HONDA_022021 HONDA_022021 HONDA_022021 Advertisement

Slováci patria v platbách kartou medzi najprogresívnejších

Tlačové správy
0

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť Mastercard podpísali Memorandum o spolupráci

Počty platieb kartou na Slovensku neustále rastú. Ku koncu prvého štvrťroka 2017 bolo na Slovensku vydaných viac než 2,5 milióna kariet Mastercard, pričom až 95% z nich je bezkontaktných. Údaje ukazujú, že Slováci patria v platbách kartou medzi najprogresívnejšie krajiny. Aj preto sa spoločnosť Mastercard a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu rozhodli spolupracovať v oblasti technologických inovácií a tém s nimi súvisiacich.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini a Javier Perez, prezident Mastercard Europe, dnes podpísali Memorandum, ktoré odštartuje spoluprácu slovenskej vlády a spoločnosti Mastercard v oblasti rozvoja technologických inovácií vo verejnom sektore, rozvoj tzv. Smart Cities a podporu v oblasti e-commerce či ochrany dát a cybersecurity vo vzťahu k platbám.

„Jednoduchosť, bezpečnosť a spoľahlivosť sú hlavné charakteristiky, ktoré vyžadujem od elektronických služieb štátu pre občanov. Platba kartou za tieto služby tak, ako keď si človek kupuje letenku alebo čokoľvek iné cez internet, bude už onedlho aj súčasťou e-Governmentu,” uviedol vicepremiér Pellegrini.

Medzi hlavné body spolupráce bude patriť rozvoj  technologických informácií vo verejnom sektore či rozvoj technologickej infraštruktúry inteligentných miest. Ďalej pôjde o podporu platobných riešení, bezpečnosti platieb a identifikačných technológií, príkladom čoho sú online platby kartou za elektronické služby štátu. V rámci vzájomnej spolupráce má spoločnosť Mastercard možnosť ponúkať svoje poznatky a získané skúsenosti vo forme odborných konzultácií či výmeny osvedčených postupov z rôznych krajín. V súvislosti s jej zameraním môže byť nápomocná v oblastiach týkajúcich sa investícií a informatizácie,  elektronického obchodu na Slovensku, ochrany údajov, kybernetickej bezpečnosti alebo identifikácií v oblasti platieb.

Podľa každoročného prieskumu Masterindex počty bezhotovostných transakcií neustále rastú. Výsledky z roku 2017 ukazujú, že až 72% klientov bánk je zároveň držiteľmi platobných kariet. Slováci používajú platobné karty čoraz častejšie, pričom ich využívajú aj na platbu nízkych súm, čo donedávna nebolo úplne bežné. Čoraz častejšie sú tiež využívané napríklad služobné karty, ktoré sú spojené hlavne s platbami za cestovanie či ubytovanie pri služobných cestách.  Veľmi populárnou sa tiaž stala platba kartami vo verejnej doprave, novinkou je aj platba kartami v automatoch na cestovné lístky vo verejnej doprave.

Mastercard má rozsiahle skúsenosti v oblasti smart riešení a sme pripravení v tomto ohľade slovenskej vláde asistovať. Technológie a inovácie sú kľúčovou esenciou Mastercard, máme preto ambíciu odovzdať v rámci našej spolupráce to najlepšie a priniesť tak do každodenného života Slovákov komfort, bezpečnosť a spoľahlivosť,” povedal Javier Perez.

Spolupráca tiež otvorí tému implementácie moderných platobných riešení v štátnej správe, digitalizácie riadenia výdavkov, platby pokút či o zavedenia nových platobných metód, napríklad na centrálnom portáli verejnej správy. V oblasti smart cities ide primárne o posun ich významu a prínosu pre mestá a širšie komunity obyvateľov a ich každodenný život. Ide o koncept, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie na zvýšenie životaschopnosti mesta, jeho funkčnosti a trvalej udržateľnosti.

Memorandum ďalej avizuje podporu slovenských technologických firiem a začínajúcich podnikov, ale zameria sa tiež na prácu s marginalizovanými komunitami a menej rozvinutými regiónmi. Spolupráca rovnako povedie k dosahovaniu cieľov Agendy 2030 OSN pre trvalo udržateľný rozvoj a v rámci digitálnej koalície prinesie spojenie partnerov z verejného, ​​súkromného, ​​neziskového a akademického sektora. Ide tak o snahu pripraviť Slovákov všetkých vekových skupín na prácu a život v rozvíjajúcom sa digitálnom hospodárstve.

Supreme

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať