SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Slovak Telekom a Microsoft: Tímová spolupráca pre home office

0
Špeciálny projekt V súčasnosti už len málokto pracuje na projekte či dokumente sám. Stále viac a viac sa musíme spoliehať na spoluprácu v tímoch, skupinách, často už nielen v rámci svojej organizácie či firmy, ale aj mimo nej. Nástroje na tímovú spoluprácu sú koncipované tak, aby umožnili členom tímu participovať na projekte či dokumente odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. A práve táto vlastnosť je neoceniteľná v situácii, keď mnohí zamestnanci musia pracovať z domu. Kľúčová vlastnosť nástroja na tímovú spoluprácu je čo najužšia integrácia s aplikáciami na tvorbu dokumentov a na plánovanie času či organizácie úloh. U nás sa na tieto účely vo firmách najčastejšie využíva balík ­Office 365. V rámci neho sa na komunikáciu medzi členmi tímu používa služba Microsoft Teams. Teams integruje funkcie Office 365 potrebné na tímovú spoluprácu vrátane aplikácií Yammer, Planner či Stream. Medzi základné scenáre patria konferenčné hovory a videohovory. Samozrejmá je možnosť práce s dokumentmi ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články