ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Slovensko sa pridalo do prestížneho programu medzinárodnej vedeckej spolupráce GLOBE

Tlačové správy
0

Slovensko sa oficiálne zapojilo do prestížneho medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho programu GLOBE, ktorý vedie americká vládna agentúra NASA. Veľvyslanectvo USA na Slovensku vyzdvihuje spoluprácu Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky a agentúry NASA najmä pri príležitosti 50. výročia medzinárodného Dňa Zeme. Ten si každoročne pripomíname 22. apríla.

Vďaka pristúpeniu slovenskej vlády k spolupráci môžu slovenské školy využívať rôzne vzdelávacie materiály, uskutočňovať rôzne merania a praktické experimenty. Výsledky svojich meraní môžu následne zdieľať prostredníctvom aplikácie a umožniť tak ich ďalšie spracovanie vedcami NASA. Môžu sa tiež zúčastňovať stretnutí participujúcich krajín, nadväzovať s nimi kontakty a inšpirovať sa navzájom v aktivitách súvisiacich so životným prostredím. Zber a zdieľanie dát a meraní je dostupné aj pre širokú verejnosť.

„Vzájomná spolupráca je nevyhnutná k tomu, aby sme chránili našu planétu. V rámci programu GLOBE americkej vládnej agentúry NASA sa každý slovenský študent, učiteľ alebo budúci vedec môže zapojiť do medzinárodnej environmentálnej vedeckej komunity. Aj v týchto náročných časoch sa môžete prepojiť s odborníkmi a aktivistami z celého sveta, zúčastniť sa vedeckého procesu a pomôcť tak chrániť náš spoločný domov pre budúce generácie,uviedla americká veľvyslankyňa na Slovensku Bridget Brink.

GLOBE spája študentov, učiteľov a vedcov za účelom skúmania životného prostredia na celosvetovej úrovni. Vytvára medzinárodnú sieť študentov základných a stredných škôl, ktorí sa venujú štúdiu životného prostredia, meraniu kvality životného prostredia a výmene užitočných informácií o stave životného prostredia medzi sebou a v rámci medzinárodnej vedeckej komunity. 

„Aby sme dokázali zlepšovať naše životné prostredie, potrebujeme, aby aj naše deti prírode rozumeli a chránili ju. Prostredníctvom GLOBE žiaci rozvíjajú svoje bádateľské kompetencie, posilňujú svoj vzťah k okoliu a prírodným vedám. Verím preto, že sa do programu zapojí čo najviac škôl,” uviedol minister životného prostredia Ján Budaj. 

„Chcem zablahoželať Slovensku, ktoré sa stalo najmladším členom našej GLOBE rodiny. Nie je lepšia príležitosť než privítať v poradí 123. členskú krajinu počas 50. výročia Dňa Zeme a 25. výročia programu GLOBE. Teším sa na spoluprácu s mladými vedcami,” uviedol Peter Falcon, koordinátor programu v rámci americkej vládnej agentúry NASA.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do programu, môžu kontaktovať Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Školám poskytne viac informácií a bude ich navigovať ako ďalej postupovať. Inštitút aplikovanej ekológie Daphne je členskou organizáciou siete environmentálno-výchovných organizácií Špirála, ktorá je hlavným koordinátorom projektu GLOBE na Slovensku. Daphne bol poverený implementáciou programu. 

Osobitne pri príležitosti výročia Dňa Zeme poukazujú ministerstvo spolu s americkým veľvyslanectvom na možnosť zapojiť sa do programu meraní a zbierať prostredníctvom mobilnej aplikácie Globe Observer údaje o stromoch v našom okolí. Výška stromu je indikátorom zdravia ekosystému a životného prostredia, stromy pomáhajú regulovať teplotu a hladinu CO2. V blízkosti potokov, najmä v suchých oblastiach, je výška stromu obzvlášť dôležitá, ich tiene môžu ovplyvniť teplotu vody. Merania výšky stromov informujú. vedcov NASA o biomase a štrukturálnej diverzite stromov. NASA v súčasnosti zbiera údaje o výške stromu prostredníctvom satelitov ICESat-2 a priamo ich porovnáva s meraniami získanými cez GLOBE. Vďaka meraniam občanov prostredníctvom aplikácie Globe Observer a satelitných údajov NASA z ICESat-2 a GEDI môžu vedci vytvoriť komplexnú databázu, ktorá im aj vďaka tak jednoduchým údajom ako je výška stromov môže pomôcť pochopiť komplexnosť zmien planéty.

Medzinárodný vedecký a vzdelávací program GLOBE tento rok oslavuje svoje 25. výročie. Spolu so Slovenskom je v ňom zapojených 123 krajín z celého sveta. Od roku 1995 sa v týchto krajinách podarilo zozbierať dáta z vyše 178 miliónov meraní od viac ako 10 miliónov študentov a 169 000 ľudí. V zúčastnených krajinách sa program GLOBE stal dôležitou súčasťou učebných osnov v rámci predmetov venovaných životnému prostrediu. 

Viac informácií nájdete na stránke GLOBE.

us embassy

Všetky autorove články
spolupráca veda globe Slovensko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať