PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Technológia vedcov z MIT zvýši rýchlosť bezdrôtových sietí desaťnásobne

0
internet-speed.jpg Strata paketov v káblových sieťach je veľmi zriedkavá, ale pri bezdrôtových sieťach je to jeden z hlavných problémov. Vedci z MIT v spolupráci s kolegami z amerických i európskych univerzít objavili spôsob, ako sa stratám vyhnúť a zvýšiť tak prenosovú rýchlosť sietídesaťnásobne.

Súčasné bezdrôtové technológie fungujú na princípe prenosu paketov. Neprenášajú sa teda celé súbory, ale jednotlivé bloky dát (asi 1500-bajtové). Ak sa nejaký paket stratí, prijímač to oznámi odosielateľovi a celý prenos sa zastaví, kým sa nedoručí náhradný paket. To spôsobí krátkodobé zvýšenie latencie (lag), čo znižuje celkovú rýchlosť prenosu.

codedTCP_graf.png

Graf ukazuje závislosť rýchlosti prenosu od latencie a množstva stratených blokov

Vedci z MIT predstavili spôsob, ktorý umožní vyhnúť sa takýmto pauzám v prenose. Nazvali ho kódované TCP (Coded TCP). Pri takomto prenose sa neposielajú jednotlivé bloky dát, ale viacero paketov sa spojí a vytvorí sa rovnica opisujúca dáta obsiahnuté v nich. Príjemca dostane túto rovnicu, a ak sa počas prenosu nejaké pakety stratia, podľa nej si stratené dáta dopočíta. Nemusí teda čakať na opätovné poslanie stratených paketov a prenos dát sa nepreruší.

Vďaka novej technológii sa vo Wi-Fi sieti MIT, kde dochádza k stratám na úrovni 2 %, zvýšila prenosová rýchlosť z 1 na 16 Mb/s. Pri teste v idúcom rýchliku, kde straty predstavovali 5 %, sa zvýšila rýchlosť prenosu z 0,5 na 13,5 Mb/s.

Nová technológia nájde uplatnenie najmä v sieťach s vysokou stratovosťou a slabým signálom, teda napr. v budovách s hrubými múrmi alebo pri vysokých rýchlostiach pohybu prijímača. Nie je obmedzená na siete Wi-Fi, nasadiť ju možno napr. aj v celulárnych sieťach, kde výstavba väčšieho počtu základňových staníc je drahšie riešenie na zabránenie stratám paketov.

Proces riešenia rovníc je „jednoduchý a lineárny", nevyžaduje teda vysoký výpočtový výkon na strane odosielateľa ani prijímateľa. Ďalšie podrobnosti o technológii neboli zverejnené, ale už si ju vraj licencovalo niekoľko spoločností, takže je nádej, že sa s ňou v budúcnosti stretneme aj v praxi.

Záujemcovia nájdu ďalšie informácie o technológii v tomto dokumente.

Zdroj: extremetech.com

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať