SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Syntetický zemný plyn e-NG by mohol pomôcť dekarbonizovať lodnú dopravu aj ťažký priemysel

3

Na nedávnej konferencii COP 28 sa 198 krajín jednomyseľne dohodlo na odklone od fosílnych palív, čo signalizuje zásadnú zmenu v globálnej energetike. Keďže ceny solárnej energie klesajú, ekonomické argumenty v prospech obnoviteľných zdrojov sú čoraz presvedčivejšie. Rekordných 10,4 USD/MWh je len začiatok, pričom ceny v rozmedzí 15 – 20 USD/MWh sa v mnohých krajinách stávajú normou. Je to hlboko pod súčasnou sadzbou 40 USD/MWh za ropu Brent.

V mnohých regiónoch sa ceny elektrickej energie, ktoré často diktujú plynové elektrárne alebo dokonca dieselové generátory, pohybujú v priemere nad 100 USD/MWh. Dekarbonizácia energetiky však presahuje rámec výroby energie. Prostredníctvom diaľkových morských káblov, zeleného vodíka a zvýšeného podielu e-palív alebo veľmi nízkouhlíkových e-palív, ako je e-NG, v energetickom mixe môžeme bezproblémovo integrovať lacné obnoviteľné energie do našich energetických systémov a priemyselných procesov.

e-NG je udržateľné palivo, ktoré môže bez problémov nahradiť fosílny zemný plyn, pretože sa dá ľahko prepravovať a skladovať pomocou existujúcej infraštruktúry. Keďže ho môžeme vyrábať vo veľkom rozsahu kombináciou zeleného vodíka s klimaticky neutrálnym CO2, e-NG ponúka najrýchlejšiu cestu k výraznému zníženiu emisií v globálnom energetickom systéme. Je to jedno z najpragmatickejších riešení na začlenenie obnoviteľnej energie bez toho, aby sa vyžadovali výrazné zmeny infraštruktúry.

Príťažlivosť e-NG a iných e-palív spočíva v ich technologickej vyspelosti a kompatibilite s existujúcimi systémami, čím potenciálne vytvárajú most medzi lacnými ekologickými zdrojmi elektrickej energie a globálnymi koncovými používateľmi. Tento prístup je zrejmý v rôznych priemyselných odvetviach a v energetických stratégiách krajín ako Japonsko a Nemecko, ktoré zavádzajú takéto technológie na zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Napríklad vzhľadom na prísnejšie predpisy týkajúce sa skleníkových plynov v námornom priemysle a výzvu dekarbonizácie v tomto kritickom globálnom odvetví sa alternatívne palivá, ako je e-NG, stávajú nevyhnutnosťou. Hoci je skvapalnený zemný plyn (LNG) obľúbenou voľbou, e-NG vyniká svojou nákladovou efektívnosťou a pripravenosťou na okamžité nasadenie. Spoločnosť TES-H2 posúdila emisie a zachytávanie uhlíka v každej fáze výroby e-NG pre svoj projekt v Texase – od výroby cez prepravu až po jeho konečné spaľovanie ako paliva.

Tieto zistenia ukázali, že celý životný cyklus e-NG má čistý pozitívny potenciál na zmenu klímy približne 3,5 gramu ekvivalentu CO2 na megajoul. To je výrazne menej ako životný cyklus fosílnych palív, ktoré emitujú približne 94 gramov ekvivalentu CO2 na megajoul. Nahradením fosílnych palív e-NG, ktorý bol vyrobený s použitím biogénneho CO2, sa emisie znížia približne o 96 %. Analýza životného cyklu ukazuje, že e-NG výrazne znižuje emisie uhlíka v porovnaní s konvenčnými palivami, čo lodným spoločnostiam ponúka výhody v oblasti prevádzkových nákladov.

Lode využívajúce LNG môžu plynule prejsť na e-NG bez zmien v infraštruktúre, čo pomáha plniť ciele znižovania emisií a predlžuje životnosť flotily LNG. Vzhľadom na to, že trh s LNG sa odhaduje na 800 miliónov ton a jeho celková hodnota je približne 1 bilión USD ročne, potenciál e-NG je značný. Klesajúce náklady na obnoviteľné zdroje energie a elektrolyzéry zvyšujú perspektívu výroby e-NG.

Riešenia ako e-NG ponúkajú jednu z mnohých ciest na zníženie priemyselných emisií uhlíka. Musia však byť súčasťou širšieho, mnohostranného prístupu, ktorý zahŕňa politickú podporu a finančné stimuly. Pri hodnotení alternatív je nevyhnutné zvážiť množstvo faktorov vrátane rozšíriteľnosti, uhlíkovej náročnosti, nákladov a kompatibility s existujúcou infraštruktúrou.

Zdroj: weforum.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

3 komentáre

Dementny kkLacko a kkHubinsky klamu reakcia na: Syntetický zemný plyn e-NG by mohol pomôcť dekarbonizovať lodnú dopravu aj ťažký priemyse

17.1.2024 17:01
Dementny kkLacko a kkHubinsky klamu
Reagovať

To je super... reakcia na: Syntetický zemný plyn e-NG by mohol pomôcť dekarbonizovať lodnú dopravu aj ťažký priemyse

16.1.2024 09:01
...že odstránime 96% zo 4% celkovej celosvetovej ročnej produkcie CO2 vytvoreného ľudskou činnosťou.
A čo s tými 96% CO2, ktoré nie sú produkciou človeka...?
Reagovať

RE: To je super... reakcia na: To je super...

16.1.2024 10:01
www.newscientist.com/article/dn11638-climate-myths-human-co2-emissions-are-too-tiny-to-matter/
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať