SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Umelá inteligencia GeoS zvládne test zo stredoškolskej geometrie

Technológie
0
Vedci z Allenovho inštitútu pre umelú inteligenciu a Washingtonskej univerzity ukázali systém umelej inteligencie, ktorá môže vyriešiť geometrické úlohy na úrovni priemerného amerického stredoškoláka. Nazvali ho GeoS a využíva kombináciu počítačového videnia na interpretovanie diagramov a spracovania prirodzeného jazyka na čítanie a porozumenie textu. Vyriešil s presnosťou 49 % otázky oficiálneho testu SAT (Scholastic Aptitude Test), ktorý sa v USA používa na vyhodnocovanie znalostí stredoškolských študentov pri prijímaní na vysokú školu.Keby sa tieto výsledky extrapolovali na celý matematický test SAT, počítač by dosiahol 500 z možných 800 bodov, čo je priemerné skóre študentov v roku 2015. Podľa vedcov najväčšou výzvou bolo prevedenie otázok testu do jazyka zrozumiteľného pre počítač.GeoS je prvý end-to-end systém, ktorý dokáže riešiť úlohy z planárnej geometrie. Testové otázky pozostávajú z diagramu a otázky napísanej v prirodzenom jazyku. Systém musí riešenie problému ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať