SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Slovenské Sensoneo poskytujúce globálne inteligentné riešenia pre správu odpadu získalo ďalšiu miliónovú investíciu

Tlačové správy
0

Spoločnosť Sensoneo, ktorá sa na svetových trhoch presadzuje inovatívnymi riešeniami pre manažment a zvoz odpadu, získala od slovenských a českých investorov 1,2 milióna eur. Ide v poradí o druhú investíciu, riadila ju investičná platforma Crowdberry.

Od prvej investície v lete 2017, kedy do spoločnosti vstúpili investíciou vo výške 1 milión eur investori v zložení Credo Ventures, Y Soft Ventures a súkromní investori investičnej platformy Crowdberry, sa Sensoneu podarilo dosiahnuť pozoruhodné obchodné výsledky a výrazne rozšíriť počet svojich zákazníkov a partnerov. To zo spoločnosti Sensoneo znovu urobilo zaujímavú investičnú príležitosť ako pre nových, tak aj súčasných investorov.

Credo Ventures a časť Crowdberry investorov z prvého kola vo firme navýšila svoje investície a portfólio investorov sa rozšírilo o skupinu Sonoma. Záujem nových investorov dokonca výrazne prevyšoval kapacitu investičného kola, kvôli čomu musela spoločnosť niektorých investorov odmietnuť:  

Spoločnosť vyvinula vlastné technologické riešenie pre problém, ktorý riešia mestá a firmy po celom svete. Inšpirovala sa distribučným modelom globálnych dodávateľov a vyhľadaním a preškolením obchodných a implementačných partnerov na cieľových trhoch dokázala veľmi rýchlo a úspešne expandovať. To je dôvod, prečo je úspešná nielen v podnikaní, ale aj v oslovovaní investorov. Dosiahnuté výsledky s investíciou z prvého investičného kola sa pretavili do zvýšenia hodnoty spoločnosti a s ňou aj hodnoty podielu súčasných investorov. Mnohí z nich sa tak rozhodli investovať znovu a navýšiť svoje investície. Je to pre nás dôkaz, že sú s vývojom spoločnosti spokojní,“ uviedol Michal Nešpor zo spoločnosti Crowdberry.

Získané investičné prostriedky spoločnosť použije na ďalšie posilnenie svojej expanzie na zahraničné trhy, predovšetkým v rámci Európy, v Severnej Amerike a na Blízkom východe. Prostriedky tiež budú smerovať na posilnenie vývojového tímu a tímu zákazníckej podpory: 

 „Na globálnom trhu smart odpadových riešení sme si dokázali rýchlo vybudovať silné meno, za čo vďačíme predovšetkým našej technologickej vyspelosti, inovatívnemu vývoju a silnému profesionálnemu tímu. Denne nám prichádza niekoľko nových obchodných príležitostí z bonitných trhov, akými sú Severná Amerika, Blízky východ alebo Európa. Tie teraz budeme môcť efektívnejšie a kvalitnejšie obslúžiť. Ide už o našu druhú investíciu v relatívne krátkom čase a teší ma, že investori vidia potenciál našej spoločnosti a chcú nám umožniť využiť ho naplno. Veríme, že tak dokážeme naše súčasné postavenie na trhu ešte posilniť,“ uviedol Martin Basila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Sensoneo.

V čom je Sensoneo revolučné

Sensoneo komplexne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje vlastné ultrazvukové smart senzory so sofistikovaným softvérom, čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. Vo výsledku riešenie prináša absolútnu kontrolu nad monitorovaným odpadom, výrazné zníženie celkových nákladov na zvoz odpadu a možnosť riadiť zvoz podľa reálnej potreby a nie cyklicky.

Softvérové nástroje riešenia umožňujú mestám a firmám digitalizovať a vyhodnocovať odpadovú infraštruktúru stojísk, dep a vozidiel, identifikovať poddimenzované alebo nadmerne zaťažované stojiská a kontajnery, navrhovať optimálne zvozové trasy, či využívať navigáciu vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou Sygic pre špecifické potreby zvozových vozidiel. Tá umožňuje aj sledovať zvoz odpadu online, kontrolovať jednotlivé výsypy a predikovať presný čas príchodu vozidiel na stojiská. 

Globálne škálovanie

Technologická inovatívnosť Sensoneu otvorila dvere k spolupráci so zvučnými menami. Sensoneo bolo prvým riešením tzv. „tretej strany“, ktoré implementovalo svoje senzory do prvej úzkopásmovej siete internetu vecí NBIoT v USA. Vďaka tomu začalo úzko spolupracovať s centrálou americkej spoločnosti T-Mobile. Sensoneo tiež globálne spolupracuje so Smart City divíziou spoločnosti Huawei, spoločnosťami NOKIA a Microsoft a je tiež členom prestížnej globálnej aliancie združujúcej mestá a poskytovateľov smart city riešení Smart Cities Council.  Riešenie je ku konečným zákazníkom distribuované prostredníctvom siete starostlivo vybraných partnerov, medzi ktorými figuruje aj Vodafone, Arrow, Analog Devices a ďalší.

Riešenie je  aktuálne  nasadené vo viac ako 140 projektoch v 30 krajinách sveta. Veľkému záujmu sa teší predovšetkým v západnej Európe, Severnej Amerike a na Blízkom Východe. Okrem miest a zvozových spoločností riešenie využívajú aj verejné inštitúcie ako školy, univerzity či nemocnice. Na Slovensku je riešenie nasadené približne v dvadsiatke miest, najvýraznejšiu skúsenosť s jeho využívaním majú mestá Nitra, Trnava, Hlohovec, Trenčín, Malacky a ďalšie. K väčším lokálnym zákazníkom nedávno pribudlo aj mesto Praha.

Sensoneo

Všetky autorove články
odpad investicia inovácia manazment

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať