NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

Slovensko sa pripojilo k deklarácii za vybudovanie cloudového úložiska EÚ

Tlačové správy
0

Bratislava, 15. október - Pre digitálnu transformáciu Európskej únie je kľúčové bezpečné zdieľanie a ukladanie obrovských objemov dát. Lenže pri využívaní tzv. cloudových služieb je EÚ stále do vysokej miery odkázaná na štáty mimo Únie, kde sa dnes väčšina veľkokapacitných úložísk nachádza. S tým sa môže spájať množstvo problémov a bezpečnostných rizík. Členské štáty preto prijali deklaráciu, v ktorej sa zaviazali spojiť sily a vybudovať európske cloudové úložisko novej generácie.

Odborníci sa zhodujú, že ďalšiu veľkú vlnu digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky budú poháňať najmä potreby priemyslu a jeho dáta. Aby EÚ dokázala obstáť v globálnej konkurencii a zároveň zaistila bezpečnosť svojich údajov, potrebuje vybudovať svoj vlastný cloudový systém.

„Našou zodpovednosťou je zabezpečiť pre európske podniky vhodné podmienky na rozvoj cloudových kapacít s globálnym dosahom, ktoré uspokoja budúce potreby zdieľania a ukladania priemyselných údajov,“ zhodujú sa signatári európskej cloudovej deklarácie, ku ktorej pripojilo aj Slovensko.

„Je životne dôležité, aby EÚ mala svoje dáta plne pod kontrolou, a aby jej verejný sektor, podniky i občania mali k dátam rýchly a bezpečný prístup,“ uviedla vicepremiérka a ministerka Remišová, zodpovedná za informatizáciu.

Európske veľkokapacitné úložisko budúcnosti má spĺňať najvyššie štandardy pokiaľ ide o ochranu údajov, kybernetickú bezpečnosť, prenos údajov, transparentnosť, otvorenosť, výkon a spoľahlivosť. Dátová stratégia EÚ vyzýva členské štáty a priemysel, aby spolu s EK investovali do európskej cloudovej federácie a spoločných dátových priestorov. 

Európska komisia plánuje v nadchádzajúcom programovom období 2021-2027 investovať do cloudu viac ako 2 miliardy €, pričom z nového Mechanizmu na obnovu a odolnosť sa ešte očakávajú dodatočné zdroje.  Celkové financovanie v oblasti cloudu a dát by tak mohlo dosiahnuť až 10 miliárd €. 


 

 

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať