SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Správe o trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti Epson Europe na rok 2021/22

Tlačové správy
0

Dominujú investície, zelené inovácie a posilnenie vzdelania. Spoločnosť Epson Europe oznámila zverejnenie svojej správy o udržateľnom rozvoji v Európe v rokoch 2021/22

Táto správa opisuje vývoj spoločnosti smerom k udržateľnejšej prevádzke. Zahŕňa napríklad spôsoby doručenia produktov, ktoré napĺňajú ambície zákazníkov ohľadom udržateľnosti. Ale aj programy, ktoré chcú posilňovať vzdelanie prostredníctvom technológií a vysvetľovať dopady klimatickej zmeny.

Na základe globálne známych informácií, ako sú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN[1], spoločnosť Epson venovala 770 miliónov eur na prechod k obnoviteľným zdrojom energie a na zníženie svojich globálnych emisií. A to s cieľom dosiahnuť teplotný limit 1,5 °C stanovaný panelom IPCC a stať sa nezávislou na podzemných zdrojoch do roku 2050.

Epson neustále inovuje svoje produkty, aby vytvárali menej odpadu, používali technológiu Heat-Free, mali dlhšiu životnosť a bolo ich možné znova použiť a recyklovať.

„Keďže sú dopady na klímu stále očividnejšie a závažnejšie, tak aj hlasy volajúce po udržateľnosti neboli nikdy hlasnejšie. Spoločnosť Epson plne podporuje – finančne aj strategicky – udržateľnejšiu budúcnosť. Túto zmenu presadzujeme poskytovaním zodpovedajúcich zákazníckych riešení a rozširovaním osvety, ktorú všetci potrebujeme na vytvorenie udržateľnejšieho sveta,“ hovorí Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK.

Udržateľná prevádzka spoločnosti Epson

Aktuálna správa popisuje zameranie spoločnosti Epson na udržateľnosť v každej oblasti prevádzky, či už ide o energie, dodávateľský reťazec alebo uzavretie kruhu používaných zdrojov.

Udržateľná energia

Výsledky práce v rokoch 2021/22 dokazujú, že spoločnosť Epson:

 • je na ceste k naplneniu svojho globálneho záväzku z roku 2021, ktorý spočíva v prechode na 100% obnoviteľné zdroje energie v roku 2023;
 • prechádza na mix solárnych, veterných, geotermálnych a hydroelektrických zdrojov;
 • už vo všetkých svojich európskych predajniach zaviedla napájanie obnoviteľnými zdrojmi;
 • všetko spomenuté povedie k odhadovaným úsporám 36 000 ton emisií uhlíka ročne počnúc rokom 2023.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Spoločnosť Epson sa sústredí na budovanie dodávateľského reťazca, ktorý je optimalizovaný na udržateľnosť.

V tejto oblasti vykonala v rokoch 2021/22 nasledujúce:

 • prechodom na elektrické, hybridné a nízkoemisné vozidlá znížila emisie vozového parku pod 105 g uhlíka / 1 automobil / 100 km;
 • optimalizáciou plnenia paliet dosiahla zvýšenie prepravovaného objemu v kubických metroch o 9,9 % na jednu paletu;
 • prešla z leteckej na námornú prepravu a otvorila nový sklad, čím ušetrila cez 6,8 miliónov kg uhlíka.

Udržateľné technológie pre zákazníkov

Okrem vlastnej prevádzky sa spoločnosť Epson venuje vývoju technológií, ktoré pomáhajú zákazníkom dosiahnuť ciele udržateľnosti. Na trh prispela špeciálne navrhnutými riešeniami znižujúcimi dopad zákazníkov na klímu, ako sú:

 • tlačiarne EcoTank, ktoré znižujú množstvo papierového odpadu. Pri viac ako 70 miliónoch predaných kusov toto riešenie významne prispelo na zníženie využitia plastu, čo je jedna z hlavných surovín na výrobu zásobníkov atramentu;
 • technológia Heat-Free spoločnosti Epson, napríklad atramentové tlačiarne Micro Piezo, ktoré môžu byť až o 83 % energeticky efektívnejšie ako laserové tlačiarne;
 • technológie PaperLab, ktoré tvoria cirkulárnu ekonomiku recyklácie papiera a znižujú využitie vody, papiera a energie.

Ako súčasť ich záväzku prichádzajú s otvorenými inováciami šetrnými k ľuďom aj planéte. Spoločnosť Epson pracuje na bioplastoch s výhľadom ich väčšieho využitia pri výrobe produktov.

Ako súčasť konzorcia spoločnosť vyvíja plast z biomasy pochádzajúcej z morských rias s ambíciou dosiahnuť ročné dodávky v objeme 200 000 ton do roku 2030.

Epson tiež skúma využitie práškových kovov z odpadu pri 3D tlači, čo má za cieľ vytvorenie cirkulárnej infraštruktúry v oblasti výroby automobilových alebo elektronických súčiastok.

Zlepšujeme vzdelávanie vďaka technológiám

Epson vidí vzdelanie ako zásadný bod svojej obchodnej stratégie – ako účinný spôsob pri vytváraní udržateľnejšej budúcnosti. Spoločnosť pracuje na zvýšení povedomia o udržateľnosti na mnohých úrovniach - interne, s partnermi, dodávateľmi i zákazníkmi. Takéto zapojenie širšej komunity zahŕňa prácu s deťmi a mladými ľuďmi – napríklad v Európe spoločnosť Epson založila vzdelávaciu iniciatívu Nové horizonty. Tá by mala osloviť 10 000 školákov a poskytnúť im informácie a technológie. Tie im pomôžu s orientáciou v udalostiach, ktorých sú svedkami, a lepšie pochopiť vplyv ich konania.

Spoločnosť Epson sa tiež snaží šíriť osvetu napríklad počas konferencií COP organizovaných organizáciou OSN. Na konferencii COP26 v Spojenom kráľovstve v roku 2021 spustila svoj Barometer klimatickej reality, v ktorom pokračovala v roku 2022 na konferencii COP27 v Egypte. Barometer zachytáva povedomie, postoje a kroky súvisiace s klimatickou zmenou a dopadom na desaťtisíce ľudí po celom svete s cieľom zabezpečiť lepšie rozhodovanie na úrovni vlád, podnikov i jednotlivcov.

Globálne kritéria

Správa popisuje, ako Epson meria svoj výkon v porovnaní s poprednými globálnymi kritériami. V rokoch 2021/22 tieto štandardy tvorili:

 • zoznam najlepších firiem, ktorý zostavuje nezisková platforma CDP[2], do ktorého bola spoločnosť Epson zahrnutá druhý rok po sebe;
 • EcoVadis[3], platinové hodnotenie tretí rok po sebe;
 • členstvo v organizácii Responsible Business Alliance (RBA)[4];
 •  prítomnosť na indexe FTSE4Good Index[5] 19. rok po sebe.

Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK, dodáva: „Cieľom spoločnosti Epson je pozitívne prispieť ľudskej spoločnosti – zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť – dať viac, ako berieme. Táto správa ukazuje skutočný pokrok, ale aj oveľa väčší priestor, kam možno pokračovať. Napriek tomu veríme, že ambiciózne investície, neutíchajúce inovácie a úsilie o osvetu vytvoria svet, ktorý bude udržateľnejší.“

O spoločnosti Epson

Epson je popredný svetový dodávateľ technológií, ktorý spoluvytvára udržateľné prostredie a prispieva k rozvoju komunít. Využíva k tomu efektívnu, kompaktnú a presnú techniku a digitálne technológie spájajúce ľudí, veci a informácie. Spoločnosť sa zameriava na riešenie spoločenských otázok prostredníctvom inovácií v oblasti domácej a firemnej tlače, komerčnej a priemyselnej tlače, výroby a v oblasti vizualizácie a životného štýlu. Do roku 2050 spoločnosť Epson dosiahne uhlíkovú neutralitu a eliminuje používanie vyčerpateľných podzemných zdrojov, ako sú ropa a kovy. Skupina Epson má celosvetovú pôsobnosť, je riadená japonskou spoločnosťou Seiko Epson Corporation a generuje každoročné predaje v hodnote okolo 1 miliardy japonských jenov. global.epson.com

Environmentálna vízia 2050 –  http://eco.epson.com/


[1] https://sdgs.un.org/goals

[2] https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores/cdp-a-list-europe

[3] https://ecovadis.com/

[4] https://www.responsiblebusiness.org/

[5] https://www.ftserussell.com/products/indices/ftse4good

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať