PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Užitočné SW nástroje - Apríl 2021

0

Game Cleaner v3.0.5

Určenie: aplikácia na čistenie diskov od rôznych nepotrebných súborov pochádzajúcich z počítačových hier

Vlastnosti:

 • podpora hier od Steam, Epic Games a Ubisoft Uplay
 • nepotrebné súbory sú vyhľadávané pomocou databázy štandardných priečinkov používaných jednotlivými autorskými firmami; ak používateľ definoval na ich ukladanie vlastné priečinky, môže cesty k súborom modifikovať a takúto pozmenenú databázu uložiť na ďalšie použitie
 • v rámci nastavení sa dá zvoliť rýchlosť analýzy, aby príliš nezaťažovala procesor a diskovú jednotku
 • aplikácia vyprázdňuje obsah rôznych typov vyrovnávacích pamätí
 • odstraňuje rôzne nepotrebné denníky herných aplikácií, záznamy o zlyhaniach a inštalačné balíky (DirectX, PhysX, DotNet, VCRedist)
 • dajú sa odstrániť aj uložené snímky obrazovky a ich miniatúry
 • súbory určené na odstránenie možno vyfiltrovať podľa času ich vytvorenia
 • program nepotrebné súbory zvoleného typu odstraňuje až po manuálnom potvrdení

 

Autor: Peusens Software, Holandsko

Štatút: freeware

Dom. stránka: www.peusens-software.nl

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

Wondershare PDFelement v8.0

Určenie: aplikácia na tvorbu, úpravu a konverziu dokumentov PDF

Vlastnosti:

 • vytváranie súborov PDF z dokumentov vo formáte RTF, Microsoft Word, Excel alebo PowerPoint, OpenDocument, zo skenovaných dokumentov uložených v rôznych bitmapových formátoch alebo zo súborov HTML
 • úprava textového a grafického obsahu dokumentov PDF
 • tvorba interaktívnych formulárov PDF, extrakcia do nich vložených údajov do formátu CSV
 • pridávanie komentárov a grafických prvkov, zvýrazňovanie častí textu, doplnenie číslovania strán, hlavičky a päty, vodotlače a pozadia do vytvorených dokumentov PDF
 • export dokumentu PDF do súboru vo formáte RTF, EPUB, Microsoft Word, Excel alebo PowerPoint, do bitmapového obrázka, textového súboru, súboru vo formáte HTML alebo do dokumentu vo formáte PDF/A 
 • verzia Professional podporuje aj OCR v skenovaných dokumentoch a ich premenu do editovateľnej textovej formy s podporou slovenských a českých znakov
 • optimalizácia veľkosti dokumentov PDF na rôzne účely použitia
 • digitálne podpisovanie súborov PDF a ich ochrana pred neautorizovanou tlačou, kopírovaním a modifikáciou
 • ukladanie vytvorených dokumentov PDF do úložiska Dropbox, Google Drive alebo Wondershare Cloud a ich zasielanie v prílohe e-mailových správ

 

Autor: Wondershare, Čína

Štatút: shareware, skúšobná verzia ukladá max. 5 strán a pridáva do nich reklamnú vodotlač

Cena registrácie: 79 USD + DPH za trvalú licenciu Standard, 129 USD + DPH za trvalú licenciu Pro

Dom. stránka: http://pdf.wondershare.com

Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 10

 

Video Shaper 3.1

Určenie: jednoduchá aplikácia na konverziu a úpravu videosúborov

Vlastnosti:

 • konverzia videosúborov medzi formátmi AVI, MOV, MKV, WEBM, WMV, VCD, DVD a MP4 s voľbou pomeru strán, rozlíšenia obrazu a snímkovej frekvencie
 • parametre formátov a rozlíšení typických pre vybrané zariadenia Apple a štandardné rozlíšenia (full HD, 4K) sú uložené vo forme profilov
 • video možno vertikálne a horizontálne preklápať, negovať ho a odstrániť prekladanie
 • extrakcia zvukovej stopy videosúboru do zvukových formátov MP3, WAV, OGG, FLAC alebo WMA s voľbou kvality záznamu
 • napaľovanie videosúborov na médiá CD, DVD alebo Blu-ray
 • prehrávanie zvoleného videosúboru v externom prehrávači alebo interne vo forme statického náhľadu s krokom 10 sekúnd alebo po jednotlivých snímkach s možnosťou ich uloženia do obrazového formátu BMP alebo JPG
 • možnosť ovládania funkcií programu z príkazového riadka
 • podpora dávkového spracovania súborov

 

Autor: Glorylogic, Rusko

Štatút: freeware na osobné a nekomerčné použitie, komerční používatelia si musia zakúpiť verziu Pro

Cena registrácie: 29,95 USD + DPH za verziu Pro na 1 počítač

Dom. stránka: www.glorylogic.com

Podporované OS: Microsoft Windows Vista – 10

Peter Hubinský

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať