SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Testovali sme, prečo niektoré displeje a monitory blikajú

0

Pri pohľade na niektoré monitory a displeje notebookov máte pocit, ako keby trochu blikali, hlavne ak sa na ne pozriete úkosom, „kútikom oka“ a ak je monitor nastavený na 50% jasu a menej. LCD panely s LED podsvietením v snahe o úsporu energie na reguláciu jasu využívajú impulzovú šírkovú moduláciu (PWM – Pulse Width Modulation).

Ak sa nám pri mimovoľnom pohľade na displeje hlavne lacnejších zariadení pri recenzovaní zdal náznak blikania, vtedy sme si vždy overili frekvenciu PWM pomocou optickej sondy a osciloskopu. Vždy sme zistili pulzný priebeh, čiže  podsvietenie skutočne využívalo pulzne šírkovú PWM moduláciu, avšak typicky sme namerali frekvencie v rozsahu 200 až 220 Hz, čo by oko už nemalo vnímať. Nemalo, ale zrejme vníma.

Ak začne podsvietenie na monitore pri nižšom jase blikať, oko sa neustále snaží zaostriť na miesto s takmer neviditeľným blikaním, čo je prakticky nemožné. Výsledkom je potom bolesť očí, ich predčasná únava a v niektorých prípadoch aj krátkozrakosť.

Porovnanie monitora, ktorý pri nižšej úrovni posvietenia bliká a monitora s technológiou na ochranu zraku je v našom videu aj so znázornením blikania a vysvetlením princípu PWM regulácie.

Zistenia ohľadne blikania sme vždy prezentovali aj v recenziách, na ilustráciu dva úryvky:

„Na najnižších úrovniach cvičený pohľad prezradí, že sa využíva PWM a osciloskop s optickou sondou ukázal pomerne nízku frekvenciu 210 Hz. Je to však len pri úrovni jasu pod 30 %, pri vyšších úrovniach je podsvietenie lineárne.“

„Pri najnižšej úrovni jasu som okom nezaznamenal ani náznak blikania, pointu prezradil osciloskop s optickou sondou. Dell síce použil PWM, čiže pulzne šírkovú moduláciu no na frekvencii až 900 Hz.“

Lacnejšie LCD panely s LED podsvietením na reguláciu jasu využívajú PWM. Ak by sa jas riadil elektronickým ekvivalentom rezistoru, svetlo by bolo pri akejkoľvek úrovni jasu krásne plynulé, ale na rezistore by vznikali straty. Preto LED diódy stále svietia maximálnym jasom, a periodicky sa zapínajú a vypínajú v rytme určitej frekvencie, napríklad 200 Hz. Pri maximálnom jase svietia stále, pri 50 percentnom jase diódy svietia polovicu trvania každého taktovacieho intervalu, pri jednej desatine jasu len desatinu jeho trvania. Pri tomto princípe regulácie LED diódy nesvietia kontinuálne, ale blikajú mnohokrát za sekundu a čím je doba ich zopnutia kratšia, tým je nižšia intenzita podsvietenia.

Princíp regulácie jasu podsvietenia pomocou PWM 

PWM regulátory sú lacné a majú veľmi vysokú účinnosť a nízke tepelné straty. Nebyť blikania boli by ideálne

Oko takúto moduláciu vníma ako vyšší, či nižší jas. Pri nízkej PWM frekvencii vnímame rušivé blikanie. Niekedy to odhalíte ak sa na monitor pozriete úkosom, „kútikom oka“, alebo skúste obraz na monitore nakrúcať kamerou smartfónu.  Na jednoduché otestovanie, či váš monitor, alebo displej využíva PWM nepotrebujete ani osciloskop, ani kameru, stačí pred obrazovku umiestniť zapnutý stolný, alebo akýkoľvek ventilátor. Ak je plocha roztočených lopatiek homogénna, všetko je v najlepšom poriadku a váš monitor nebliká.

Ak vidíte segmenty rôznej intenzity, pohyblivé, alebo nepohyblivé, monitor bliká. Táto metóda je užitočnejšia a univerzálnejšia, než by ste očakávali. Ak si kupujete monitor, prípadne notebook v elektropredajni, tak v týchto predajniach väčšinou majú aj ventilátory, takže stačí popýtať predavača aby ste si displej, ktorý plánujete kúpiť mohli vyskúšať priamo v predajni.

Test blikania pomocou ventilátora

Našťastie výrobcovia už PWM prestávajú používať, využívajú iné, implementačne oveľa náročnejšie princípy bezstratovej regulácie jednosmerného prúdu a nezabudnú sa tým pochváliť, označujú monitor v dokumentácii aj na balení viditeľným prívlastkom „flicker free.“

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
monitor PC test

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať