SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

SpyShop24 uvádza na slovenský trh program na odpočúvanie a kontrolu mobilov SpyPhone Android Rec Pro

Tlačové správy
0

Odpočúvanie telefonických hovorov a monitoring všetkého, čo sa na telefóne a s telefónom deje, je často nevyhnutné v prípadoch, kedy ide o bezpečnosť osôb, alebo dôležitých informácií. Program SpyPhone Android Rec Pro zaistí dokonalý prehľad o aktivitách a hovoroch na mobilných telefónoch so systémom Android. Program celkom diskrétne a utajene odosiela na zadanú e-mailovou adresu záznamy hovorov, kópie SMS a MMS správ, prípadne kópie fotografií nasnímaných mobilom a v neposlednej rade i údaje o polohe mobilu.

„Potreba zaistiť bezpečnosť osôb, alebo dôležitých obchodných informácií vyžaduje často i nutnosť odpočúvania a monitorovania mobilných telefónov. Vďaka programu SpyPhone Android Rec Pro je to nielen možné, ale i ľahké “ vysvetľuje Přemysl Lezianka, manažér SpyShop24.cz pre Slovensko a dodáva: „Je potrebné ale upozorniť, že súčasná legislatíva neumožňuje odpočúvať osoby bez ich súhlasu.“

Program SpyPhone Android Rec Pro odosiela na zadanú e-mailovú adresu prichádzajúce i odchádzajúce hovory vo formáte 3gp. Nahrávanie prebieha dvomi spôsobmi, podľa typu mobilného telefónu. Prvým spôsobom je priame nahrávanie zo signálovej linky (u mobilov podporujúcich funkciu 2WCR), druhý spôsob predstavuje nahrávanie cez vlastný mikrofón mobilu. SpyPhone Android Rec Pro umožňuje odpočúvať i okolie mobilného telefónu, až do vzdialenosti 5 metrov. Táto funkcia sa spúšťa pomocou príkazovej SMS odoslanej skryto na monitorované číslo. Samozrejmosťou tohto programu je detailná evidencia hovorov, vrátane ich dĺžky a telefónneho čísla. Program ďalej odosiela na uvedený e-mail kópie SMS a MMS správ a kópie fotografií, ktoré sú telefónom nasnímané. SpyPhone Android Rec Pro taktiež lokalizuje telefón pomocou GPS údajov s presnosťou 5 metrov. Program sa často využíva i pre monitorovanie a zabezpečenie vlastného telefónu a vlastnej bezpečnosti.

Program SpyPhone Android Rec Pro sa ľahko inštaluje stiahnutím aplikácie na mobilný telefón a spustením inštalačného programu. Počas inštalácie je nutné pripojenie k internetu. SpyPhone Android Rec Pro pracuje po inštalácii celkom samostatne, diskrétne a skryte. Príkazové SMS správy, ktorými možno spúšťať a kontrolovať čiastkové funkcie programu, nie sú nijak signalizované a neobjavia sa v zozname správ.

Cena, dostupnosť a upozornenie:
Program pre odpočúvanie mobilného telefónu SpyPhone Android Rec Pro sa dodáva na slovenský trh prostredníctvom internetového obchodu Spyshop24.cz za 361 EUR vrátane DPH. Doprava na Slovensko kuriérmi službou UPS. Predajca poskytuje technickú podporu vrátane prípadnej inštalácie programu na dodaný telefón. Program možno vyskúšať zadarmo po dobu 3 dní. Súčasťou dodávky je i podrobný návod. Upozornenie: Súčasná legislatíva a právne úpravy neumožňujú odpočúvať osoby bez ich súhlasu.

The Press Release&Magazine Factory

Všetky autorove články
SpyShop24

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať