SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Slovensko je v kvalite života na 30. mieste

Tlačové správy
0

Spomedzi 128 hodnotených krajín sa Slovensko nachádza v hodnotení tolerancie imigrantov na 124. mieste a z hľadiska diskriminácie a násilia voči minoritám sme na 62. mieste.

Slovenská republika sa medziročne posunula v rebríčku Indexu spoločenského rozvoja (Social Progress Index – 2017) o jedno miesto smerom nahor. Aktuálne sme na 30. mieste spomedzi 128 porovnávaných krajín.

Rebríček na základe údajov o stave spoločenského a ekonomického rozvoja a úrovne životného prostredia každoročne zostavuje spoločnosť Deloitte a nezisková organizácia Social Progress Imperative.

„Slovensko je na tom veľmi dobre z hľadiska základných ľudských potrieb, ako je výživa, hygiena, prístup k pitnej vode a prístrešiu. V porovnaní s inými krajinami sme na tom vynikajúco aj z hľadiska osobnej bezpečnosti alebo prístupu k informáciám,“ komentoval výsledky prieskumu Marián Hudák, vedúci partner Deloitte na Slovensku.

Katastrofálne sme však podľa neho dopadli z pohľadu hodnotenia tolerancie voči minoritám (124. miesto), diskriminácie a násilia voči minoritám (62. miesto) a tolerancii voči homosexuálom (52. miesto). Veľmi podobne je na tom v týchto oblastiach aj Maďarsko a Poľsko.

Celkovo Index spoločenského rozvoja hodnotí až 50 kategórií. Tohtoročným víťazom je Dánsko, na opačnej strane rebríčka je Stredoafrická republika. Ak by svet bol štátom, zaradil by sa medzi Indonéziu a Botswanu.

„Z globálneho pohľadu Index spoločenského rozvoja rastie. Od roku 2014 zaznamenalo zlepšenie až 113 hodnotených krajín. Ťahúňom rastu sú najmä oblasti prístupu k informáciám a k vyššiemu vzdelaniu. Celkové výsledky však negatívne ovplyvňuje zlá dostupnosť pitnej vody a prístup k základnému vzdelaniu v mnohých krajinách. Špeciálne tohtoročné výsledky navyše ukázali, že v oblasti ľudských práv zaznamenalo viac krajín pokles ako nárast,“ dodal Marián Hudák z Deloitte na Slovensku.

Keby na svete žilo 100 ľudí

 • 11 z nich by bolo podvyživených,
 • 14 by nemalo žiadne toalety,
 • 82 z nich by malo k dispozícii elektrinu,
 • 86 by vedelo čítať a písať,
 • 65 by malo mobil,
 • 49 by používalo internet,
 • 14 dievčat by sa vydalo vo veku 15 až 19 rokov,
 • 51 by považovalo svoju krajinu za dobrú pre imigrantov a 26 pro homosexuálov,
 • 74 žien by malo prístup k modernej antikoncepcii,
 • 76 ľudí by sa mohlo v núdzi spoľahnúť na pomoc príbuzných či priateľov
 • 7 by mylo univerzitné vzdelanie

Viac informácií o Indexe spoločenského rozvoja nájdete tu.

Deloitte Audit s.r.o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať