SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Služba chark teraz aj v Berlíne: Doručovanie priamo do zaparkovaného vozidla

Tlačové správy
0

Dodanie internetovej objednávky priamo do zaparkovaného vozidla? Táto myšlienka sa skrýva za službou chark. Ide o pilotný projekt sekcie Lab1886, ktorý bol vo fáze beta úspešne otestovaný v Stuttgarte. Dnes sa služba spúšťa už aj v Berlíne. V hlavnom meste spolkovej republiky môžu vodiči osobných motorových vozidiel a Triedy V od značky Mercedes-Benz od roku výroby 2015 so službou Mercedes me connect využívať možnosť doručenia balíkov alebo nákupov priamo do svojho zaparkovaného vozidla. Táto možnosť je k dispozícii bez ohľadu na to, či ide o vlastné vozidlo, vozidlo nadobudnuté lízingom alebo služobné vozidlo. Objednávky sú možné v každom internetovom obchode na svete.

Zákazníci v rámci pilotného projektu v Stuttgarte prejavili veľkú spokojnosť so službou Doručenie do automobilu. Kladne vyzdvihovali osobný komfort a odbremenenie počas všedného dňa, ako aj rýchlosť doručenia. Celkovo bolo v aglomerácii Stuttgartu doteraz doručených viac ako 1 000 balíkov.

Predpoklad používania služby chark: schopnosť vozidla od roku výroby 2015 využívať služby Mercedes me connect a bezplatné stiahnutie príslušnej aplikácie v obchode App-Store (iOS). Ďalším predpokladom je dostupnosť doručovacej služby v doručovacom regióne. Doručovateľská oblasť v Berlíne siaha od Reinickendorfu cez Steglitz-Zehlendorf, Köpenick až po Pankow.

Názov služby chark znamená change the why you park (Zmeňte dôvod parkovania) a ide o projekt globálnej sekcie Daimler pre inovácie Lab1886. Služba chark pracuje na ekosystéme služieb, ktorý presahuje výlučný rámec dodávok balíkov: neskôr by sa týmto spôsobom mali dať vybaviť aj nákupy potravín, vrátenie tovarov či čistenie oblečenia a umývanie vozidla. Inovatívny obchodný projekt spolupracuje s logistickou spoločnosťou Liefery, ktorá zabezpečuje dodávky na poslednom kilometri.

Záujemcovia o využívanie služby chark sa môžu prihlásiť do druhej pilotnej fázy na stránke www.chark.app. Približne 250 účastníkov bude e-mailom zapojených do testovania beta v Berlíne. Po Stuttgarte a Berlíne budú nasledovať ďalšie nemecké mestá.

So službou chark získate čas: takto to funguje
Prostredníctvom aplikácie chark alebo na internetovej stránke www.chark.app môže každý účastník získať ďalšie informácie o doručovateľskej službe. Rezervácia a zaplatenie výkonu sa potom uskutočnia priamo v príslušnom internetovom obchode. Službu chark možno 30 dní testovať bezplatne.

Služba chark funguje úplne jednoducho: používateľ dočasne odovzdá digitálny kľúč od zaparkovaného vozidla poskytovateľovi služieb, ktorého si vopred zarezervoval. Vozidlo je potom možné otvoriť a zatvoriť len raz a nie je možné uviesť ho do pohybu. Ak si zákazník želá doručiť svoje internetové nákupy priamo do batožinového priestoru, pri objednávke v doručovacej adrese uvedie adresu chark hubu a v dodatku k adrese osobné identifikačné číslo chark. Používateľ sa môže rozhodnúť, v akom časovom úseku a na akom parkovacom mieste smie poskytovateľ služby otvoriť vozidlo. Len čo sa doručovateľ nachádza v okruhu 500 metrov od uvedeného parkovacieho miesta, môže vozidlo lokalizovať prostredníctvom GPS a jednorazovo ho môže otvoriť. Na to, aby logistický partner mohol poskytnúť svoje služby, musí používateľ zabezpečiť, aby boli splnené tieto body:

  • vozidlo sa v dohodnutom časovom rozsahu doručenia musí nachádzať v okruhu 500 metrov od uvedeného parkovacieho miesta,
  • vozidlo musí byť odstavené podľa pravidiel cestnej premávky a musí byť voľne prístupné,
  • okná a dvere vozidla musia byť zatvorené a zamknuté,
  • vozidlo musí byť v zaparkovanom stave,
  • musí byť zabezpečené spojenie so službami Mercedes me, príp. musí byť zabezpečené adekvátne mobilné spojenie,
  • vo vozidle sa nesmú nachádzať cennosti ani zvieratá či osoby.

Proces je transparentný, preto každý používateľ vždy dostane oznámenie o priebehu doručenia. Po dokončení zákazky používateľ dostane správu o doručení vrátane obrázkov. Pre službu chark platia všetky smernice Daimler týkajúce sa zabezpečenia informačných technológií, ochrany osobných údajov a zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom.

Služba chark je dokonalým príkladom filozofie Lab1886: čo najrýchlejší prechod od nápadu po podnikateľský model. Za menej ako rok sa z prvého nápadu služby Doručenie do automobilu stal hotový produkt. Už v roku 2018 si stovky zamestnancov spoločnosti Daimler vyskúšali služby chark v prvej, vnútropodnikovej testovacej fáze.

Zobrazit Galériu

Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.

Všetky autorove články
internet e-shop biznis nakup online

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať