SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Talentový index Slovenska sa znižuje. Zachrániť nás môže podpora podnikateľského talentu

Tlačové správy
0

Podľa správy Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (GTCI) za rok 2019 sú krajinami s najvyššou schopnosťou pritiahnuť a využiť talent Švajčiarsko, Singapur a USA. Správa potvrdzuje, že problémy súvisiace s talentom sa stali vážnou vecou pre firmy, krajiny aj mestá – využitie talentu je vnímané ako kritický faktor rastu a prosperity.

Poradie v rebríčku označované ako talentový index je určené hodnoteniami v šiestich pilieroch – umožňovať rozvoj, schopnosť pritiahnuť, rast a udržanie talentu, odborné zručnosti a všeobecné znalosti. Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín sa od roku 2015 podieľa spoločnosť Adecco Group, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, s partnermi INSEAD a Tata Communications.

Kľúčové zistenia GTCI 2019

  • Podnikateľský talent sa stal hlavným diferencujúcim faktorom relatívnej konkurencieschopnosti talentov
  • Talentovaných ľudí stále priťahujú malé ekonomiky s vysokými príjmami a USA
  • Medzi mestami získal prvenstvo Washington
  • Päťročná analýza ukázala prehlbovanie talentovej priepasti medzi ekonomikami

Konkurencieschopnosť talentov je súbor politík a postupov, ktoré umožňujú krajine rozvinúť, pritiahnuť a budovať ľudský kapitál, ktorý prispieva k produktivite a prosperite. Hlavnými atribútmi ľudského kapitálu sú mobilita, rôznorodosť a ochota prispôsobovať sa novým podmienkam v rýchle sa meniacom svete: jedným slovom podnikavosť. Podnikateľský talent je kritickou zložkou konkurencieschopnosti a inovácie. Jeho význam bude ďalej rásť vo svete, ktorého rytmus sa zrýchľuje a kde sa spája digitalizácia s globalizáciou.

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života. Najhorší výsledok je v schopnosti pritiahnuť talent, kde mu bráni nízka miera vnútornej otvorenosti vrátane slabej tolerancie voči menšinám a prisťahovalcom.

Ivana Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia však upozorňuje: „Slovensko dosahuje mierne lepší výsledok vzhľadom na vplyv talentu v podnikateľskej aktivite v nových produktoch než v celkovom talentovom indexe.“ Indikátorom s najvyšším skóre v tomto parciálnom hodnotení je produkcia inovácií. Výsledky naznačujú, že Slovensku sa darí relatívne dobre podporovať a rozvíjať podnikateľský talent a jeho hlavnou výzvou je podporovanie konkurencieschopnosti talentu v ostatných oblastiach.

Prvá desiatka krajín v roku 2019

Už šiestykrát vedie rebríček globálnej konkurencieschopnosti talentov Švajčiarsko. Druhé a tretie miesto, rovnako ako v roku 2018, obhájili Singapur a USA. Rovnako ako v minulých rokoch vyššie skóre súvisí s vyššou úrovňou príjmov. Vysokopríjmové ekonomiky majú stabilitu, vďaka ktorej investujú do celoživotného vzdelávania, posilňovania zručností a priťahovania a udržiavania globálneho talentu.


Prvenstvo Washingtonu v rebríčku talentového indexu možno zdôvodniť jeho silnými výsledkami v štyroch z piatich pilierov talentových parametrov: „byť globálny, priťahovať, rásť a umožňovať“. Stabilná ekonomika, dynamické obyvateľstvo, špičková infraštruktúra a konektivita, vysoko kvalifikovaná pracovná sila a prestížne vzdelávacie inštitúcie prispievajú k tomu, že sa z mesta stalo fascinujúce centrum talentu.Prvá desiatka miest v roku 2019

Správa zároveň upozorňuje, že úlohu centier talentu zohrávajú mestá, a nie krajiny, čo bude mať vplyv na formovanie novej globálnej mapy talentu. Rastúci význam miest vyplýva z ich vyššej flexibility a schopnosti prispôsobovať sa novým trendom a vzorcom – mestá ako ekonomické útvary sú veľmi flexibilné, lebo dokážu rýchlejšie meniť politiku, čím sa zvyšuje ich atraktívnosť pre talent najmä v oblasti podnikania. Čoraz ústrednejšia úloha miest ako centier podnikateľského talentu zdôrazňuje aj význam vytvárania silných a živých ekosystémov, sústredených najmä okolo inovácie.                

 

Zobrazit Galériu

Adecco

Všetky autorove články
talent index Slovensko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať