SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Spoločnosť Lenovo dosiahla solídny rast tržieb v druhom kvartáli fiškálneho Rroku 2017/18

Tlačové správy
0
  • Výnosy dosiahli 11,8 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 5 percent a 18-percentný medzikvartálny nárast
  • Príjmy pred zdanením sa zvýšili na 104 miliónov USD, čo je medzikvartálny nárast na 35 miliónov USD
  • Trhové podmienky sú naďalej náročné a spoločnosť Lenovo stále silne presadzuje svoju stratégiu „3-wave strategy“.
  • Lenovo finalizuje svoj spoločný podnik so spoločnosťou Fujitsu
  • Základný zisk na akciu vo výške 1,26 centov dolára alebo 9,85 centov hongkongského dolára

Skupina Lenovo dňa 2. novembra oznámila výsledky za druhý fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2017. Tržby dosiahli 11,8 miliardy USD, čo je 5-percentný medziročný nárast a 18-percentný nárast oproti prvému fiškálnemu kvartálu. Medzikvartálne tržby dosiahli všetky tri hlavné obchodné odvetvia spoločnosti, konkrétne datacentrum, mobilné, počítačové a smart zariadenia, čo ukazuje, že intenzívne uskutočňovanie stratégie spoločnosti Lenovo s názvom three-wave strategy, (stratégia troch vĺn) neustále prináša zlepšujúce sa výsledky v celom svojom portfóliu. V druhom fiškálnom kvartáli narástol príjem spoločnosti Lenovo pred zdanením o 104 miliónov USD, čím sa výrazne odrazil od straty v predchádzajúcom štvrťroku.

Po uvedení najkomplexnejšieho produktového portfólia vo svojej histórii počas minulého kvartálu, zaznamenala skupina datacentier spoločnosti Lenovo (DCG - Data Center Group) s podporou prepracovanej štruktúry postupov, najvýraznejší medziročný rast ziskov mimo Číny, a to najmä v Európe a Severnej Amerike, čo sa podarilo už po druhýkrát v rade. Vďaka novým telefónom Moto, ktorým sa na kľúčových trhoch darí, dosiahla aj obchodná skupina pre mobilné telefóny spoločnosti Lenovo (MBG - Mobile Business Group) medziročný výnos, pričom sa zvýšili dodávky najmä do západnej Európy, Severnej Ameriky a Latinskej Ameriky, ktoré vygenerovali pevný celkový rast príjmu už tretí štvrťrok za sebou.

Skupina spoločnosti Lenovo pre počítačové a smart zariadenia (PCSD - PC/Smart Devices), ktorá bola opäť zisková vo všetkých svojich geografických oblastiach, dosiahla rekordný podiel na trhu vo výške 21,3 percenta v Európe/na Strednom východe a v Afrike, kde spustila aplikáciu Star Wars: Jedi Challenges, čo je nový produkt rozšírenej reality, vychádzajúci z partnerstva so spoločnosťou Disney a tiež na konci kvartálu oslávila 25. výročie ikonického modelu ThinkPad.

Okrem toho dnes spoločnosť Lenovo sfinalizovala dohodu o spoločnom podniku so spoločnosťou Fujitsu, kde sa v dvoch spoločnostiach zlúčia zdroje, dôjde k využitiu potenciálu spoločnosti Fujitsu v rámci globálneho predaja, podpory zákazníkov, výskumu, vývoja a výroby spolu s globálnou mierou a celosvetovou prítomnosťou spoločnosti Lenovo.

Keďže spoločnosť Lenovo pokračuje v sledovaní možností rastu a nových partnerstiev, najmä čo sa týka kľúčových trhov, tento nový spoločný podnik posilní vedúce celosvetové postavenie spoločnosti Lenovo, čo sa počítačov týka, a pomôže podporiť neustály rast zisku.

„V poslednom kvartáli sme dokázali dosiahnuť rozvoj pri transformácii nášho podniku vďaka stratégii „3-wave strategy“.  Udržali sme vedúcu ziskovosť v odvetví v našej počítačovej obchodnej oblasti a na trhu sme v porovnaní s minulým rokom rástli rýchlejšie. V obchodnej oblasti datacentier vplýva naša transformácia na silnejšiu predajnú silu, novú globálnu štruktúru správania sa, programy a konkurencieschopnosť pri našich výrobkoch.  Obrat v obchodnej oblasti mobilných zariadení sa stále vyvíja a na väčšine trhov sme zaznamenali výrazný rast,“ povedal Yang Yuanqing, predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. „Kombinácia silného konania a stavania pevných základov je naďalej silnou stránkou spoločnosti Lenovo. Obrat nášho podniku v Brazílii je toho dobrým príkladom. Naďalej budeme investovať do výstavby základov a kompetencií pre dva nové motory rastu, ktoré prinesú stabilné a udržateľné výsledky.“

Hrubý zisk spoločnosti sa medziročne zvýšil o 0,3 percenta na 1,6 miliardy USD, čo je 18,2-percentné medzikvartálne zlepšenie. Hrubá marža dosiahla 13,7 percenta, čo je mierny kvartálny nárast. Prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 94 miliónov USD. Základný zisk na akciu bol 1,26 centa USD alebo 9,85 centa HK. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo dočasnú dividendu vo výške 6,0 centa HK na akciu.

PREHĽAD OBCHODNEJ SKUPINY

Obchodná skupina spoločnosti Lenovo pre počítačové a smart zariadenia (PCSD) zaznamenala pôsobivý medziročný rast tržieb vo výške sedem percent, čo je medzikvartálny nárast o 20 percent na 8,4 miliardy USD. Priemerná predajná cena našich výrobkov z oblasti PCSD sa medziročne zvýšila o šesť percent, keďže spoločnosť Lenovo sa naďalej sústredila na inovácie, portfólio vysokohodnotných výrobkov a nevenovala takú pozornosť ponukám prinášajúcim nižšiu hodnotu.

Oblasť PCSD, ktorá zahŕňa počítače, tablety a smart zariadenia, bola opäť zisková vo všetkých svojich geografických oblastiach, pričom si udržala celosvetové vedúce postavenie v tomto odvetví vo výške 4,4 percenta, pretože zákazníci naďalej využívali vylepšenú ponuku výrobkov spoločnosti Lenovo, čo viedlo k lepším štvrťročným výsledkom. Dodávky počítačov Lenovo dosiahli 14,5 milióna jednotiek, čo znamená medziročnú stagnáciu v porovnaní s miernym poklesom na celom trhu. Dodávky tabletov Lenovo sa medziročne zvýšili o 8,9 percenta na 2,97 milióna jednotiek na trhu, ktorý zaznamenal 9,4-percentný pád.

Počas štvrťroku uviedli spoločnosti Lenovo a Disney po priaznivých reakciách na trh Star Wars: Jedi Challenges, čo je produkt novej rozšírenej reality, ktorý umožňuje fanúšikom zažiť Star Wars tak, ako nikdy predtým. Jedi Challenges pozostáva zo smartfónom poháňaných virtuálnych okuliarov Lenovo Mirage-AR, ovládača pre svetelný meč, sledovacieho signálneho svetla a hodín hrania hry Star Wars, ktorá bude dostupná počas tejto dovolenkovej sezóny. Potenciál predobjednávok bol veľmi povzbudzujúci. Spoločnosť Lenovo tiež oslávila 25. výročie svojho ikonického modelu ThinkPad, ktorého sa od jeho uvedenia na trh predalo viac ako 125 miliónov kusov a vďaka modelu ako je ThinkPad X1 Carbon, má medzi počítačmi stále silné postavenie.

V našej skupine datacentier (DCG), ktorá zahŕňa servery, úložiská, siete, softvér a služby, sme zaznamenali jednoznačný medziročný nárast tržieb na trhoch v Severnej Amerike, v Európe/na Strednom východe aj v Afrike. Najmä v Severnej Amerike sme dosiahli nárast tržieb v oblasti DCG o desať percent, pretože investície, prepracovaná štruktúra postupov, nové portfólio výrobkov, školenia o predaji a nové partnerstvá, poháňali premenu obchodu s datacentrami už druhý štvrťrok po sebe.

Spoločnosť Lenovo tiež dosiahla rast v Číne s medzikvartálnym nárastom o sedem percent. Kým posledných niekoľko kvartálov v Číne bolo náročných, zlepšenia, ktoré sa presadili, vrátane nového vedenia a posilneného predaja, pomáhajú zvrátiť tento trend a získavať nových zákazníkov pre službu hyperscale, ktorá využíva veľké množstvo údajov a súkromný cloud. Globálni zákazníci spoločnosti Lenovo medziročne znova mimoriadne narástli o 18% a rezervovanie služieb zaznamenalo medziročný rast o viac ako 100%, čo tvorí silný základ pre budúcnosť. V druhom kvartáli bol vykázaný stály a silný rast aj v infraštruktúre ovládanej softvérom (Software Defined Infrastructure). Potenciál datacentier Lenovo je jasný z nedávnych úspechov vo využívaní vysoko výkonných počítačov, ktoré pokračovalo s neustálym získavaním projektov od niektorých z celosvetovo najväčších zákazníkov a univerzít.

Obchodná skupina pre mobilné zariadenia spoločnosti Lenovo (MBG - Mobile Business Group), ktorá zahŕňa smartfóny pod značkou Moto a Lenovo, zaznamenala mierny medziročný nárast a výrazný medzikvartálny nárast vo výške 19 percent, spôsobený potenciálom smartfónov značky Moto, čo znamená rast už tretí štvrťrok za sebou. Modely Moto G aj Moto E boli medzikvartálne opäť výrazne žiadané, zatiaľ čo aktivácia modelu Moto Z sa medzikvartálne zvýšila o 18 percent. Miera využívania prídavných zariadení pre Moto Mods sa zlepšila na 37 percent, čo je zvýšenie z pôvodných 30 percent v predchádzajúcom štvrťroku.

Na celom svete odoslala spoločnosť Lenovo 15,3 miliónov smartfónov, čo predstavuje 10-percentný medziročný nárast a 37-percentný medzikvartálny nárast. V tomto súhrnnom čísle sú zahrnuté mimoriadne silné výsledky v západnej Európe (dodávky sa zvýšili o 71 percent), Latinskej Amerike (nárast o 69 percent) a Severnej Amerike (nárast o 67 percent). V Latinskej Amerike dosiahla spoločnosť Lenovo rekord v podiele na trhu vo výške 17,7 percenta, čo znamená medziročný nárast o 6,5 bodu na akciu.

Spoločnosť Lenovo pokračuje v stratégii udržania si svojej vedúcej pozície v Latinskej Amerike rozširovaním a zlepšovaním zisku, zatiaľ čo sa snaží zaútočiť na vyspelé trhy ako napríklad Severná Amerika, kde sme medziročne dosiahli 1,7 bodu na akciu, a západná Európa. Spoločnosť tiež pokračuje v snahe o zdravý rast na kľúčových trhoch ako napríklad India, kde sme dosiahli medziročný rast 14 percent a medzikvartálny nárast 83 percent.

SKPR Strategies, s.r.o.

Všetky autorove články
Lenovo

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať