná doba 7 dní
Cena registrácie: 25 USD  + DPH
Dom. stránka: www.amoyshare.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 11

Calcpad v5.8.9

Určenie: nástroj na realizáciu matematických výpočtov

Vlastnosti:

 • práca s reálnymi aj komplexnými premennými
 • vstavaná knižnica najbežnejších matematických funkcií, definícia vlastných operátorov
 • hľadanie koreňov a lokálnych extrémov zadaných funkcií, numerická integrácia a diferenciácia
 • súčty a súčiny číselných radov
 • geometrické výpočty zahrnujú výpočet chýbajúcich rozmerov, plochy a objemu najbežnejších geometrických útvarov
 • vkladanie komentárov s podporou formátu HTML a CSS
 • vykresľovanie priebehu funkcie jednej premennej, tvaru parametricky vyjadrených kriviek a farebnej mapy hodnôt funkcie dvoch premenných
 • ukladanie postupu výpočtu do súboru v natívnom formáte CPD (zdrojový kód) alebo CPDZ (skompilovaný binárny súbor)
 • výsledkový list možno uložiť vo formáte HTML a PDF, kopírovať do pamäťovej schránky, otvoriť v inštalovanej aplikácii MS Word alebo vytlačiť na pripojenej tlačiarni
 • vzhľadom na podporu fyzikálnych jednotiek sa dajú realizovať nielen bezrozmerné matematické výpočty, ale aj kalkulácie z oblasti strojárstva a stavebníctva

Autor: Proektsoft, Bulharsko
Štatút: freeware
Dom. stránka: https://calcpad.eu
Podporované OS: Microsoft Windows 10 – 11 s inštalovaným Microsoft .NET 6.0

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať