SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Úrad vicepremiéra spúšťa kontroly dodržiavania zákona o e-Governmente

Tlačové správy
0

Komunikácia občanov s orgánmi verejnej moci, ale aj komunikácia medzi jednotlivými orgánmi, má fungovať elektronicky. To je hlavným cieľom zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, tzv. zákona o e-Governmente. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) začína kontrolovať, či orgány ustanovenia tohto zákona dodržiavajú a či komunikujú elektronicky.

„Občania sa sťažujú na to, že úrady zákon nedodržiavajú. Práve to bolo spúšťačom, pre ktorý sme sa rozhodli začať s kontrolami. Ich cieľom je overiť, či orgány verejnej moci plnia všetky zákonné povinnosti,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Ako dodal, okrem plánovaných kontrol bude ÚPVII robiť aj mimoriadne kontroly, a to práve na základe podnetov od občanov. Za nedodržanie zákona má ÚPVII právo uložiť pokutu až do výšky 35-tisíc eur.

Podľa zákona o e-Governemnte majú orgány verejnej moci napríklad povinnosť vyhotoviť pre občana listinnú podobu elektronického úradného dokumentu. Ten sa robí vtedy, keď občan nemá aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. V prípade, že ju občan má, dokumenty mu musia doručovať výhradne do nej. Právna norma stanovuje tiež informačnú povinnosť orgánov verejnej moci. Znamená to, že všetky dôležité úradné dokumenty, ktoré orgány zverejňujú napríklad na úradnej tabuli či na svojej webovej stránke, musia zverejniť aj na tzv. elektronickej úradnej tabuli, ktorá je elektronickým úložiskom.

Zákon o e-Governmente zaviedol elektronickú komunikáciu, ktorá je jednoduchšia, rýchlejšia, prehľadnejšia, ako aj jednotnejšia, tiež sa zvyšuje jej bezpečnosť. Zákon bol niekoľkokrát novelizovaný, jeho aktuálna verzia je účinná od 1. marca 2017.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
ÚPVII Urad informatizacia eGovernment

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať