SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Štúdia zameraná na hodnotenie dodávateľov bezpečnostných riešení a služieb pre tlač označila HP za lídra trhu

Tlačové správy
0

 

Spoločnosť HP Inc. bola v hodnotení MarketScape ("Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment") renomovanej spoločnosti IDC označená za lídra trhu v oblasti bezpečnostných riešení a služieb tlače. Štúdia tak uznala holistický prístup spoločnosti HP Inc. ku kybernetickej bezpečnosti naprieč divíziami špecializovanými na tlačové riešenia i osobnú výpočtovú techniku.

Komplexné bezpečnostné stratégie a riešenia spoločnosti HP Inc. nadobúdajú v ére stále častejších kybernetických útokov zásadnú dôležitosť. V roku 2019 došlo v dôsledku bezpečnostných incidentov k úniku viac než 7,9 miliárd záznamov, pričom jeden únik dát stál podniky v priemere takmer 4 milióny dolárov - toto číslo pritom nezahŕňa vplyv bezpečnostných incidentov na povesť značky ani náklady, ktoré bolo nutné vynaložiť na vyšetrenie jednotlivých prípadov, právne služby, public relations a nápravu povesti spoločnosti.

Spoločnosť HP Inc. uplatňuje model zameraný na zákazníka, ktorý identifikuje špecifické obchodné potreby a priority na základe ,bezpečnostného nastavenia zákazníka,“ uvádza štúdia IDC MarketScape. „Uplatňuje holistický prístup k zabezpečeniu tlače, dokumentov a celopodnikových sietí s osobitným dôrazom na zabezpečenie koncových zariadení, ich správu a monitorovanie.

Menej ako 20 percent osôb zodpovedných vo firmách za rozhodovanie o IT považuje tlačiarne za vysoko rizikový cieľ, ktorý by sa mohol stať zdrojom úniku dát. Je tomu tak aj napriek tomu, že každá tlačiareň (podobne ako každý notebook, stolný počítač, smartfón, tablet, mobilné a cloudové aplikácie, zariadenia IoT, inteligentný merač či vzdialené pripojenie k podnikovej sieti) je takémuto riziku vystavená.

Pozíciu HP Inc. tiež výrazne posilňuje tradícia inovácií v oblasti tlačových riešení v spojení s jej schopnosťou využívať a zdieľať bezpečnostné technológie naprieč divíziami zameranými na tlačové riešenia a osobnú výpočtovú techniku,“ uvádza šetrenie IDC MarketScape. „Spoločnosť HP Inc. vybudovala platformu riešení a služieb, ktorá je súčasťou marketingovej stratégie prispôsobenej na uspokojovanie potrieb zákazníkov v závislosti na tom, v akej fáze zaisťovania bezpečnosti sa nachádzajú.

Spoločnosť HP Inc. dodáva najnovšie a najinovatívnejšie bezpečnostné technológie a poskytuje dôkladné odborné znalosti, aby svojich zákazníkov vybavila robustnými a špičkovými bezpečnostnými riešeniami. Výsledkom je aktívna a automatizovaná ochrana, rýchla náprava a nepretržité dodržiavanie bezpečnostných zásad.

Kybernetická bezpečnosť je pre všetky podniky, od najväčších koncernov po začínajúce firmy, nanajvýš dôležitá,“ vyhlásil Tuan Tran, prezident divízie pre zobrazovacie a tlačové zariadenia a riešenia spoločnosti HP Inc. „Preto som veľmi hrdý na to, že sme v tejto oblasti považovaný za vedúceho hráča.“

HP Inc.

Všetky autorove články
studia HP tlač hodnotenie prieskum tlaciaren

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať