SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Smartcity: Inteligentné riešenie odstráni problém s parkovaním v meste

Technológie
0

Problémy s dopravou a predovšetkým parkovaním v uliciach väčšiny našich miest sú logickým dôsledkom kombinácie demografických a ekonomických trendov. Ľudia sa sťahujú do miest, prípadne do nich dochádzajú za prácou na dennej či týždennej báze. Zároveň pribúda áut. Tieto faktory spôsobujú, že dopyt po parkovacích miestach prevyšuje ponuku a neustále rastie. Zaparkovať už nielen v centre, ale aj v okrajových oblastiach mnohých našich miest, je čoraz náročnejšie, takže nikoho netreba presviedčať, že inteligentné parkoviská a spôsob navádzania vodičov na parkovacie miesta sú jedným z najdôležitejších subsystémov inteligentných miest. Podľa prieskumov 56 % vodičov zaparkuje do 5-tich minút, no až 18 % trávi v aute hľadaním parkovania v priemere 15 až 30 minút denne.

Navigácia k parkovisku
Problém parkovania je preto potrebné vnímať v oveľa širšom kontexte. Minimálne v spolupráci s navigačnými aplikáciami a mestskou alebo prímestskou dopravou, prípadne aj s aplikáciami taxislužieb. Ak si v navigácii zadáte cieľovú destináciu mala by byť k dispozícii aj voľba „zaparkuj najbližšie k zadanému cieľu“, pretože nestačí len prísť autom optimálnou trasou na požadované miesto, treba na tomto mieste, alebo čo najbližšie k nemu aj zaparkovať. A tu môže nastať problém. 

V praxi to funguje tak, že po príchode do cieľovej oblasti začnete hľadať parkovacie miesto a v prípade neúspechu opisujete okolo cieľa svojej cesty čoraz väčšie kruhy, kým sa vám nepodarí zaparkovať. Stačí sa zamyslieť, hlavne pri jazde v meste, aké percento prejdenej trasy tvorí hľadanie parkovacieho miesta. Keby každé auto išlo priamo na vyhradené miesto, vodiči ušetria čas, pohonné hmoty a keďže autá by prešli naozaj len trasu nutnú na priblíženiu sa čo najbližšie do cieľa cesty, prispel by inteligentný parkovací systém významnou mierou aj k odľahčeniu premávky v danej oblasti.

Ak nie je blízko cieľa cesty voľné parkovacie miesto, veľa vodičov by uvítalo operatívne odklonenie na záchytné parkovisko, odkiaľ by sa ľudia dostali tam kam potrebujú prostriedkami hromadnej dopravy, prípadne taxíkmi. Riešenie problému s vyhľadaním a rezervovaním parkovacieho miesta je na prvý pohľad pomerne jednoduché: stačí mať v aute navigáciu napojenú na vyhľadávací a rezervačný systém parkovacích miest. Navigácia má prehľad aj o aktuálnej dopravnej situácii, takže dokáže pomerne presne odhadnúť predpokladaný čas príjazdu. Problémom už ale je rezervácia parkovacieho miesta pre konkrétne vozidlo. Riešením je po zaplnení primárne vybratého parkoviska navigovať vodiča na iné parkovisko, na ktorom ešte sú voľné miesta.

Okrem aktuálnej polohy vozidla a polohy parkovacieho miesta vstupuje do hry aj cena za parkovanie v prípade ak budú do inteligentného systému vyhľadávania parkovacích miest zapojení viacerí prevádzkovatelia parkovísk. Buď bude vodič cenu akceptovať, alebo si z ponuky vyberie iné parkovacie miesto možno vo väčšej vzdialenosti od cieľa jeho cesty, kde bude poplatok za parkovanie nižší.

Takmer polovica vodičov uprednostňuje parkovanie zadarmo, ale sú ochotní zaplatiť, ak to ušetrí ich čas. Približne tretina vodičov preferuje parkovanie zadarmo aj napriek času strávenom hľadaním parkovania. Pri rozhodovaní im pomáhajú navigačné aplikácie zobrazujúce cenu parkovného, prípadne sa navigujú priamo tam, kde sa dá parkovať zadarmo s nádejou, že nájdu miesto.

Parkovacie aplikácie
Podľa výsledkov prieskumov až 74 % vodičov pravidelne používa pri šoférovaní mobilnú navigačnú aplikáciu. Ľudia uvítajú aktuálne informácie o obsadení parkovísk a o voľných parkovacích miestach pozdĺž komunikácií a na iných podobných miestach. Aplikácia poskytujúca informácie o voľných parkovacích miestach by súčasne mohla vyriešiť aj ďalší problém - slabú platobnú disciplínu. Príčinou nie je ani tak neochota zaplatiť, ako malý počet platobných terminálov a ich nevhodné umiestnenie. Väčšina vodičov by preto uvítala možnosť pohodlnej mobilnej platby za parkovanie.

Pomôcť môže napríklad mobilná aplikácia ParkDots, ktorá nájde vhodné parkovisko v blízkosti vášho cieľa cesty a aj vás k nemu naviguje. V aplikácii okrem aktuálnej obsadenosti nájdete všetky potrebné informácie o parkovisku, jeho vybavení, cenníku a možnostiach úhrad parkovného. V aplikácii sú bezpečne uložené údaje o EČV a platobnej karte, takže môžete uhradiť poplatok za parkovanie pohodlne priamo z mobilu.

Aplikácia má implementované aj ďalšie užitočné funkcie, napríklad 15 minút pred uplynutím doby, na ktorú máte parkovné uhradené dostanete do mobilu notifikáciu a dobu parkovania si môžete na diaľku predĺžiť. Ak sa miesta na pre vás vybranom parkovisku medzitým obsadia, aplikácia vás  automaticky presmeruje na iné voľné parkovisko. Vo vybraných mestách môžete za parkovanie zaplatiť priamo v aplikácii.

 

Za oponou parkovacej aplikácie
Na parkovacích miestach sú umiestnené senzory, buď na povrchu ako priskrutkované ploché disky, alebo senzory, ktoré sú plne zapustené do podložia a zaliate vrstvou asfaltu, takže žiadna ich časť nevyčnieva nad povrch parkovacích miest. Senzory sú vďaka tomu 100 % odolné voči vandalizmu a nenarúšajú vzhľad mesta. Senzory v reálnom čase zbierajú a odosielajú dáta o obsadenosti miest do centrálneho cloudového systému. Na komunikáciu využívajú IoT sieť Sigfox.

Integrálnou súčasťou parkovacích systémov je aj „backend“, čiže aplikácia a databáza v cloude s administračnou aplikáciou pre mesto, ktorá poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom stave obsadenosti jednotlivých parkovísk. Administračná aplikácia umožňuje správu a konfiguráciu parkovísk a parkovacích miest, nastavenie taríf a parkovacích politík, vrátane správy používateľov a prideľovania povolení pre ZŤP, elektromobily a podobne.

Rezidentské parkovanie
Problematika inteligentného riadenia parkovania v obytných zónach veľkých miest sa týka predovšetkým parkovania obyvateľov. Časy, keď v rodinách bolo typicky jedno auto sú minulosťou. Zámerom vo väčšine veľkých miest je, aby jedno auto z domácnosti mohlo parkovať v pešej vzdialenosti od bydliska a prípadné ďalšie autá na parkoviskách na okraji štvrte. Dá sa to dosiahnuť cenovou politikou, keď výška ceny parkovného pre rezidenta za prvé auto bude na primeranej úrovni,  avšak poplatok za druhé a každé ďalšie auto, ktoré by chceli obyvatelia bytu zaparkovať v rezidentnej zóne bude mnohonásobne vyšší.

Aby bolo možné takýto systém realizovať bude potrebné vyriešiť spôsob rezervovania. Inak povedané, či bude mať vodič pre vozidlo, za ktoré zaplatí ročný poplatok vyhradené svoje miesto, alebo ho tento poplatok oprávňuje zaparkovať „niekde“ v jeho zóne, ak nájde miesto. Riešením je inteligentný systém správy parkovacích miest, vyladený tak, aby mal vodič istotu, že mu parkovacie miesto nájde.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
parkovanie mesto aplikácia auto smart city

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať