SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Tretie najväčšie odvetvie na Slovensku rastie napriek začínajúcej recesii

Tlačové správy
0

Dnes sa koná deviaty ročník Business Service Center Conference, ktorú organizuje Americká obchodná komora na Slovensku spolu s Business Service Center Forum (BSCF) - sektorovou asociáciou združujúcou centrá podnikových služieb. Napriek mnohým ekonomickým výzvam, ktorým dnes Slovensko čelí, od vysokej inflácie, cien energií, zadlženosti krajiny a dostupnosti pracovnej sily, centrá podnikových služieb rastú a dnes celkovo zamestnávajú viac ako 40 000 vysokokvalifikovaných zamestnancov.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Tretie najväčšie odvetvie na Slovensku, po automobilovom a elektrotechnickom, podľa posledných sektorových prieskumov rástlo vo všetkých ekonomických ukazovateľoch. Daň z príjmu zamestnancov sa zvýšila na 180,2 mil. EUR, daň z príjmu spoločností dosiahla 27,4 mil. EUR a rástli aj celkové odvody s viac ako 547,1 mil. EUR. Kumulatívne tieto čísla predstavujú 3,6% príjmov štátneho rozpočtu Slovenska za rok 2022. „Za obdobie existencie odvetvia zdieľaných služieb sme so sektorom viedli korektný dialóg, máme fungujúcu vládnu koncepciu podpory, register centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva SR, skrátené lehoty na cudzineckej polícii, či investičné stimuly pre rast centier v regiónoch Slovenska,“ hovorí Peter Švec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva v SR.

Napriek výzvam v národnom hospodárstve sektor podnikových služieb v roku 2023 zaznamenal nárast počtu zamestnancov oproti roku 2022 o 1 %, pričom priemerný hrubý mesačný zárobok zamestnancov v sektore rástol o viac ako 8% v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Dosiahol novú úroveň, a to 2417 EUR, čo predstavuje 1,85 násobku priemernej hrubej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022. Dôsledkom nižšieho rastu počtu zamestnancov môže byť aj fakt, že 95% spoločností zo sektora indikuje nedostatok ľudských zdrojov, čo považujú za kritické pre ich ďalší strategický rozvoj na Slovensku. „Okrem nižšej dostupnosti kandidátov je druhým kritickým faktorom pri nábore zamestnancov nedostatočná úroveň ich vzdelania, skúseností a zručností. Ak by sme mohli rokovať s vládou SR o jednom z kľúčových opatrení, bolo by to výrazné zjednodušenie a zrýchlenie náboru vysokokvalifikovaných pracovníkov z krajín mimo EÚ,“ hovorí Lucia Gröneová, podpredsedníčka centier podnikových služieb na Slovensku.

Aby sa mohlo Slovensko aj naďalej ekonomicky spoliehať na centrá podnikových služieb ako na tretie najsilnejšie odvetvie národného hospodárstva, potrebujeme intenzívnu spoluprácu s vládou SR. “Najväčšou výzvou sú dnes ľudia. Centrá potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu a flexibilitu v zamestnávaní, ktorú môže priniesť len pružnejší a modernejší zákonník práce. Legislatíva v oblasti pracovného práva či odmeňovania zamestnancov musí byť flexibilná a atraktívna pre zotrvanie existujúcich investorov, prípadne príchod ďalších na slovenský trh,” uviedol Ivan Tomko, podpredseda centier podnikových služieb na Slovensku.

Za posledný rok pozorujeme zaujímavý trend, ktorý napomáha v rozhodovaní materských spoločností o zotrvaní na Slovensku a čiastočne rieši otázku nedostatočnej pracovnej sily. Sú nimi automatizácia a robotizácia, ktoré vznikajú ako riešenia priamo v centrách zdieľaných služieb a podporujú efektivitu interných procesov. „Každá tretia členská spoločnosť BSCF hlási, že umelá inteligencia a automatizované spracovanie dát už aktívne prispieva k tvorbe nových pracovných pozícií s vysokou pridanou hodnotou. V rámci implementácie pokročilých IT riešení až 40% spoločností deklaruje, že aktuálne už implementuje svoj vlastný reskillingový či upskillingový program pre zamestnancov s cieľom ich lepšie pripraviť na digitálnu transformáciu,” uzatvára Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR a predseda BSCF.

O BSCF       

Viac informácií o sektore podnikových služieb môžete získať na www.bscf.eu alebo na https://amcham.sk/policy-advocacy/capital-of-talents/business-service-center-forum.

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Medzi kľúčové piliere aktivít komory patrí vymožiteľnosť práva, zdravotníctvo, školstvo a regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem. Medzi ne patria najväčší zamestnávatelia v krajine, ale aj malé a stredné podniky, ktoré sú kľúčovým pilierom ekonomiky každej krajiny, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Instagram, Facebook, či YouTube

Americká obchodná komora

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať