SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Toyota spustila novú fázu výskumu autonómneho riadenia a vzájomnej komunikácie vozidiel

Tlačové správy
0

- Päťročný výskumný program dotovaný sumou 35 miliónov amerických dolárov je zameraný na bezpečný prechod na mobilitu budúcnosti
- Nové výskumné zameranie zároveň úspešne zakončuje predchádzajúci päťročný výskum na poli automobilovej bezpečnosti
- Od roku 2011 sa realizovalo 44 výskumných projektov v spolupráci s 23 partnerskými organizáciami, ktoré prispeli k zvýšeniu bezpečnosti automobilov

Spoločné výskumné centrum pre bezpečnosť (CSRC) automobilky Toyota oficiálne spustilo ďalšiu fázu svojej výskumnej misie, čím zároveň slávnostne uzavrelo päťročný výskum na poli automobilovej bezpečnosti. Nový výskumný program s označením CSRC Next bude zameraný na technológie autonómneho riadenia a vzájomnej komunikácie vozidiel v priebehu budúceho desaťročia.

V rámci programu CSRC Next je do roku 2021 plánovaná investícia vo výške 35 miliónov amerických dolárov na výskum bezpečného prechodu na mobilitu budúcnosti. Výskumné projekty budú postavené na štyroch pilieroch:
1. Možnosti integrácie systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti s využitím vyspelých predkolíznych senzorov na zlepšenie a personalizáciu ochrany v prípade nehody.
2. Príprava modelov užívateľského prostredia automobilov s využitím najmodernejších technológií, pre jednotlivcov aj verejnosť, s cieľom posilňovať väzby medzi vodičmi a ich vozidlami.
3. Výskum sledovania stavu vodiča na účely zlepšovania mobility na základe metrík fyziológie a zdravia.
4. Využívanie big data a bezpečnostných analýz na vývoj algoritmov a nástrojov v rámci skúmania dát z reálnej prevádzky.

„Spustenie novej fázy CSRC Next odráža skutočnosť, že si Toyota uvedomuje dôležitosť interakcie človeka s novovznikajúcimi a vyspelými technológiami automobilov,“ uviedol Chuck Gulash, riaditeľ CSRC. „Tieto vysoko prepracované systémy celkom zásadne menia prostredie dopravy a budujú väzby medzi vodičmi, cestujúcimi a vozidlami v role akýchsi spoluhráčov, ktorí spolu bezpečne a pohodlne vychádzajú. Nesmierne nás teší, že budeme pokračovať v našom poslaní na poli bezpečnosti a napomôžeme k bezpečnému rozvoju širšej mobility budúcnosti.“

Výskumné portfólio CSRC Next bude spočiatku zahŕňať osem projektov v partnerskej spolupráci so šiestimi školami. Ako príklad uveďme spoluprácu s laboratóriom AgeLab na MIT (Massachusetts Institute of Technology) v rámci vývoja nových systémov pre autonómne vozidlá schopné rozpoznávať a identifikovať objekty v ich prirodzenom prostredí alebo chápať sociálnu interakciu v doprave, alebo výskumnú štúdiu v spolupráci s Virginia Tech s cieľom odhadnúť problémy, ktoré by sa mohli vynoriť po budúcom zavedení integrovaných bezpečnostných systémov (ISS), vrátane všetkých systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti.

CSRC spolupracuje s výskumným centrom Toyota Research Institute (TRI) a Toyota Connected (TC). Výskum centra CSRC pomáha urýchliť vývoj technológií autonómneho riadenia a súčasne napomáha v skúmaní zložitých vzťahov medzi budúcou mobilitou a širšími spoločenskými trendmi.

Spustenie fázy CSRC Next je zároveň oficiálnym uzavretím prvej päťročnice výskumu tohto centra na poli automobilovej bezpečnosti, zameraného predovšetkým na ľudský faktor, aktívne a pasívne bezpečnostné technológie vozidiel alebo vývoj dátových analýz a nástrojov.

Spolupráca s univerzitami, nemocnicami a výskumnými inštitúciami
CSRC od svojho vzniku v roku 2011 pracuje na poslaní, ktoré je v rámci automobilového priemyslu jedinečné. Ide o spoluprácu s poprednými severoamerickými univerzitami, nemocnicami a výskumnými inštitúciami na projektoch zameraných na obmedzenie obetí dopravných nehôd a verejné zdieľanie dosiahnutých výsledkov v prospech všetkých.

Počas uvedeného obdobia sa centru CSRC podarilo začať a úspešne dokončiť 44 výskumných projektov s 23 partnerskými univerzitami, z ktorých vzišlo viac než 200 publikácií a rad prezentácií na najrôznejších odborných konferenciách. Výskum centra CSRC samozrejme prispel k zvýšeniu bezpečnosti vozidiel Toyota – napríklad vďaka zdokonaleným počítačovým simuláciám dopravných nehôd alebo kvalitnejšiemu vyladeniu vyspelých systémov na podporu riadenia – avšak jeho dosahy sú omnoho širšieho rázu. Výsledky prispeli k rozvoju štandardov na medzinárodnej úrovni, ako je napr. SAE (Society of Automotive Engineers).

Projekty CSRC okrem toho prispeli k bezpečnosti automobilov v rámci celého odvetvia, vrátane výskumu vplyvu ľudského faktora na bezpečnosť vozidiel alebo účinku systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti, resp. zberu bezpečnostných dát z reálnej prevádzky a vývoja nových nástrojov na analýzu týchto dát.

K oblastiam, ktoré z výskumu CSRC profitovali najviac, patrí odbor urgentnej medicíny. Projekt v spolupráci s Centrom integračného výskumu urgentnej starostlivosti pod katedrou urgentnej medicíny na Michiganskej univerzite skúmal výpočtové metódy spoľahlivej detekcie a predpovedania vážnych srdcových príhod ako napr. infarktu myokardu a ischémie myokardu, a to aj vo vozidlách. V rámci fázy CSRC Next budú zhromaždené údaje ECG použité na natrénovanie modelov strojového učenia s cieľom detegovať a predpovedať výskyt srdcových príhod u posádky áut.

Zistí aj hladinu cukrovky v krvi
„Ďalšia štúdia v spolupráci s laboratóriami Mind & Brain Health Labs zdravotného centra Nebraskej univerzity zahŕňala implementáciu monitorovania hladiny cukru (glukózy) v krvi vodičov trpiacich cukrovkou a závislých od podávania inzulínových injekcií. Cieľom tohto projektu bolo skúmať možnosti praktického spojenia dát z fyziologických a palubných senzorov na určovanie úrovní a vzorov regulácie hladiny cukru, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu správania vodiča a bezpečnosť osôb trpiacich cukrovkou. Centrum CSRC a jeho poslanie stavia na presvedčení automobilky Toyota, že pozitívny vývoj je podmienený zdieľaním dobrých nápadov,“ pokračoval Chuck Gulash.

Ku kľúčovým projektom centra CSRC v budúcich piatich rokoch budú patriť priekopnícke programy vývoja skúšobných platforiem pre systémy napomáhajúce predchádzaniu nehodám, vrátane programu v spolupráci s Indianskou univerzitou a Ohijskou štátnou univerzitou, ktoré vytvorili prepracované skúšobné ciele pre predkolízne systémy detekcie chodcov, zahŕňajúce priečne rezy zodpovedajúce ľudským postavám. Ďalší projekt v spolupráci s MIT modeluje palubné systémy hlasového ovládania a sledovania správania vodiča.

Toyota

Všetky autorove články
Toyota

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať