SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Správa a využívanie frekvenčného spektra v pozornosti odborníkov z krajín V4

Tlačové správy
0

Správcovia a využívatelia frekvenčného spektra sa stretnú na workshope v dňoch 8. – 9. septembra t.r. v poľskom Vroclave, aby diskutovali a navrhli riešenia pre budúcnosť televízneho a rozhlasového vysielania, mobilných sietí a šírenia zvukového a obrazového obsahu. Workshop, podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom, organizujú štyri výskumné a vedecké inštitúcie z krajín V4, pričom partnerom za Slovensko je Výskumný ústav spojov Banská Bystrica. Motto workshopu je „Perspektívy pozemského TV a rozhlasového vysielania a mobilných sietí“. S prednáškami o.i. vystúpia Milan Mizera, riaditeľ Odboru správy frekvenčného spektra z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a a poštových služieb a za českú stranu Pavel Dvořák, predseda expertnej komisie pri Ministerstve priemyslu a obchodu a bývalý predseda Českého telekomunikačného úradu. Bližšie informácie, vrátane kompletného programu workshopu, sú na WEB stránke organizátorov.

Naši českí kolegovia obdobnú správu uverejnili na http://www.digizone.cz/clanky/spravci-spektra-si-daji-v-zari-schuzku-v-polske-wroclawi/.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať