SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Tímová spolupráca a postupný návrat do kancelárií

4
Rok boja s pandémiou masám ľudí výrazne zmenil pohľad na prácu z domu, videokonferencie a spolupráca na diaľku sa stali každodennou súčasťou života zamestnancov vysídlených z kancelárií. Globálny experiment v oblasti vzdialenej spolupráce akceleroval zmenu myslenia. Doposiaľ sa mnohým práca v kancelárii spájala iba s pevným pracovným miestom s počítačom, monitorom a telefónom či pevným 8-hodinovým pracovným časom, keď prítomnosť na pracovisku bola dôležitejšia ako efektívnosť pri výkone práce. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Digitálna transformácia tímovej spolupráce sa rozbehla naplno a čaká nás príval inovácií s cieľom vyťažiť pri digitálnej komunikácii v rôznych ohľadoch lepší zážitok ako z osobného stretnutia. Ako je to možné? Už dnes je dostupný preklad konverzácie v rôznych jazykoch v reálnom čase, masívna adopcia automatického tlmočenia je veľký krok pri otváraní nových príležitostí. Každé  dôležité stretnutie alebo prednášku si môžeme nahrať či získať textový prepis zo ... Zobrazit Galériu

MARTIN VALKO, ANECT

Všetky autorove články