SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Spoločná vodíková ofenzíva: Daimler Truck a Shell

Tlačové správy
0

Daimler Truck a Shell presadzujú rozvoj vodíkovej tankovacej infraštruktúry a zavedenie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami v Európe

Spoločnosti Daimler Truck AG a Shell New Energies NL B.V. („Shell”) chcú spoločne presadiť zavedenie nákladných motorových vozidiel s vodíkovými palivovými článkami v Európe. Spoločnosti teraz na tento účel podpísali dohodu. Partneri plánujú vybudovať vodíkovú tankovaciu infraštruktúru a docieliť, aby zákazníci využívali nákladné motorové vozidlá s palivovými článkami – cieľom je dekarbonizácia nákladnej cestnej dopravy. 

Spoločnosť Shell plánuje vybudovať vodíkovú tankovaciu sieť na zelený vodík najskôr medzi troma miestami výroby - v holandskom Rotterdame, ako aj Kolíne a Hamburgu. Od roku 2024 plánuje Shell prevádzkovať čerpacie stanice pre ťažké nákladné motorové vozidlá medzi týmito troma lokalitami. Spoločnosť Daimler Truck zamýšľa v nadväznosti na toto odovzdať prvé vodíkové ťažké nákladné motorové vozidlá zákazníkom v roku 2025. Plán partnerov počíta s neustálym rozširovaním vodíkovej infraštruktúry v rámci tohto koridoru, aby od roku 2030 mohlo byť v prevádzke 150 vodíkových čerpacích staníc a približne 5 000 ťažkých nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami značky Mercedes-Benz. Už od roku 2025 by mal mať koridor celkovú dĺžku 1 200 kilometrov. 

V rámci spolupráce chcú Shell a Daimler Truck vytvoriť vodíkovú infraštruktúru, ktorá by bola optimálne prispôsobená požiadavkám zákazníka. Súčasťou dohody je aj spoločný cieľ etablovať otvorený štandard na tankovanie vodíka. Ten by mal definovať rozhranie a interakciu medzi nákladným motorovým vozidlom a čerpacou stanicou, a umožniť tak efektívne, spoľahlivé a bezpečné tankovanie vodíka optimalizované pre zákazníkov. K účasti na tomto zámere sú pozvaní aj ďalší potenciálni partneri.

„Chceme, aby vodíkové nákladné motorové vozidlá predstavovali čo najskôr ekonomickú alternatívu voči dieselovým nákladným motorovým vozidlám – a pomôcť tak našim zákazníkom znížiť ich emisie,“ hovorí Ben van Beurden, výkonný riaditeľ spoločnosti Royal Dutch Shell plc (materská spoločnosť spoločnosti Shell New Energies NL B.V.). „Aby sme nákladným motorovým vozidlám s palivovými článkami pomohli dosiahnuť prelom, chceme spolu so spoločnosťou Daimler Truck podporiť príslušné regulačné prostredie. Pozývame pritom aj ďalších výrobcov a partnerov z odvetvia, ktorý by prejavili záujem, aby sa k nám pripojili.“

Martin Daum, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck a člen správnej rady spoločnosti Daimler: „Spoločnosti Shell a Daimler Truck sú presvedčené o tom, že nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými článkami budú kľúčovým prvkom CO2-neutrálnej prepravy budúcnosti. Naša bezprecedentná spolupráca ako dvoch veľkých zástupcov odvetvia prináša odpoveď na otázku, čo by malo prísť skôr: infraštruktúra alebo vozidlá. Obe musia ísť ruka v ruke. Obaja máme mimoriadnu radosť z tohto dôležitého spoločného kroku.“

Spoločnosti Daimler Truck aj Shell sú zakladajúci členovia nedávno vzniknutého konzorcia H2Accelerate. Záujmová skupina predstavuje centrálnu platformu na zavedenie vodíkovej prepravy v Európe. Spoločnosti Daimler Truck a Shell stoja aj naďalej plne za konzorciom a svoj zámer chcú realizovať spoločne prostredníctvom H2Accelerate v priebehu ďalších desiatich rokov.

Dohoda so spoločnosťou Shell je súčasťou plánov spoločnosti Daimler Truck na zavedenie nákladných motorových vozidiel s palivovými článkami a zároveň predstavuje rozšírenie existujúcej siete vodíkových čerpacích staníc spoločnosti Shell v Európe a Severnej Amerike.

O spoločnosti Daimler Truck AG

Spoločnosť Daimler Truck sa snaží dosiahnuť trvalo udržateľnú podnikateľskú stratégiu spoločnosti a zároveň sa snaží, aby do roku 2039 ponúkala na európskom, severoamerickom a japonskom trhu iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“)) CO2-neutrálne. Už do roku 2022 by malo portfólio vozidiel spoločnosti Daimler Truck zahŕňať v regiónoch s najväčším odbytom, teda v Európe, USA a Japonsku, sériové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátorom. Od roku 2027 chce spoločnosť Daimler Truck rozšíriť svoju ponuku vozidiel o sériové vozidlá s pohonom vodíkovými palivovými článkami.

O spoločnosti Shell

Spoločnosti skupiny Shell majú v oblasti mobility viac ako desaťročné skúsenosti s vodíkom a v súčasnosti pracujú na budovaní tankovacej infraštruktúry v Európe, Severnej Amerike a Číne. Pre skupinu Shell zohráva vodík dôležitú úlohu pri dekarbonizácii sektoru prepravy, najmú v oblasti ťažkej nákladnej dopravy a z dlhodobého hľadiska aj v oblastiach lodnej dopravy a letectva.

Spoločnosti, na ktorých sa priamo i nepriamo podieľa spoločnosť Royal Dutch Shell plc, sú samostatné právnické osoby. V tomto dokumente sa na účely zjednodušenia niekedy používajú názvy „skupina Shell“ a „skupina“, pričom sa odkazuje na spoločnosť Royal Dutch Shell plc a jej dcérske spoločnosti vo všeobecnosti. Rovnako aj pojmy, ako „my“, „nám“ a „naše“, sa vzťahujú na spoločnosť Royal Dutch Shell plc a jej dcérske spoločnosti vo všeobecnosti, respektíve na osoby, ktoré pre tieto spoločnosti pracujú.

Kontakt:
Michal Žitný, telefón: +421 2 4929 4914, michal.zitny@daimler.com
Viac informácií o značke Mercedes-Benz nájdete na:
http://media.daimler.sk a www.mercedes-benz.sk

 

Daimler Truck AG

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať