SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Služby VMware Cross-Cloud pomáhají zákazníkům snáze provozovat podniková prostředí v cloudu AWS

Tlačové správy
0

VMware Carbon Black Cloud a VMware Tanzu nyní k dispozici v tržišti AWS Marketplace

Společnost VMware Inc. (NYSE:VMW) usnadňuje zákazníkům AWS nákup a nasazování služeb VMware Cross-Cloud v prostředích Amazon Web Services (AWS).  Služby VMware Cross-Cloud pomáhají zákazníkům AWS digitálně inovovat při zachování kontroly nad IT.

VMware Carbon Black Cloud a VMware Tanzu jsou nejnovější služby, které jsou nyní k dispozici na AWS Marketplace - digitálním katalogu s tisíci položek, který zákazníkům usnadňuje hledání, testování, nákup a zavádění softwaru od nezávislých dodavatelů, který běží na AWS.

Služby VMware Cross-Cloud nabízejí výrazné výhody jak z hlediska provozu IT, tak pro vývojáře pracující v AWS. Mezi tyto výhody patří urychlení modernizace aplikací, rychlejší migrace pracovních zátěží do cloudu, zavedení cloudového provozního modelu v celé organizaci a bezpečnější a efektivnější připojení distribuované pracovní síly ke cloudovým prostředkům.

„Ať už zákazník přešel na provoz výhradně v AWS, nebo má smíšené prostředí AWS a VMware vSphere, služby VMware Cross-Cloud mu poskytují svobodu a naprostou kontrolu, kterou potřebuje k inovacím a úspěchu na trhu,“ říká Vittorio Viarengo, viceprezident pro cross-cloudová řešení společnosti VMware. „Rozšíření naší přítomnosti na tržišti AWS Marketplace je dalším důkazem naší snahy vycházet zákazníkům vstříc a poskytovat jim řešení pro takové strategické cloudové prostředí, jaké si sami vyberou.“

„Přidání služeb VMware Cross-Cloud do AWS Marketplace zpřístupňuje portfolio řešení VMware jak vývojářům, tak pracovníkům infrastruktury a provozu, kteří budují a provozují podnikové aplikace v AWS,“ říká Mona Chadha, ředitelka AWS Marketplace Category Management. „Naši společní zákazníci díky tomu mohou jednodušeji pořizovat a rychleji zavádět služby VMware Cross-Cloud, a tedy z nich mít dříve ekonomický prospěch a dosahovat lepších výsledků.“

VMware Tanzu podporuje modernizaci aplikací a rozvoj DevSecOps

VMware Tanzu (odkaz na tržiště) je modulární aplikační platforma pro vytváření, provoz a správu moderních aplikací na AWS a hybridní cloudové infrastruktuře. Tanzu poskytuje vývojářům a pracovníkům provozu IT konzistentní prostředí, které jim pomáhá s menším úsilím zvládnout náročnost moderních aplikací a Kubernetes i ve větším rozsahu. Core to Tanzu je distribuce Kubernetes vycházející ze základní verze platformy. Je snadná na ovládání a správu pomocí rozhraní Cluster API pro zavádění a aktualizaci klastrů. Zákazníci mohou využít odborných služeb laboratoří VMware Tanzu Labs, které mají statut Advanced Technology Partner programu AWS Partner Network (APN). Jejich experti pomohou s budováním nových schopností a zaváděním procesů s okamžitým a trvalým dopadem. Co zákazníci AWS získají díky Tanzu:

 • Samoobslužný přístup vývojářů ke klastrům spolu s bezpečným standardizovaným modelem pro vytváření a údržbu kontejnerů.
 • Celoplošnou správu pravidel pro přístup k podům, sítě a zabezpečení, která umožňuje uplatňování pravidel na stovky klastrů Kubernetes současně, bez ohledu na to, kde běží, a také na konkrétní jmenný prostor, který je společný pro vícero různých klastrů Kubernetes.
 • Úplný přehled o celém prostředí na základě vyhodnocování více než milionu údajů za sekundu, což umožňuje rychlejší řešení potíží a inteligentní upozorňování na potenciální anomálie ve všech klastrech a pracovních zátěžích, které v nich běží.

VMware Carbon Black Cloud zajišťuje konzistentní a jednotné zabezpečení podnikového prostředí

VMware Carbon Black Cloud (odkaz na tržiště) je nativně cloudová platforma pro ochranu koncových bodů, pracovních zátěží a kontejnerů, která zákazníkům umožňuje zavést konzistentní moderní zabezpečení v AWS a hybridních cloudových prostředích. Pomocí analýzy více než bilionu bezpečnostních událostí denně(1) VMware Carbon Black Cloud aktivně odhaluje vzorce chování útočníků a umožňuje obráncům reagovat a přijímat potřebná opatření v reálném čase odkudkoli na světě. Funkce zabezpečení koncových bodů, pracovních zátěží a kontejnerů jsou sjednocené do jedné konzoly a jednoho agenta, takže infrastrukturní a bezpečnostní týmy sdílí jeden zdroj pravdy a společně mohou zabezpečení zdokonalovat. Co zákazníci AWS získají díky VMware Carbon Black Cloud:

 • Nativně cloudové zabezpečení koncových bodů, které kombinuje prevenci a automatizovanou detekci na ochranu podniku před celým spektrem dnešních sofistikovaných útoků.
 • Pokročilou ochranu pro moderní datová centra, které poskytuje účinnější zabezpečení pracovních zátěží běžících ve virtualizovaných, privátních a hybridních cloudových prostředích.
 • Zabezpečení kontejnerů podnikové třídy, které zajišťuje nepřetržitý přehled, ochranu a compliance u kontejnerizovaných aplikací od vývoje po produkční nasazení v AWS a privátních cloudových prostředích.

Transformace správy cloudu pomocí řešení CloudHealth

CloudHealth (odkaz na tržiště) je robustní platforma pro správu cloudu, která pomáhá zákazníkům AWS zjednodušit finanční řízení cloudu, zefektivnit využití cloudu a zlepšit spolupráci mezi různými jednotkami organizace. Zákazníci AWS mohou těžit z rozsáhlých znalostí a zkušeností společnosti VMware v oblasti správy veřejného cloudu k budování a rozvíjení vlastních schopností v této oblasti pomocí osvědčeného rámce. Co zákazníci AWS získají díky řešení CloudHealth:

 • Rychlejší rozhodování díky sladění cloudových dat s obchodním kontextem a přístup k vlastním reportům a přehledům přizpůsobeným jednotlivým obchodním funkcím, týmům nebo projektům.
 • Lepší využití prostředků a optimalizace nákladů díky doporučením ohledně nastavení rozsahu služeb AWS a řízení rezervovaných instancí a plánů úspor.
 • Efektivnější cloudový provoz díky implementaci zásad správného řízení s aktivním upozorňováním a automatizovanými činnostmi v prostředí AWS.

„Velmi vítáme informovanost, kterou CloudHealth poskytuje. Na jednom místě máme úplný přehled o nákladech na AWS a můžeme sdílet informace mezi jednotlivými týmy,“ říká James Fogerson, manažer centra cloudové excelence společnosti Robert Half. „Vrcholový management skutečně oceňuje naše zaměření na řízení nákladů na AWS a průběžné informování pracovníků o aktuálních výdajích. Dobře k tomu slouží reporty, které můžeme generovat. Díky nim celý tým ví, kam putují náklady, a souhlasí s tím, že by měly být hlavním faktorem při rozhodování.“

Posílení zabezpečení cloudu a Kubernetes pomocí CloudHealth Secure State

CloudHealth Secure State (odkaz na tržiště) je inteligentní nativně cloudová platforma pro zajištění bezpečnosti a compliance, která zákazníkům pomáhá chránit miliony cloudových prostředků ve velkém měřítku. CloudHealth Secure State pomocí cloudového datového modelu založeného na vztazích mezi prostředky zlepšuje bezpečnostní přehled díky vyhledávání prostředků v reálném čase, pokročilé korelaci rizik a více než 950 pravidlům pro osvědčené postupy. Do šesti sekund od oznámení cloudové události dokáže rozpoznat 95 % případů porušení zabezpečení nebo compliance. Co zákazníci AWS získají díky řešení CloudHealth Secure State:

 • Omezení případů chybné konfigurace a prioritizaci hrozeb pomocí vizualizace kontextu rizik a bezpečné automatické nápravy.
 • Zlepšení shody s oborovými standardy díky předpřipraveným benchmarkům a možnosti přizpůsobení specifickým podmínkám podniku.
 • Realizaci cloudového bezpečnostního programu díky lepší spolupráci mezi vývojovým, bezpečnostním a provozním týmem.

„CloudHealth Secure State nám poskytuje ucelený pohled na cloudové prostředky společnosti Discovery a umožňuje nám fungovat v AWS bezpečněji,“ říká Johan Marais, manažer platformních služeb společnosti Discovery Group. „Můžeme v reálném čase vizualizovat rizika související s nasazením infrastruktury nebo změnami konfigurace v našem prostředí AWS. Na základě různých metrik a mantinelů nabízí také mechanismus pro automatickou nápravu případného porušení pravidel a zlepšení stavu zabezpečení našeho prostředí AWS. Platforma CloudHealth Secure State navíc usnadňuje kontrolu compliance podle předdefinovaných rámců zásad správného řízení i vlastních rámců, které jsou pro naši organizaci důležité.“

Nativně cloudové vyrovnávání zátěže a zabezpečení internetového provozu pomocí pokročilého nástroje VMware NSX Advanced Load Balancer

VMware NSX Advanced Load Balancer (odkaz na tržiště) je moderní samostatná platforma aplikačních služeb pro nasazení ve veřejném cloudu nebo v lokálním prostředí. Tato softwarově definovaná platforma poskytuje lokální a globální vyvažování zátěže, funkce firewallu webových aplikací (WAF) a služby přístupu ke kontejnerům. NSX Advanced Load Balancer se nativně integruje s AWS a centrálně koordinuje distribuované vyrovnávání zátěže a prostředků zabezpečení aplikací, výkonnou analýzu a přehled. Pomáhá tak správcům řešit problémy v řádu sekund a elasticky na vyžádání škálovat služby napříč datovými centry a cloudy. Co zákazníci AWS získají díky NSX Advanced Load Balancer:

 • Zjednodušení poskytování aplikací díky centrální koordinaci, elastickému škálování a nativně cloudové integraci v různých cloudových a lokálních prostředích.
 • Automatizaci vyrovnávání zátěže, automatické škálování, přístup ke kontejnerům a zabezpečení aplikací na podporu samoobslužnosti pro aplikační týmy.
 • Přesné určení problémů s výkonem a zabezpečením aplikací na základě podrobného přehledu o více než 700 síťových parametrech.

Zajištění bezpečnějšího a konzistentnějšího přístupu k aplikacím pomocí VMware SASE

VMware SASE (odkaz na tržiště) spojuje SD-WAN s cloudově poskytovanými bezpečnostními funkcemi, včetně cloudového zabezpečení internetového provozu, přístupu k síti na principu nulové důvěry a firewallu. Tyto schopnosti jsou poskytované ve formě služby v blízkých i vzdálených periferních umístěních prostřednictvím globální sítě přípojných bodů. Díky využití VMware SASE mohou zákazníci AWS zjednodušit, spravovat a automatizovat infrastrukturu WAN v tisících lokalit a lépe podporovat rozptýlenou pracovní sílu. Co zákazníci AWS získají díky VMware SASE:

 • Zabezpečený vzdálený přístup pro aplikace běžící v AWS a zařízeních AWS Outpost, který je škálovatelný a jednoduchý na zavedení a ovládání.
 • Konzistentní a spolehlivé poskytování aplikací mobilním klientům, pobočkám a areálům prakticky za jakýchkoli síťových podmínek.
 • Lepší provozní odolnost podniku díky nezávislosti síťového přenosu a ihned využitelným automatizovaným přehledům o stavu sítě a poskytování aplikací

Citace - Interní analýza společnosti VMware, srpen 2021

 

VMware

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať