CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Slovenská pošta modernizuje svoje IT prostredie. Presunutie dátového centra si vyžiada dočasnú odstávku poštových služieb

Tlačové správy
0

Slovenská pošta priniesla v roku 2019 ďalšie moderné služby pre verejnosť a zamestnancov. Stratégia „Pošta 2020“, predstavená vedením Slovenskej pošty v septembri 2018, buduje poštu modernú a efektívnu. Doposiaľ priniesla ľuďom mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty, viac BalíkoBOXov, platbu kartou na pobočkách pôšt, platbu faktúr cez QR kód či efektívnejšiu prevádzku vďaka väčšiemu počtu pobočiek s vyvolávacím systémom a wifi pripojenia zadarmo. Slovenská pošta pripravuje pre zákazníkov aj pilotné doručovanie vo večerných hodinách, ďalšie rozšírenie siete a funkcionalít BalíkoBOXov, platbu kartou u kuriérov. Zvýšený komfort v doručovaní zásielok pocítia zákazníci aj vďaka modernému logistickému centru vo Zvolene s plne automatizovanými triediacimi linkami.

Procesy, ktoré eviduje zákazník pred poštovou priehradkou, sú automatizované a prepojené informačnými  systémami IT infraštruktúrou cez celé Slovensko. Ide o sieť vyše 1500 pobočiek a niekoľko desiatok ďalších útvarov Slovenskej pošty. Všetky elektronické služby sú zabezpečované cez informačné systémy, ktoré sa sústreďujú v dátovom centre Slovenskej pošty. Pôvodné dátové centrum bolo vybudované pred dvadsiatimi rokmi. Modernizácia služieb a teda aj ich procesov so sebou priniesli potrebu rozsiahlej technickej údržby IT spojenej s vybudovaním efektívnejšieho dátového centra a presunom existujúcich zariadení do nových priestorov a prevádzky. 

V čase od 20:00 hod v piatok 3. januára 2020 do utorka rána 7. januára 2020 sa uskutoční rozsiahla údržba informačných systémov Slovenskej pošty, pôjde o presun existujúceho dátového centra do nových priestorov. Táto údržba informačných systémov je naplánovaná počas víkendu a štátneho sviatku, kedy je štandardne viac ako 85% pobočiek Slovenskej pošty mimo prevádzky a v súlade s poštovými podmienkami a licenciou Slovenská pošta nedoručuje zásielky. 

V tomto období budú všetky informačné systémy Slovenskej pošty vypnuté a nebudú dostupné žiadne poštové služby, BalíkoBOXy, funkcionality mobilnej aplikácie ani internetová stránka Slovenskej pošty. Zároveň budú celoplošne všetky pobočky Slovenskej pošty zatvorené, pričom v tomto termíne ide len o 223 pôšt. Všetky služby, ktoré Slovenská pošta štandardne poskytuje, budú znovu dostupné od utorka rána 7. januára 2020, a to v závislosti od obnovy prevádzky dátového centra. 

Prevádzka dátového centra Slovenskej pošty nie je verejnosti prístupná a podlieha špeciálnemu bezpečnostnému režimu. 

Stratégia „Pošta 2020“ 
Slovenská pošta modernizuje služby pre ľudí a efektivizuje prevádzku. Stratégia „Pošta 2020“, ktorú predstavilo vedenie Slovenskej pošty v septembri 2018, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti a modernizáciu služieb, ale aj zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce. K opatreniam, ktoré prispeli k zlepšeniu jej hospodárenia, patrí zoštíhlenie manažmentu a administratívnych pracovníkov, prehodnotenie zmlúv s partnermi či zreálnenie taríf vybraných služieb, ako aj ďalšie zefektívňovanie procesov v prevádzke. 

V úvodnej testovacej prevádzke na prvých 100 pobočkách si zákazníci mohli od začiatku decembra 2018 vyskúšať prioritné vydávanie balíkov cez Balíkovne. Od decembra 2018 tiež na vybraných IOM poštách vybavia zákazníci osvedčenie dokumentov. Zákazník tak na pošte získava úradne overenú kópiu dokumentu použiteľnú na právne účely. Od začiatku apríla 2019 je osvedčovanie dokumentov na poštách ešte výhodnejšia oproti iným poskytovateľom. Od novembra 2018 môžu zákazníci jednoducho a rýchlo zaplatiť faktúry na pobočkách pomocou „Pay by Square“, ktorý umožňuje bezchybné zaplatenie faktúr prostredníctvom QR kódu. Od októbra minulého roka zasiela Slovenská pošta svojim zákazníkom úradné zásielky prostredníctvom centrálneho doručovania.

Už dnes môžu zákazníci využívať pripojenie na internet cez wi-fi na takmer päťdesiatich poštách a novú mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty. Od februára 2019 môžu obyvatelia zaplatiť na poštách platobnými kartami Mastarcard, VISA a Diners Club. Tohtoročnou novinkou pre zákazníkov je aj rýchly výber hotovosti na poštách, ktorý vyhovuje najmä zákazníkom v obciach, kde nie je dostupný bankomat. V roku 2019 sme zhustili sieť BalíkoBOXov, ktorých funkcie a poskytované služby plánujeme rozšíriť. Počet BalíkoBOXov sme doplnili o 20 kusov (dnes ich máme 65) a v budúcom roku ich plánujeme doplniť o ďalších 70 kusov. Cieľom je vybudovať v spolupráci s partnermi celoslovenskú sieť s viac ako 300 BalíkoBOXami.
Na rozdiel od tradičných univerzálnych služieb priebežne rastie záujem zákazníkov o balíkové služby. Slovenská pošta dobudovaním logistického centra vo Zvolene rozšíri jeho kapacitu o viac ako 300%. V pláne je tiež rozšírenie automatizovaných vyvolávacích systémov, ktoré sú nainštalované na celkovo osemdesiatich pobočkách, platba kartou u kuriérov, ako aj pilotné doručovanie vo večerných hodinách.

SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Všetky autorove články
siet internet web online

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať