SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Slovenskí odborníci na elektronický podpis získali jedinečný certifikát pre systém GDPR

Tlačové správy
0

Spoločnosť Disig a.s. splnila požiadavky certifikačného auditu a stala sa držiteľom certifikátu pre systém manažérstva ochrany osobných údajov podľa normy ISO/IEC 27701:2019. Ide o dôležité nezávislé uistenie o formálnom nastavení a dodržiavaní základných bezpečnostných pravidiel aj v oblasti GDPR.

SAMSUNG 4  

Ide o prvú medzinárodnú normu, ktorá sa zaoberá riadením informácií o súkromí, pričom patrí medzi najpoužívanejšie v rámci riadenia informačnej bezpečnosti. Jej účelom je poskytnúť organizáciám praktický rámec, pomocou ktorého môžu rozšíriť zavedený systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) o systém riadenia ochrany osobných údajov (PIMS).

„O získanie certifikátu podľa normy ISO/IEC 27701 sme sa usilovali najmä preto, aby sme našich zákazníkov a partnerov ubezpečili, že k problematike GDPR a ochrane spracovaných osobných údajov pristupujeme zodpovedne, v súlade s platnou legislatívou a odporúčaniami dobrej praxe,“ vyjadril sa Ján Cesnak, riaditeľ pre informačnú bezpečnosť Disig a.s.

Spoločnosť tak preukázala nielen zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení vrátane súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ale aj kontinuálny vývoj smerom k adaptácii na neustále sa meniace podnikateľské a spoločenské prostredie.

www.disig.sk

 

Disig a.s.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať