SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Súťaž pre základné, stredné školy a gymnáziá

Tlačové správy
0
Občianske združenie PREVENTISTA - združenie pre bezpečnosť a prevenciuv rámci svojho Programu podpory prevencie IT kriminality a znižovania rizík spojených s využívaním informačných technológií vyhlasuje od 20.januára 2014 jarnú súťaž pre základné, stredné školy a gymnáziá pod názvom „Dobrý nápad môže pomôcť".

Zámerom súťaže je zintenzívnenie spolupráce so školami, najmä podpora a pomoc pri vytváraní a najmä realizácií ucelených aktivít zameraných na problematiku prevencie.

Úlohou pre školy je predstaviť kreatívny a koncepčný zámer preventívnych aktivít zameraných na oblasť bezpečnosti používania informačných technológií a prevencie IT kriminality v kontexte ponúknutej prednáškovej spolupráce. Súťaž trvá do 15.februára 2014, kedy bude odbornou porotou vybraných 30 škôl pre ktoré vyhlasovateľ súťaže v spolupráci s partnermi zabezpečí odborné prednášky z oblasti prevencie IT kriminality a bezpečnosti . Hodnotená bude najmä kreativita a originalita vnesená do predloženého projektového zámeru. Viac informácií o súťaži nájdete na portáli www.preventista.sk

OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu
Občianske združenie Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v októbri 2013. Spoločným cieľom združenia je zvyšovanie povedomia o informačnej bezpečnosti so zameraním na šírenie prevencie počítačovej kriminality medzi deťmi a mládežou, s priamou podporou spolupráce a vzdelávania ich pedagógov a rodičov zo strany odborníkov v oblasti informačnej bezpečnosti.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať