CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

TÜV AUSTRIA ocenila spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. certifikátom "Smoke-Free Culture"

Tlačové správy
0

Philip Morris Slovakia s.r.o. na konci októbra tohto roka prešla auditom požiadaviek spoločnosti TÜV AUSTRIA a získala certifikát „Smoke-Free Culture“, a to za vytvorenie a aplikáciu vyhovujúcich a účinných opatrení a cieľov v oblastiach spoločenskej zodpovednosti, sociálneho uvedomenia, ohľaduplnosti a obchodnej etiky, ktoré znižujú dopady fajčenia cigariet vo všetkých fázach ich aktivít a pre všetky dotknuté osoby a tretie strany.

Certifikačný systém stanovuje základné požiadavky a procedúry, ktoré môžu organizácie prijať, aby získali certifikát „Smoke-Free Culture“. Súlad pravidiel a postupov organizácie s požiadavkami certifikačného systému overuje nezávislá certifikačná entita TÜV AUSTRIA.

Audit sa zameral na všetky priestory Philip Morris Slovakia s.r.o. v Slovenskej republike, vrátane administratívnej centrály v Bratislave a siedmych regionálnych pobočiek. Hodnotené boli vynakladané zdroje, dostupnosť infraštruktúry na podporu firemnej politiky "smoke-free". Osobitný dôraz bol pritom kladený na úroveň povedomia pracovníkov o cieľoch "smoke-free iniciatívy" a tiež na výkonný monitorovací systém, ktorý zaisťuje neustály súlad aktivít spoločnosti s požiadavkami certifikátu „Smoke-Free Culture“.

„Sme veľmi hrdí na to, že sme úspešne prešli auditom TŰV Austria a stali sme sa prvou firmou na Slovensku, ktorá získala štatút „Smoke-Free Culture“. Chceme zároveň inšpirovať ďalších, aby nás nasledovali. V dvadsiatom prvom storočí je to možné, pretože neexistuje žiadny dôvod, aby dospelí fajčiari pokračovali vo fajčení cigariet,“ povedala Andrea Gontkovičová, generálna riaditeľka Philip Morris pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko a dodala: „Philip Morris International je na ceste transformácie. Naša vízia o budúcnosti bez dymu je postavená na myšlienke, že by všetci dospelí fajčiari, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, mali prejsť na bezdymové výrobky. Dospelí fajčiari medzi našimi takmer 170 kolegami a viac ako 200 zamestnancami dodávateľov pracujúcich v našich prevádzkach nie sú iní. Pre nich a v prospech ich kolegov, nefajčiarov, sme sa preto rozhodli vytvoriť motivujúce prostredie, kde je život bez cigariet novou normou. Viem, môže znieť prekvapivo, že tabaková spoločnosť vedie svojich spolupracovníkov k tomu, aby sa vzdali cigariet. Ale je to tak a dokazuje to, že s víziou budúcnosti bez dymu to myslíme vážne.“

„Najlepšia vec, ktorú môže dospelý fajčiar urobiť, je úplne sa vzdať cigariet a nikotínu. Napriek tomu to nie všetci dokážu. Dospelí fajčiari, ktorí by inak s fajčením neprestali, by mali mať prístup k lepším alternatívam cigariet a k informáciám o nich,“ dodala Gontkovičová.

„Všetci v TŰV AUSTRIA sme veľmi potešení, že Philip Morris Slovakia s.r.o. ako ďalšia významná spoločnosť získala certifikát „Smoke-Free Culture“ vytvorený TŰV AUSTRIA v súlade s víziou účinne podporovať vytváranie zdravšej spoločnosti a kvalitnejšieho života pre všetkých prostredníctvom podpory individuálnej a spoločenskej zodpovednosti za prevenciu a znižovanie dopadov fajčenia. Ocenenie Philip Morris Slovakia s.r.o. certifikátom „Smoke-Free Culture“ bude slúžiť ako inšpirácia pre ďalšie organizácie na Slovensku, ktorých každodenné aktivity sú tiež vedené rešpektom k ostatným a snahou o zabezpečovanie kvalitného života,“ povedal Ioannis Kallias, Head of LTC / BU Certification of TÜV AUSTRIA.

Philip Morris

Všetky autorove články
Philip Morris certifikat

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať