SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Stredné školy sa môžu uchádzať o desať miliónov eur

Informatizácia
0
Stredné školy môžu od dnešného dňa predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Vzdelávanie v celkovej výške desať miliónov eur. Výzvu na predkladanie žiadostí dnes vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). O prostriedky zo štrukturálnych fondov sa môžu uchádzať stredné školy zo všetkých regiónov Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 100 tisíc eur a maximálne o 500 tisíc eur. Výzva s názvom Moderná stredná škola, v rámci ktorej môžu stredné školy do 15. februára 2013 predkladať žiadosti súvisiace s modernizáciou vzdelávania, je zameraná aj na podporu inovácií obsahu a metód výučby, a realizáciu kariérneho poradenstva na stredných školách. Projekty majú byť orientované napríklad na inováciu alebo zriadenie laboratórií, odborných učební praktického vyučovania, ďalšie vzdelávanie a podporu osobnostného odborného rozvoja pedagogický ...