SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

ÚVO ide vykonať kontrolu zmluvy na telekomunikačné služby, ktoré uzatváralo ministerstvo vnútra so spoločnosťou SWAN a.s.

Tlačové správy
0

Slovensko.Digital v ňom upozornilo na systémové obchádzanie zákona zo strany niektorých ministerstiev, ktoré bez súťaže uzatvárajú dodatky a tým predlžujú svoje veľmi staré a neaktuálne zmluvy na telekomunikačné služby (https://dennikn.sk/blog/1641854/ministerstva-umelo-predlzuju-stare-nevyhodne-zmluvy-na-it-sluzby-stat-to-kazdorocne-stoji-miliony/). Výsledkom takýchto dodatkov sú podľa Slovensko.Digital predražené zmluvy v hodnote miliónov eur ročne.
Rezort vnútra je jedným z príkladov, ako niektoré ministerstvá obchádzajú zákon a bez súťaže predlžujú svoje zmluvy. V roku 2017 podpísalo toto ministerstvo dodatok s číslom 36 k zmluve z roku 1998 so spoločnosťou Telenor (dnešným SWAN a.s.). V jednom z dodatkov bola zmluva rozšírená aj o poskytovanie dátových služieb, výsledkom čoho sú možno až desaťnásobne vyššie ceny za pripojenie v porovnaní napríklad s českým ministerstvom financií. Ministerstvo vnútra sa pritom v obhajobe svojho postupu odvoláva na výnimku zo zákona, ktorá je už roky zrušená a za jej použitie už v minulosti ÚVO štátne úrady pokutoval. Na rovnakú výnimku sa pri dodatkovaní svojich starých zmlúv s dodávateľom (v oboch prípadoch spoločnosťou SWAN a.s.) dlhodobo odvoláva napríklad aj ministerstvo kultúry alebo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Všetkým týmto ministerstvám hrozí pokuta vo výške 5% zmluvnej ceny z takto nezákonne uzatvorených zmlúv a dodatkov za posledné 3 roky. Pre pripomenutie, mesačná platba Ministerstva vnútra za spomínané služby je podľa zmluvy minimálne 175 000 € mesačne, teda 2 100 000 € ročne bez DPH.
Pred pár dňami nás zástupcovia ÚVO oficiálne listom informovali, že ukončili kontrolu dodatkovania Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete z 3.1.2007 na ministerstve práce. Jej výsledkom sú pochybenia v šiestich dodatkoch na strane kontrolovaného. “Uvedené konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,” konštatuje ÚVO.
“Oceňujeme, že ÚVO si náš podnet osvojil a tieto dodatky kontroluje, lebo sme presvedčení o tom, že dochádza k zbytočnému masívnemu plytvaniu verejných peňazí. Vo všetkých prípadoch, na ktoré sme upozornili, sa totiž jedná o štandardizované dátové služby a prenájom bežne dostupného hardvéru. Neexistuje technický ani právny dôvod, ktorý by bránili ukončiť tieto prehistorické zmluvy a vyhlásiť férovú súťaž na nového dodávateľa, ktorý bude poskytovať služby za dnešné, zrejme často až zlomkové ceny,” hodnotí výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Gabriel Lachmann.
V súčasnosti existuje viacero zákonných nástrojov ako verejní obstarávatelia môžu otvoriť súťaž a konkurenčný boj medzi dodávateľmi na trhu, či už ide o rozdelenie zákaziek na menšie a logické celky rešpektujúce trh a jeho zvyklosti alebo realizáciu tzv. prípravných trhových konzultácií. “Práve tento nástroj umožňuje verejnému obstarávateľovi priblížiť aktuálnu situáciu, svoje problémy a potreby aj dodávateľom neznalých pomerov u verejného obstarávateľa a takto vytvoriť lepšie podmienky pre férovú súťaž. Na druhej
strane verejný obstarávateľ vie realizáciou prípravných trhových konzultácií získať spätnú väzbu na pripravovaný nákup, jeho štruktúrovanie, predpokladané náklady, prípadne riziká a to všetko priamo od zástupcov trhu. Rozsah informácií získaných v rámci prípravných trhových konzultácií je limitovaný len ochotou a snahou zainteresovaných strán, teda verejných obstarávateľov a zástupcov trhu,” vysvetľuje Peter Kulich zo Slovensko.Digital.
Trh s telekomunikačnými a dátovými službami sa pomerne dynamicky mení, či už ich kvalita alebo cena. “Z týchto dôvodov by práve nákup telekomunikačných a dátových služieb zo strany štátu mal čo najviac kopírovať aktuálny stav na trhu, čím by verejný rozpočet mohol ušetriť značné objemy financií a použiť ich tam, kde sú dnes potrebné,” dodáva Kulich
Slovensko.digital bude pripravené všetkým úradom verejnej správy, ktorých sa táto problematika týka, podať pomocnú ruku a vysvetliť im najefektívnejší postup, ako naplniť hore uvedené ciele.

Slovensko.Digital

Všetky autorove články
Slovensko Digital Urad zmluva

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať