SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Smartcity: Kamery v Trenčíne pomáhajú odhaliť zlodejov aj dopravné priestupky

Technológie
0
Primárny účel monitorovania verejných priestorov v mestách je jednak zaistenie bezpečnosti obyvateľov a taktiež zhromažďovanie údajov o pohyboch ľudí a vozidiel. Tieto údaje potom slúžia na podporu rozhodovania jednotlivých útvarov mestského magistrátu. Kamery sa prioritne umiestňujú na exponovaných miestach, či už z hľadiska pohybu a zhromažďovania ľudí, frekventovaných ciest a križovatiek alebo naopak zón, kde je zákaz vjazdu či zákaz parkovania. Na miestach, kde sú nainštalované klasické kamery, pracovník monitorovacieho centra spozoruje podozrivé aktivity a pošle na miesto potenciálneho incidentu policajnú hliadku. Smart kamery napojené na analytické systémy dokážu samy rozpoznať vzorce nepatričného správania a upozorniť naň. Kamerové záznamy taktiež pomôžu pri objasňovaní priestupkov a trestných činov, ktoré môžu byť spáchané na majetku mesta alebo občanov. Kamerový systém sa rozhodli rozšíriť aj v Trenčíne, kde je rozmiestnených viac než 60 kamier. Využívajú sa nielen na ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
smart city technika Digital dáta kamera video bezpečnosť monitor elektrina auto doprava

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať