SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Školstvo: UPJŠ obstará infraštruktúru vedeckého parku za 5,8 mil. eur

0

euro.jpg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vyhlásila verejné obstarávanie na komplexnú technickú, informačnú a výskumnú infraštruktúru Medicínskeho univerzitného vedeckého parku. Komplexná infraštruktúra má prepojiť špičkové výskumné tímy pôsobiace v Univerzite Pavla Jozefa Šafárika s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a zároveň pripraviť pôdu na interakciu vedeckej sféry s podnikateľským sektorom v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja.

Výsledkom obstarávania má byť rámcová dohoda s jediným uchádzačom na šesť mesiacov. Predpokladaná celková hodnota nákupov na celé obdobie trvania rámcovej dohody je 5 886 175 eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré dnes zverejnil Vestník verejného obstarávania.

Cieľom projektu je prenos získaných poznatkov a technológií do aplikácií v humánnej a veterinárnej medicíne. Vytvorením komplexnej infraštruktúry dosiahnu koncentráciu vedeckého potenciálu v oblasti medicíny, biológie, biochémie, biofyziky, informatiky a bio-inžinierstva, ktorá umožní integráciu biomedicínskeho výskumu v rámci celého regiónu. Aplikácie výsledkov výskumu sa prejavia v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závažných ochorení ako aj v oblasti verejného zdravotníctva, vo vzdelávaní a v rozvoji biotechnológií.

Zákazka sa skladá zo štyroch systémov. Pre organizačné a riadiace zabezpečenie vedeckého parku požaduje obstarávateľ riešenie, ktoré bude zabezpečovať podporu pre kvalitný vedecký manažment, vrátane zorganizovaného procesu prenosu nových poznatkov a technológií do praxe.

Ďalším je systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva, systém pre podporu vedeckého výskumu pre UPJŠ má zahŕňať aj archiváciu a distribúciu dát, vrátane zabezpečenia potrebného hardvéru. Systém pre podporu vedeckého výskumu pre Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie má zahŕňať potrebné hardvér a softvér vybavenie.

Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky alebo žiadosti o účasť na obstarávaní do 13. apríla do 9:00.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať