CANON_122023 CANON_122023 CANON_122023

Spoločnosť Epson získala ocenenie EcoVadis Gold za spoločenskú zodpovednosť firiem

Tlačové správy
0

Nezávislí hodnotitelia EcoVadis už tretíkrát ocenili Epson Zlatým hodnotením CSR. Špičkové hodnotenie, ktoré odráža záväzok spoločnosti Epson dosiahnuť najvyššie možné medzinárodné štandardy CSR, zároveň určuje, že spoločnosť Epson je „vynikajúca“ v udržateľnom zadávaní verejných zákaziek a zdôrazňuje jej vynikajúci úspech v oblasti práce a ľudských práv aj jej kroky k ochrane životného prostredia.

Celkové výsledky ukazujú 5-percentný nárast oproti predchádzajúcemu roku s výrazným zvýšením skóre v oblasti práce a ľudských práv, čo znamená, že sa v oblasti CSR vo svojom odbore spoločnosť dostala medzi najvyššie dve percentá v jej oblasti podnikania*.

Minoru Usui, globálny prezident spoločnosti Epson, hovorí: „Spoločenská zodpovednosť podnikov je jadrom všetkého, čo robíme v spoločnosti Epson, a tento vynikajúci úspech v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov je pre nás rovnako dôležitý a cenný ako finančný úspech.“

„Cieľom Epsonu je byť nenahraditeľnou spoločnosťou. To znamená, že musíme vytvárať jedinečnú a dlhodobú hodnotu tým, že vyrábame vynikajúce produkty, ktoré prekračujú očakávania našich zákazníkov, riešia spoločenské potreby a – čo je dôležité – prispievajú k udržaniu nášho životného prostredia. Ako podnik sme zladili všetky naše činnosti s cieľmi OSN pre udržateľný rozvoj (SDG) a zaviazali sa k vytváraniu lepšej a udržateľnejšej budúcnosti,“ dodáva Usui.

EcoVadis – nezávislá, dôveryhodná a kolaboratívna platforma – hodnotí zameranie a činnosti spoločností a ich zverejnené správy týkajúce sa životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného zadávania verejných zákaziek. Unikátna metóda hodnotenia spoločenskej zodpovednosti EcoVadis zahŕňa viac než 198 kategórií zadávania zákaziek, 155 krajín a 21 ukazovateľov CSR. Viac než 55 000 spoločností spolupracuje s EcoVadis na znižovaní rizík, stimulácii inovácií a budovaní transparentnosti a dôvery medzi obchodnými partnermi.

Henning Ohlsson, riaditeľ CSR, Epson Europe, hovorí: „V roku 2019 sme urobili veľký pokrok najmä v oblasti práce a ľudských práv a sme potešení, že náš úspech bol uznaný so zvýšeným celkovým skóre EcoVadis. Stále však musíme urobiť viac a budeme aj naďalej skúmať všetky aspekty nášho podnikania a dosahovať ešte ďalšie zlepšenia v oblasti udržateľnosti.“

„EcoVadis Gold je dôležitým a cenným meradlom úspechu pre naše podnikanie. Naši zákazníci vo verejnom aj súkromnom sektore stále viac vyžadujú komplexné, overiteľné audity, ktoré preukazujú skutočný záväzok k udržateľnosti pri dodržiavaní najvyšších pracovných, ľudských práv a sociálnych štandardov,“ spresňuje Ohlsson.

Ďalšie informácie o činnosti spoločnosti Epson v oblasti CSR nájdete v našej obsiahlej správe, ktorá zdôrazňuje globálny pokrok spoločnosti a kľúčové úspechy v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti, správy a riadenia spoločnosti.

epson

Všetky autorove články
epson ecovadis ocenenie zodpovednost firma spolocnost

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať