SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Slovenskí žiaci zaostávajú v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti

Prieskumy trhu
0
Slovensko v porovnaní s priemerom krajín OECD zaostáva vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti. Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzinárodnej štúdie PISA 2015 pod priemerom krajín OECD. Podobne ako v predchádzajúcom cykle v roku 2012 sú pritom v porovnaní s priemerom OECD nižšie vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti. Vo všetkých troch oblastiach tiež existuje trend znižovania výkonov našich žiakov. Podľa ministerstva školstva však tento pokles v porovnaní s výsledkami PISA 2012 nie je štatisticky významný. Výsledky piateho cyklu medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015 v utorok zverejnilo na svojej internetovej stránke ministerstvo školstva. Medzinárodná štúdia sledovala úroveň vedomostí a zručností z matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na reprezentatívnej vzorke 15-ročných žiakov. Hlavnou testovanou oblasťou v tomto cykle bola prírodovedná gramotnosť. Ministers ...

Webnoviny.sk

Všetky autorove články
studenti test