SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Únia hovorí o výkonnosti a budúcnosti eurofondov na konferencii v Bratislave

Tlačové správy
0

V čase ex post hodnotenia programového obdobia 2007 - 2013 a zároveň v čase získavania prvých implementačných skúseností z programového obdobia 2014 – 2020 sa v Bratislave koná významná medzinárodná konferencia k hodnoteniu politiky súdržnosti.

Experti z 28 krajín diskutujú o tom, ako peniaze z fondov podporili menej rozvinuté regióny. Zároveň však hovoria aj o tom, ako by mala kohézna politika vyzerať v budúcnosti. „Aj keď sa môže zdať, že nie sme ešte ani v polovici terajšieho programového obdobia, je veľmi dobré prichádzať s návrhmi  o budúcej podobe eurofondov po roku 2020. Ak nezačneme dnes poctivú a otvorenú diskusiu o tom, ako ďalej, nebudeme včas pripravení na skorý začiatok implementácie programového obdobia po roku 2020,“ povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Zjednodušovanie politiky súdržnosti EÚ je nevyhnutným prvkom pri zvyšovaní jej efektívnosti a účinnosti. Rovnako dôležité je tiež priblížiť túto politiku k občanom. „Musíme si otvorene povedať, že v snahe maximalizovať výkonnosť a zároveň minimalizovať chybovosť a prípadné zneužitie európskych fondov, sa politika súdržnosti stala „preregulovaná“. Svedčí o tom zvýšený rozsah nariadení a rozhodnutí. Našim hlavným cieľom je teda významne znížiť administratívnu záťaž a  množstvo predpisov,“ pokračuje P.Pellegrini.

Dôležitosť tohto podujatia potvrdzuje aj účasť samotnej európskej komisárky pre regionálnu politiku Coriny Cretu. V rámci programu odznejú príspevky zástupcov Európskeho parlamentu, Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov, OECD, ale i predstaviteľov štátnej správy a regionálnej samosprávy viacerých členských krajín EÚ. Druhý deň konferencie bude venovaný interaktívnym diskusiám účastníkov.

Redakcia

Všetky autorove články
konferencia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať