SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Tachyum je medzi „Dôležitými projektmi spoločného európskeho záujmu“. Európska komisia spoločnosti schválila grant

Technológie
0

Spoločnosť Tachyum™ sa zaradila medzi „Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií“ (Important Project of Common European Interest in Microelectronics and Communication Technologies, IPCEI ME/CT) a je jednou z 56 spoločností zo 14 krajín Európskej únie, ktoré Európska komisia (EK) vybrala pre získanie grantu z verejných zdrojov vo výške až 8,1 miliardy eur. V rámci tohto financovania komisia súhlasila s poskytnutím 26,4 milióna eur pre Tachyum na urýchlenie dodávky univerzálneho procesora Prodigy 2.

Projekt IPCEI ME/CT podporuje výskum a vývoj, inovácie ako aj projekty prvého priemyselného využitia v oblasti mikroelektroniky a komunikačných technológií naprieč celým hodnotovým reťazcom - od materiálov a nástrojov až po dizajn čipov a výrobné procesy. IPCEI je súčasťou rozsiahlejšieho úsilia EK, aby európska ekonomika bola ekologickejšia, digitálne vyspelejšia, bezpečnejšia, odolnejšia a konkurencieschopnejšia.

Tachyum sa do IPCEI zapojila s projektom "Urýchlenie vývoja európskeho procesora Prodigy 2 HPC/AI", ktorý rieši základnú podstatu medzinárodného programu - potrebu vytvorenia konkurencieschopného európskeho procesora. Tento grant pomôže urýchliť vývoj čipu novej generácie pre HPC/AI Prodigy 2 v 3-nanometrovom výrobnom procese, ktorý Európe poskytne exascale výkon pre HPC (vysokovýkonné výpočty) a zettascale výkon pre AI (umelú inteligenciu).

SAMSUNG 042024 Advertisement

"Sme radi, že spoločnosť Tachyum patrí medzi vysoko ambiciózne projekty IPCEI, ktoré boli vybrané, aby pomohli posunúť Európu za hranice toho, čo v súčasnosti ponúka trh, a umožnili výrazné zlepšenie vývoja suverénnych technológií," povedal Dr. Radoslav Danilák, zakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum. "Posilnenie kapacity Európy v oblasti vývoja novej generácie procesorov a polovodičov je kľúčom k zabezpečeniu konkurencieschopnosti regiónu a zároveň k riešeniu najdôležitejších environmentálnych a spoločenských výziev."

Prodigy prináša novú revolučnú architektúru, ktorá zjednocuje funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora. Ako univerzálny procesor poskytuje v rámci jednej architektúry vysoký výkon potrebný pre cloudové aj HPC/AI pracovné záťaže. Vďaka využiteľnosti pre všetky pracovné zaťaženia môžu servery dátových centier poháňané Prodigy plynule a dynamicky prepínať medzi výpočtovými doménami.

Odstránením potreby drahého špecializovaného hardvéru pre UI a výrazným zvýšením využitia serverov Prodigy výrazne znižuje CAPEX a OPEX a zároveň poskytuje bezprecedentný výkon, spotrebu a ekonomiku dátového centra. Prodigy integruje 128 vysokovýkonných na mieru navrhnutých 64-bitových výpočtových jadier, čo mu umožňuje dosahovať až štvornásobný výkon v porovnaní s najvýkonnejšími x86 procesormi pre cloudové záťaže, a v porovnaní s najvýkonnejším GPU až trojnásobný výkon pre HPC a šesťnásobný výkon pre AI aplikácie.

IPCEI zahŕňa 68 projektov od 56 spoločností. Títo priami účastníci budú úzko spolupracovať v rámci viac ako 180 plánovaných cezhraničných partnerstiev. Okrem schválených 8,1 miliardy eur z verejných zdrojov sa očakáva, že ďalších 13,7 miliardy eur prinesú súkromné investície. Viac informácií o projekte IPCEI ME/CT je k dispozícii na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3087.

Sledujte Tachyum

https://twitter.com/tachyum  

https://www.linkedin.com/company/tachyum

https://www.facebook.com/Tachyum/

O spoločnosti Tachyum

Spoločnosť Tachyum so svojím vlajkovým produktom Prodigy, prvým univerzálnym procesorom na svete, transformuje ekonomiku pracovných záťaží v oblasti umelej inteligencie (AI), vysokovýkonných výpočtov (HPC) a verejných i súkromných dátových centier. Prodigy spája funkcie CPU, GPGPU a TPU do jediného procesora, ktorý poskytuje špičkový výkon pri najnižších nákladoch a spotrebe energie pre špeciálne aj univerzálne výpočty. Nasadenie čipov Prodigy v hyperškálových dátových centrách umožní, aby všetky AI, HPC aj univerzálne aplikácie bežali na tej istej infraštruktúre, čím spoločnosti ušetria miliardy dolárov na hardvéri a prevádzkových nákladoch a znížia uhlíkovú stopu. Keďže emisie svetových dátových centier prispievajú k zmene klímy a spotrebúvajú viac ako štyri percentá elektrickej energie na svete– pričom podľa prognóz to do roku 2030 bude až 10 percent - univerzálny procesor Prodigy s veľmi nízkou spotrebou energie môže byť prelomovou technológiou pre uspokojenie globálneho dopytu po výpočtovom výkone pri nižšej environmentálnej záťaži. Rýchlo rastúci záujem o prototyp Prodigy, ktorý je v záverečnej fáze testovania a integrácie pred sériovou výrobou, sa už premieta do výrazného rastu zákazníckej základne a veľkých objednávok. Tie naznačujú, že spoločnosť by do konca roka 2024 mohla uskutočniť počiatočnú verejnú ponuku akcií (IPO). Spoločnosť Tachyum má pobočky v Spojených štátoch a na Slovensku. Pre viac informácií navštívte  https://www.tachyum.com/.

Tachyum

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať