PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Testovali sme: Profesionálny 4K monitor BenQ PV3200PT

0

Kvalitou je tento monitor s uhlopriečkou 32 palcov a 4K Ultra HD rozlíšením určený na profesionálne editovanie fotiek a videa. Má kvalitný 10bitový IPS displej so 100% pokrytím farebného priestoru sRGB a obrazom zodpovedajúcim štandardu Rec.709. S každým monitorom dostanete protokol o výsledku jeho továrenskej kalibrácie. Aby sme si overili objektívnosť údajov v tomto dokumente, otestovali sme monitor pomocou kalibračnej a meracej sondy Spyder 5 Elite. Postup a výsledky merania si môžete pozrieť na našom videu.

Výsledky merania v plnom rozsahu potvrdzujú tvrdenie o 100% pokrytí farebného priestoru sRGB a 78 % pokrytí farebného priestoru Adobe RGB

Údaje z kalibrácie monitora u výrobcu

Namerané hodnoty pokrytia farebných priestorov

Namerané hodnoty Gama

Otestovali sme aj rovnomernosť podsvietenia obrazu. Rozdelili sme obraz na mriežku 3x3 a použili sondu a pre kontrolu aj luxmeter. Rozdiely intenzity sú voľným okom nepostrehnuteľné. Otestovali sme aj parameter rýchlosť odozvy 5ms (GtG) , ktorý je dôležitý skôr pre hráčov, než grafikov. Je zrejmé, že tento profesionálny monitor nie je primárne určený pre náruživého hráča, ale grafikovi cez prestávku na odreagovanie sa priemerne náročnou hrou určite postačí.

Profesionálny displej so 4K rozlíšením 3840 x 2160 pixelov má štvornásobné množstvo obrazových bodov oproti klasickému Full HD monitoru. Kvalitné IPS panel disponuje širokými pozorovacími uhlami, 100% pokrytím farebného priestoru sRGB a zodpovedá štandardu REC. 709 dôležitého pre mastering video materialu do HDTV.

Praktický a elegantný dizajn

Monitor vyniká aj ergonomickým dizajnom a jednoduchosťou ovládania. Monitor je veľmi ergonomický. Nastaviteľná noha umožňuje otočenie okolo svojej osi, samotný displej možno nakloniť v rozmedzí -5 až 20 stupňov a výškovo posúvať až o 15 cm. Režim Pivot, teda otočenie displeja o 90 °, automaticky rozpozná polohu monitora a upraví obraz preklopením na výšku či štandardne na šírku.

Jednoduché nastavovanie cez OSD ovládač

Konštruktéri monitorov musia riešiť dilemu, kam umiestniť tlačidlá na ovládanie OSD, čiže On Screen Display ponuky aby nepôsobili rušivo. Spravidla, tak ako aj v tomto prípade sú umiestnené v dolnej hrane rámu a stláčajú sa smerom nahor. Nepraktické a neergonomické, Preto BenQ pridal k svojmu monitoru ako štandardné príslušenstvo OSD ovládač, pripojený k monitoru káblikom. Okrem korzorových a stredového tlačidla má aj tri tlačidlá ktorých funkciu môžete definovať.

Spotreba a konektivita

Monitor PV3200PT ponúka niekoľko úsporných režimov na dosiahnutie čo najväčšej energetickej účinnosti a aj pri plnom zaťažení, čiže maximálnom jase spotrebuje menej, ako 44 W. Monitor je vybavený konektormi HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 a MiniDisplay Port 1.2. Možnosti pripojenia ďalej rozširuje USB 3.0 a vstavaná čítačka kariet SD, SDHC a SDXC.

Cena 1399 €

Vysvetlenie pojmov

Farebný Gamut: Ľudské oko dokáže vnímať takzvané viditeľné spektrum, čiže elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou od 380 do 700 nm. Systém oko-mozog ich interpretuje ako spektrum základných farieb počnúc fialovou až červenou farbou. Pri zobrazovaní, bez ohľadu na to či sa jedná o obraz, ktorý vznikol miešaním svetiel (monitory, projektory, displeje...), kde sa používajú zložky RGB alebo miešaním farieb  (farebná tlač), kde sa využívajú zložky CMYK je farebný gamut definovaný ako  kompletná skupina farieb, ktoré môžu byť presne zobrazené v danom farebnom modeli alebo na výstupnom zariadení. Zjednodušene povedané gamut určuje, koľko farieb vo viditeľnom spektre  je schopné príslušné zariadenie, v našom prípade monitor reprodukovať.  Bohužiaľ v súčasnosti nie je technicky možné vyrobiť zariadenie, ktoré dokáže reprodukovať farebný gamut, ktoré sú naše oči schopné vnímať. V závislosti na type a v neposlednom rade aj na kategórii zariadenia, dokáže toto zobraziť iba jeho časť.

Na zobrazenie farebného priestoru používame CIE diagram, ktorý zobrazuje takzvaný kolorimetrický trojuholník. Na okrajoch sú zobrazené základné farby (RGB – červená, zelená, modrá), smerom do stredu kolorimetrického trojuholníka sa zmiešavajú, dochádza k takzvanému aditívnemu miešaniu farieb, pri úplnom zmiešaní vzniká v strede obrazca bod s bielou farbou. Ak umiestnime body nameraného rozsahu farieb na príslušné súradnice, získame trojuholníkový výsek znázorňujúci reprodukovateľnú časť obrazca. Tento výsek nazývame farebný gamut.

CIE diagram zobrazuje spektrum farieb viditeľných ľudským okom

Pri porovnávaní monitorov sa čoraz častejšie používa parameter Gamut Volume. Ako vyplýva z názvu, je to hodnota vyjadrujúca „objem“ gamutu a umožňuje porovnať percentuálne pokrytie oproti gamutom iných zariadení. Objem štandardizovaného sRGB farebného priestoru je 897 107 jednotiek, takže ak má monitor 870 000 jednotiek, dosahuje percentuálne pokrytie farebného priestoru sRGB 96,9%.

Gamma. Citlivosť ľudského oka je logaritmická, čiže lepšie vníma zmenu tmavého tónu, než zmenu svetlého tónu, aj keď zmeny sú rovnaké. Preto sa obraz pred zobrazením na monitore spracuje tak, aby mal krivku vykazujúcu logaritmický rast a na zobrazovacom systéme potom logaritmický pokles. Táto závislosť sa nazýva gama a vyjadruje vzťah medzi intenzitou vstupného signálu a výsledným jasom. V ideálnom prípade by táto závislosť mala byť v konečnom dôsledku lineárna, ale v skutočnosti nie je. Prispôsobením gammy sa dajú zobraziť presnejšie detaily na tmavých plochách.

Rozlíšenie detailov v svetlých a tmavých plochách pri rôznych hodnotách gamma

Gamma krivka sa opäť vzťahuje na tri základné farebné kanály.  Kľúčoví výrobcovia sa nevedeli dohodnúť na rovnakej hodnote. Apple presadzoval gammu 1,8 a ostatní výrobcovia 2,2. Obe hodnoty sa stále používajú.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
BenQ 4K monitor

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať